NORSK NTNU VOCAB 1.3

 1. to do
  å gjøre (gjør, gjorde, har gjort)
 2. to have
  å ha (har, hadde, har hatt)
 3. to be called
  å hete (heter, het, har hett)
 4. to greet
  å hilse (hilser, hilste, har hilst)
 5. to meet
  å møte (møter, møtte, har møtt)
 6. to work
  å jobbe (jobber, jobbet, har jobbet)
 7. to come
  å komme, kommer, kom, har kommet)
 8. to cost
  å koste (koster, kostet, har kostet)
 9. to travel
  å reise (reiser, reiste, har reist)
 10. to see one another, to meet
  å ses (ses, sås, har settes)
 11. to speak
  å snakke (snakker, snakket, har snakket)
 12. to stop
  å stoppe (stopper, stoppet, har stoppet)
 13. to study
  å studere (studerer, studerte, har studert)
 14. to take
  å ta (tar, tok, har tatt)
 15. to be, exsist
  å være (er, var, har vært)
Author
burntoutmatch
ID
163960
Card Set
NORSK NTNU VOCAB 1.3
Description
NTNU chapter 1 norsk vocab (verbs)
Updated