Psykofarmaka

 1. Amitriptylin
  Stofgruppe: Tricykliske antidepressiva

  Indtagelse: P.O.    

  • Virkning: <4 timer (klinisk: 2-3 uger)
  • Hæmmer både serotonin- (primært)  og
  • NA-reopt. i presyn. nerveterm
  • (hhv. NET og SERT). 
  • Virker desuden postsyn.
  • på M, H1 og α.  

   Indikation: Depression  

  •  Bivirkning: Mundtørhed, obstipation.
  • Konfusion, sedation, ortostatisme,
  • akkomodationsbesvær og neg. dromotropi.
  • Øger selvmordstendens blandt unge under 25!
 2. Escitalopram
  • Stofgruppe: SSRI
  • (selektive serotonin reuptake inhib.)

  Indtagelse:   P.O.    

  • Virkning: 2-4 timer (klinisk: 2-3 uger)
  • Hæmmer SERT i præsyn. nerveterm.    

  Indikation: Depression.    

  • Bivirkning: Opreg. serotonerge funk:
  • hovedpine, kvalme, insomni,
  • anorex, seksuel dysfunktion.
 3. Duloxetin
  • Stofgruppe:  SNRI
  • (serotonin-NA reuptake inhib.)

  Indtagelse:  P.O.    

  • Virkning: < 6 timer (klinisk: 2-3 uger)
  • Hæmmer NET og SERT.    

  Indikation: Depression, angst.   

  • Bivirkning: Mundtørhed, kvalme,
  • hovedpine, somnolens.        
 4. Haloperidol
  • Stofgruppe: Typiske neuroleptika,
  • 1. generation.

  Indtagelse:  P.O. eller I.V.    

  • Virkning: Inddeles i lav-, middel-
  • og højdosispræp.
  • Hæmmer D2-rec. prim. 4 steder i hjernen:
  • 1) Mesolimbiske baner (antipsyk. eff.),
  • 2) mesostriale baner,
  • 3) Hypothalamus og hypofyse og
  • 4) kemoceptorer i 4. vent. bund.    

  • Indikation: Skizofreni og andre
  • psykotiske tilstande (- depression)     

  • Bivirkning: mundtørhed, nedsat akkomodation,
  • takykardi samt DA-rela.: EPS
  • (ataksi og tardive dyskinesier), øger PRL-sekr.        
 5. Olanzapin   
  • Stofgruppe: Atypiske neuroleptika,
  • 2. genration.

  Indtagelse: I.V., P.O. eller I.M.    

  • Virkning: < 5-8 timer.
  • Selektiv 5-HT2-serotoninrec.
  • hæmmer  (EPS ↓)
  • desuden D2-rec. prim. 4 steder i hjerne:
  • 1) Mesolimbiske baner (antipsyk. eff.),
  • 2) mesostriale baner,
  • 3) Hypothalamus og hypofyse og
  • 4) kemoceptorer i 4. vent. bund.    

  • Indikation: Skizofreni og andre
  • psykotiske tilstande (- depression)     

  • Bivirkning: Vægtøgning, mundtørhed,
  • obstipation, ortostatisme, somnoloens.
 6. Diazepam
   Stofgruppe: Anxiolytika, benzodiazepiner.

  Indtagelse: P.O. eller I.V. Rektalt.    

  • Virkning: 15-30 min, varer 2-3 dage.
  • Binder til BZ-site i GABAA som
  • pos. allosterisk modulator
  • → åbningsfrek. ↑ → øget Cl—influx
  • og dermed hyperpol.    

  • Indikation: Angst og uro,
  • status epilepticus,spasticitet.    

  • Bivirkning: afhængighed,
  • døsighed, amnesi, konfusion,
  • tristhed, neg. kognition.
 7. Zolpidem
  Stofgruppe: Hypnotika, imidazopyridin.

  Indtagelse: P.O.    

  • Virkning: 15-30 min, varer 6-7 timer.
  • Binder til α1-γ-site (større specifitet)
  • i GABAA som pos. allosterisk modulator
  • → åbningsfrekvens ↑ → øget Cl--influx
  • og dermed hyperpol.    

  Indikation: Søvnløshed    

  • Bivirkning: Hovedpine,
  • koncentrationsbesvær, konfusion,
  • hukommelsesbesvær, svimmelhed,
  • døsighed,        
 8. Lithium
  Stofgruppe: Metaller

  Indtagelse: Inhalation, topisk.    

  • Virkning:Li+ øger serotoninkonc. i hjernen
  • (ukendt mekanisme).    

  • Indikation: Lithiumsalte (citrat el. carbonat)
  • bruges ved mani eller
  • profylaktisk af maniodepressiv psykose.    

  • Bivirkning: ataksi, dyskinesier, konfusion,
  • hyperrefleksi, kramper og bevidsthedssvækkelse. Endvidere væske- og elektrolytforstyrrelser,
  • nyresvigt og ekg-forandringer.        
 9. Tricykliske antidepressiva
  amitriptylin
 10. Selektive serotonin
  reuptake hæmmere SSRI
  Escitalopram
 11. Serotonin noradrenalin
  reuptake hæmmere SNRI
  duloxetin
 12. Stemningsstabiliserende midler
  Lithium
 13. Antipsykotika, 1 generation
  typiske antipsykotika
  haloperidol
 14. Antipsykotika, 2 generation
  atypiske antipsykotika
  Olanzapin
 15. Anxiolytika / hypnotika
  • diazepam
  • zolpidem
Author
Janni_Larsson
ID
165039
Card Set
Psykofarmaka
Description
Psykofarmaka
Updated