Jap_mi amor

 1. パスポートが落ちましたよ
 2. PASUPŌTO - GA OCHIMASHITA - YO.
  Se le ha caído su pasaporte.
 3. あのう、ぼくはレオ...。あなたは?
 4. Eh... yo soy Leo...¿Cuál es su nombre?
 5. 私は、これからリムジンバスに乗るんだけど、あなたは?
 6. WATASHI - WA, KOREKARA RIMUJIN - BASU - NI NORUN - DAKEDO, ANATA - WA?
  Yo tomo el autobús que va del aeropuerto. ¿Y usted?
 7. じゃあ、一緒に来る?
  JĀ, ISSHO - NI KURU? Entonces, ¿vienes conmigo?
 8. すごい!建物でいっぱいですね
  • SUGOI! TATEMONO - DE IPPAI - DESU - NE.
  • ¡Increíble! Está lleno de edificios.
 9. あの、みかさん、お住まいはどちらですか?
 10. ANO, MIKA- SAN, O- SUMAI - WA DOCHIRA - DESU - KA?
  Eh... señorita Mika, ¿dónde vive usted?
 11. ぼくは、この住所のところです。
 12. BOKU - WA, KONO - JŪSHO - NO TOKORO - DESU.
  Esta es mi dirección.
 13. みかさん、連絡先を教えてくれませんか?
  • MIKA - SAN, RENRAKUSAKI - O OSHIETE - KUREMASEN - KA?
  • Mika, ¿podría enseñarme cómo me comunico con usted?
 14. この住所のところに行きたいんですが。
  • KONO - JŪSHO - NO - TOKORO - NI IKITAIN - DESU - GA.
  • Quisiera ir a esta dirección.
 15. お客さんは、日本語がお上手ですね。
  • OKYAKU - SAN - WA, NIHON - GO - GA O - JŌZU - DESU - NE.
  • Habla usted muy bien japonés.
 16. いえ、それほどでも。
  • IE, SORE - HODO - DEMO.
  • No, no tanto.
 17. この右手の家です。
  • KONO - MIGITE - NO IE - DESU.
  • Es la casa de la derecha.
 18. 1万円札でもいいですか?
  • ICHIMAN- EN - SATSU - DEMO Ī - DESU - KA?
  • ¿No hay problema si es un billete de 10 mil yenes?
Author
martmcasco
ID
16406
Card Set
Jap_mi amor
Description
Japanese Situations
Updated