Pharmakologi

 1. Pilocarpin
  Indtagelse:  Øjendråber

  • Virkning: 10 min, varer <8 timer.
  • Direkte akt. af M-receptor →
  • kontraktion af mm. sphincter puppillae et ciliares →
  • åbner kammervinkel →
  • kamervæske forlader øjet →
  • intraokulære tryk falder. 
  • Desuden ingen nedbrydning af ACh-esterase.

  Indikation: Glaukom

  • Bivirkning: Øget parasympatikusfunk.;
  • hovedpine (M1),
  • bradykardi, hypotension (M2),
  • GI-symptomer (M3) og akkommodationsspasme.
 2. Atropine
  • Stofgruppe: 
  • Muskarine receptor antagonister

  Indtagelse: P.O.

  • Virkning:  2-4 timer efter dosis.
  • Kompetitiv antgonist i synapsekløften.

  • Indikation: Modvirker hyper-ACh-akt.,
  • dvs. forgiftning med cholinerge stoffer,
  • akut øget vagusakt.
  • (bradykardi, hypotonicitet, asystoli),
  • sekretionsnedsættelse (M3) ved operation.

  • Bivirkning: Akkomodationsparese, mydriasis,
  • nedsat sekretion, takykardi, urinrention
  • og obstipation (vsicerale funkt. styres af Ach)
 3. Ipratropium
  • Stofgruppe: 
  • Muskarine receptor antagonister

  Indtagelse: Inhalation

  • Virkning: 0,5 - 1,5 time, varer <6 timer
  • Kompetitiv antagonist
  • (en syntetisk analog til atropin).
  • Vigtigst er M3 → mukussekr. ↓.

  • Indikation: Akut svær
  • astma og KOL,
  • men ikke vedligeholdende behandling.

  • Bivirkning: Få, hovedpine (M1) og
  • GI-symptomer (M3)
 4. Suxameton
  • Stofgruppe: 
  • Nikotine receptor agonister

  Indtagelse: I.V.

  • Virkning: 1 minut, varer 5-10 min/dosis
  • Kompetitiv agonist, men nedbrydes ikke
  • → blokerer ACh-rec.
  • → total muskelrelaxant. 
  • Depolariserende neuromuskulært
  • blokerende stoffer

  • Indikation: Ved akut behov for total
  • muskelrelaxation
  • (fx ved intubation ifbm. operationer).

  • Bivirkning: Bradykardi, arytmier,
  • Indgivelse systemisk →
  • massive bivirkninger,
  • idet nikotine rec. findes i næsten
  • alle præganglionære synapser.
  • Både PS og S hæmmes.
 5. Rocuronium
  • Stofgruppe: 
  • Nikotine receptor antagonister

  Indtagelse: I.V.

  • Virkning: 2 min, varer 20-40min/dosis
  • Kompetitive antagonister som IKKE
  • udløser depolarisering, dvs. 
  • ikke-depolariserende neuromuskulært
  • blokerende stoffer.
  • Virkning afhænger af affinitet,
  • kan reverseres af ACh-esterasehæmmere.

  • Indikation: Anæstesi (muskelrelaxation)
  • Alternativ til suxamethon.

  • Bivirkning: Som nikotine agonister,
  • men mindre kraftige pga. mindre potens.
 6. Neostigmin
  • Stofgruppe: 
  • Acethylcholinesterasehæmmere

  Indtagelse:  I.V.

  • Virkning: varer 3-4 timer
  • Kompetitive for substratsite 
  • → hæmning af nedbrydning af
  • ACh i synapsekløften
  • → M- og N-rec. stimuleres 
  • → effekt som kombination af disse.

  • Indikation: Myuastenia gravis,
  • tarm- og blæreatoni samt omvendt anæstesi
  • (revertering af ikke-depolariserende
  • neuromuskulære hæmmere)

  • Bivirkning: Koliksmerter, diarré,
  • kvalme, opkastning
 7. Organophosphater
  • Stofgruppe: 
  • Acethylcholinesterasehæmmere

  Indtagelse:  gennem slimhinder

  • Virkning: varer <100 timer
  • Kompetitiv for substratsite
  • (binder irreversibelt  ved ”aging”) 
  • → hæmning af nedbrydning af
  • ACh i synapsekløften
  • → M- og N-rec. stimuleres
  • → effekt som kombination

  • Indikation:
  • Udgået, blev brugt ved galukom,
  • desuden pesticider og krigsgasser.

  • Bivirkning: 
  • Neurotoxicitet, kan medføre død.
 8. Botox
  • Stofgruppe: 
  • Acethylcholinreleasehæmmere

  Indtagelse: Lokal injektion

  • Virkning: 2-8 dage, varer 2-3 måneder.
  • Kløver SNAP- eller SNARE-prot.
  • → hæmmer ACh-release
  • → ANS-neuromusk. kobling hæmmes
  • → muskelrelaxation (også  resp.stop!).

