Headway-elem_wordCZ_13

 1. příjezd ( arrival time )
  arrival
 2. znechucený, otrávený
  annoyed /enoeid/
 3. otravný
  annoying
 4. spící
  asleep
 5. špatně, zlebehave
  badly /bedli/
 6. patřit někomu
  belong /bilang/
 7. chovat se
  behave - 
 8. chování
  behaviour
 9. domovní lupič
  burglar 
 10. opatrný
  careful
 11. opatrně
  carefully /keefeli/
 12. hotovost
  cash - 
 13. řetěz
  chain /tšein/
 14. hřeben
  comb /keum/
 15. počítat
  count /kaunt/
 16. tvoři
  create /krieit/
 17. plakat
  cry /krai/
 18. říznout, krájet
  cut /kat/
 19. odjet
  depart
 20. odjezd 
  departure - ( departure time )
 21. popsat
  describe - 
 22. trpaslík, skřítek
  dwarf /dworf/
 23. slon
  elephant - 
 24. vysvětlit
  explain /iksplein/
 25. rychle, rychlý
  fast 
 26. plynule
  fluently
 27. naštěstí
  fortunately /fótšenetli/
 28. všeobecný přehled
  general knowledge - 
 29. generace
  generation - 
 30. zlatá medaile
  gold medal -
 31. tráva
  grass - 
 32. kytara
  guitar - 
 33. pistole
  gun /gan/
 34. těžký
  heavy - 
 35. zvyk
  habit /hebit/
 36. kilometr
  kilometre - 
 37. kůže
  leather - 
 38. okamžitě, ikhned
  immediately /imidietli/
 39. maratón
  marathon -
 40. migrovat, stěhovat se
  migrate - 
 41. měsíc
  moon - 
 42. zrcadlo
  mirror
 43.  bankovka
  note -
 44. národnost
  nationality /našenaleti/
 45.  palác
  palace -
 46. náplast
  plaster /pláste/
 47. prosit
  please /plíz/
 48. tiše
  quietly /kwaietli/
 49. kvíz
  quiz /kwiz/
 50.  nic
  nothing -
 51. sezóna, doba
  period - 
 52. připnout
  pin - 
 53. nástupiště
  platform - 
 54. potěšit
  please - 
 55.  zdvořilý
  polite -
 56. princezna
  princess - 
 57. rychlý
  quick - 
 58. zpáteční lístek
  return ticket - 
 59. směšný, hloupý
  ridiculous - 
 60. drzý, hrubý
  rude - 
 61. růže
  rose /rouz/
 62. ovce
  sheep - 
 63. křičet
  shout - 
 64. pomalu
  slowly - 
 65. stát
  state - 
 66. stanice, zastávka, nádraží
  station -
 67. podporovat
  support - 
 68. švýcarský, Švýcar
  Swiss - 
 69. výkřik
  screak /skrím/
 70. šampón
  shampoo /šampú/
 71. pomalu
  slowly /slouli/
 72. zvláštní
  special
 73. náhle
  suddenly
 74. opalovací krém
  suncream
 75. podporovat
  support
 76.  lhát
  tell a lie -
 77.  rozvrh, jízdní řád
  timetable -
 78.  tuna
  ton -
 79. zubní kartáček
  toothbrush
 80. zubní pasta
  toothpaste
 81. typický
  typical /tipikl/
 82. neupravený
  untidy - 
 83. neštěstí
  unhappiness /anhapines/
 84. vážit
  weigh - 
 85. dobře vychovaný
  well-behaved - 
 86. ustaraný
  worried /warid/
 87. působící starosti
  worrying
 88.  které růže?
  which roses? -
 89. pískat, hvízdat
  whistle - 
 90.  vlk
  wolf -
 91. Zavolal jsem policii
  I phoned the police. - 
 92.  Nudil jsem se
  I was bored. -
 93. Je to v pořádku, pane
  It's all right, sir. - 
 94. V kuchyni bylo rozsvíceno
  There was the light on in the kitchen. - 
 95.  Vypni televizi
  Turn the television off. -
 96. O co se zajímá?
  What is he interested in? - 
 97.  O čem je ten příběh?
  What's the story about? -
Author
streiki
ID
161877
Card Set
Headway-elem_wordCZ_13
Description
slovicka
Updated