Kardiovaskulær

 1. Nitroglycerin
  Stofgruppe: NO-donorer

  Indtagelse: S.L., næsespray eller I.V.    

  • Virkning: 1-2 min, varer 30-60 min.
  • NO frigives til SMC i kar (især vener)
  • → akt. guanulatcyklase
  • → cGMP, stim. MLC-phospohatase
  • → relax. Desuden akt. PKG
  • → [Ca2+]i ↓ → relax.
  • OBS! Der udvikles tolerance overfor
  • NO over 8 timer (Monday disease).    

  Indikation: Angina pectoris.    

  • Bivirkning: Hovedpine, hypotension,
  • ortostatisme, takykardi
 2. Sildenafil
  Stofgruppe: PDE-hæmmere

  Indtagelse: P.O.    

  • Virkning: 1 time, varer <5 timer.PDE-5-hæmmer
  • → cGMP-niveau opretholdes i længere tid,
  • hvorved vasodilation bibeholdes.     

  • Indikation: Erektil dysfunktion
  • og  pulmonal hypertension.    

  Bivirkning: Hovedpinde, rødme og svimmelhed.        
 3. Doxazosin(kardiovaskulært) 
  Stofgruppe: α1-blokkere

  Indtagelse: P.O.    

  • Virkning: max.konc. 3 timer,
  • varer 24 t.Hæmmer α1-rec.
  • → Gq-signalvej hæmmes i SMC
  • → MLCK ↓ → relax.    

  Indikation: Hypertension    

  • Bivirkning: Ortostatisme, hovedpine,
  • takykardi, perifære ødemer.
 4. Amlodipin
  • Stofgruppe: Dihydropyridin Ca2+-antagonister
  • (type 1: kardiel, 2: perifært, 3: blanding)

  Indtagelse: P.O.    

  • Virkning: Halveringstiden er 40 timer.
  • Hæmmer L-type Ca2+-kanaler i SMC
  • → Ca2+-inlfux ↓
  • → MLCK ↓ → karonus ↓    

  • Indikation: Hypertension og
  • angina pectoris profylakse.    

  Bivirkning: Ødem, træthed, rødme.
 5. Enalapril
  Stofgruppe: RAS-hæmmere

  Indtagelse: P.O.    

  • Virkning: 1 time (max: 4-8),
  • varer <24 t. Hæmmer ACE 
  • → Ang II ↓ → hæmmer Gq-signalvej
  • → (1) kardilation → TPR og MAP ↓,
  • (2) Aldosteronsekr. ↓ og
  • (3) ADH-sekr. ↓ → BV ↓ → BP ↓.
  • Desuden direkte renal virkning
  • (især proximal reabsorption).    

  • Indikation: Hypertension, venstresidig
  • hjerteinsufficiens, forebyg nefropati.    

  Bivirkning: Hypotension, svimmelhed.       
 6. Losartan
  Stofgruppe: RAS-hæmmere

  Indtagelse:  P.O.    

  • Virkning: Max: 3-4 timer,
  • varer <24  t.AT1-antagonist 
  • → inhib. Gq-signalvej →
  • (1) kardilation → TPR og MAP ↓,
  • (2) Aldosteronsekr. ↓ og
  • (3) ADH-sekr. ↓ → BV ↓ → BP ↓.

  • Desuden direkte renal virkning
  • (især proximal reabsorption).    

  • Indikation: Hypertension,
  • venstresidig hjerteinsufficiens, forebyg nefropati.    

  • Bivirkning: Hypotension, svimmelhed,
  • hyperkalæmi.       
 7. Aliskiren   
  Stofgruppe: RAS-hæmmere

  Indtagelse:  P.O.    

  • Virkning: max.konc. 2-3 timer,
  • T1/2: 40 t.
  • Hæmmer renin  → Ang I og II ↓
  • → hæmmer Gq-signalvej →
  • (1) kardilation → TPR og MAP ↓,
  • (2) Aldosteronsekr. ↓ og
  • (3) ADH-sekr. ↓ → BV ↓ → BP ↓.

  • Desuden direkte renal virkning
  • (især proximal reabsorption).    

  Indikation: Hypertension.    

  Bivirkning: Diarré, hyperkalæmi, angioødem.        
 8. Bosentan   
  Stofgruppe: Endothelinreceptore antagonister

  Indtagelse: P.O.    

  • Virkning: max.konc. 3-5 timer.
  • Hæmmer endothelinsynt. i endothelceller
  • → kardil. via ETA/B-rec. via Gq-signalvej.    

  Indikation: Pulmonal hypertension.    

  Bivirkning: Hovedpine, hypotension, ødemer.
 9. Adrenalin (kardiovaskulært)
  Stofgruppe: Adrenerge agonister

  Indtagelse: I.V., S.C. eller I.M.    

  • Virkning, I.V.: øjeblikkelig,
  • varer <5 min α- og β-agonist,
  • NA har størst aff. for α-rec. mens
  • A størst for β-rec.

  • α1-rec.: alle kar, Gq → karkont.
  • α2-rec.:presyn., Gi  → CNS-inh, insulin↓

  • β1-rec.: hjertet, Gs og
  • β2-rec.: lunger og i skelet- og koronarkar,
  • Gs → SMC-relax.
  • Både TPR og MV øges ved A.    

  • Indikation: Asystoli, kredsløbssvigt
  • som hjertestop og shock (undt. septisk).    

  • Bivirkning: Hypertension, hovedpine,
  • ødemer (pga. øget kapillærtryk).
 10. Noradrenalin(kardiovaskulært)
  Stofgruppe: Adrenerge agonister

  Indtagelse: I.V., S.C. eller I.M.    

  • Virkning, I.V.: øjeblikkelig,
  • varer <5 minα- og β-agonist,
  • NA har størst aff. for α-rec. mens
  • A størst for β-rec.

  • α1-rec.: alle kar, Gq → karkont.
  • α2-rec.:presyn., Gi  → CNS-akt, insulin↑

  • β1-rec.: hjertet, Gs og
  • β2-rec.: lunger og i skelet- og koronarkar,
  • Gs → SMC-kont.TPR øges,
  • benyt A hvis MV også skal øges.    

  • Indikation: Asystoli, kredsløbssvigt,  m. norm.
  • eller forhøjet CO, som fx hjertestop og shock).    

  • Bivirkning: Hypertension, hovedpine,
  • ødemer (pga. øget kapillærtryk).        
 11. NO-donorer
  Nitroglycerin
 12. PDE-hæmmere
  Sildenafil
 13. alpha 1-hæmmare
  Doxazosin
 14. Dihydropyridin Ca2+ antagonister
  Amlodipin
 15. RAS-hæmmare
  • Enalapril
  • Losartan
  • Aliskiren
 16. Endothelin receptor antagonister
  Bosentan
 17. Adrenerge agonister
  • Adrenalin
  • Noradrenalin
Author
Janni_Larsson
ID
163908
Card Set
Kardiovaskulær
Description
Kardiovaskulør farmakologi
Updated