  • Indikation: Lokale muskelspasmer,
  • generaliserede spastiske sygdomme
  • samt mod rynker.

  • Bivirkning:
  • Parese (ofte ptose)  og eventuel død.
 9. Adrenalin
  • Stofgruppe: 
  • Adrenerge agonister

  Indtagelse: I.V., S.C. eller I.M.

  • Virkning, I.V.: øjeblikkelig, varer <5 min
  • α- og β-agonist,
  • NA har størst aff. for α-rec.
  • mens A størst for β-rec.

  • α1-rec.: alle kar, Gq → karkont.
  • α2-rec.:presyn., Gi  → CNS-akt, insulin↓

  • β1-rec.: hjertet, Gs og 
  • β2-rec.: lunger og i skelet- og koronarkar,
  • Gs → SMC-kont.
  • TPR og MV ↑ v. adrenalin.

  • Indikation:
  • Asystoli, kredsløbssvigt som
  • hjertestop og diverse shock).

  • Bivirkning: Hypertension, hovedpine,
  • ødemer (pga. øget kapillærtryk)
 10. Salbutamol
  • Stofgruppe: 
  • Adrenerge agonister

  Indtagelse:  I.V., P.O.  eller inhalation.

  • Virkning: 5-15 min, varer 3-6 timer.
  • β2-rec.-agonist  → bronkodilation.

  Indikation: Astma o.a. bronkospasme

  • Bivirkning: Takykardi, dysrytmi
  • (via SA-knuden), tremor,
  • perifær vasodillation 
  • (i skelet- og koronarkar.)
 11. Metoprolol
  • Stofgruppe: 
  • Adrenerge antagonister 
  • (opdeles i α- og β-receptorblokkere)

  Indtagelse: P.O.

  • Virkning: varer <24 timer.
  • β1-rec.blokker (kardioselektiv)
  • → hæmmer Gs-koblet rec.
  • → neg. chrono-, ino-, dromo-,
  • lusi- og batmotropi.

  • Indikation:
  • Hypertension, angina pectoris,
  • hjerteinsuffinciens, dysrytmi,
  • eksamensangst.

  • Bivirkning: Hypotension, træthed,
  • bradykardi, hovedpine.
 12. Kokain
  • Stofgruppe: 
  • Katecholamine reuptakehæmmere

  Indtagelse: P.O.

  • Virkning: varer omkring 1 time.
  • Hæmmer monoamin-reuptake
  • (dopamin, 5-HT og NA; lige affinitet)
  • → øger monoaminer i synapsekløft
  • både perifert (→ takykardi og karkonstriktion)
  • og centralt (→ rus af magt, selvværd
  • og energi pga. dopamin)

  Indikation: Lokalanalgetikum og rusmiddel.

  • Bivirkning:
  • CNS-excitation: takykardi og hypertension
  • efterfulgt af depression, eufori,
  • rastløshed, tremor, delirium.
  • Desuden vanedannende.
 13. Muskarine receptor agonister
  pilocarpin
 14. Muskarine receptor antagonister
  • atropin
  • ipratropium
 15. Nikotine receptor agonister
  suxameton
 16. Nikotine receptor antagonister
  rucuron (ium)
 17. Acetylkolinesterase-hæmmare
  • neostigmin
  • organophosphater
 18. Acetylcholin release hæmmare
  botox
 19. adrenerge receptor agonister
  • adrenalin
  • noradrenalin
  • salbutamol
  • xylometazolin
  • (næssprej: alpha adrenergic
  • vascokonstirktorisk)
 20. Adrenerge receptor antagonister
  • metoprolol
  • doxazosin
 21. katekolamin reuptake hæmmare
  kokain
 22. Pilocarpin
  Indtagelse:
  Øjendråber
 23. Atropine
  Indtagelse:
  P.O.
 24. Ipratropium
  Indtagelse:
  Inhalation
 25. Suxameton
  Indtagelse:
  I.V.
 26. Rocuronium
  Indtagelse:
  I.V.
 27. Neostigmin
  Indtagelse: 
    I.V.
 28. Organophosphater
  Indtagelse: 
  gennem slimhinder
 29. Botox
  Indtagelse:
  Lokal injektion
 30. Adrenalin
  Indtagelse:.
  I.V., S.C. eller I.M
 31. Salbutamol
  Indtagelse: 
  I.V., P.O.  eller inhalation.
 32. Metoprolol
  Indtagelse:
  P.O.
 33. Kokain
  Indtagelse:
  P.O.
Author
Janni_Larsson
ID
163235
Card Set
Pharmakologi
Description
medicin
Updated