Headway-preim_wordCZ_6

 1. absolutně, jistě, rozhodně
  absolutely
 2. výhoda
  advantage
 3. dovolit si
  afford
 4. ohromující, skvělý
  amazing
 5. rozzlobený
  angry
 6. být přijat
  be accepted
 7. rodiště
  birthplace
 8. zamluvit, rezervovat
  book
 9. úžasný, skvělý
  brilliant
 10. budova
  building
 11. charakter, postava
  character
 12. hlavu vzhůru
  Cheer up /tšier up/
 13. komedie
  comedy
 14. komunita, společenství
  community
 15. současný
  contemporary /kentempereri/
 16. světový, kosmopolitní
  cosmopolitan
 17. rozdílný, odlišný
  diverse
 18. módní
  fashionable /faešnebl/
 19. otrávený, mající něčeho po krk
  fed up
 20. plynulost (o mluvení)
  fluency
 21. cizinec
  foreigner /farener/
 22. nejpřátelštější
  friendliest /frendliest/
 23. přátelství
  friendship
 24. všeobecná znalost
  general knowledge
 25. velkorysý
  generous /dženeres/
 26. dobře s někým vycházet
  get on well
 27. hroch
  hippopotamus
 28. historický
  historical
 29. rodná země
  homeland
 30. lidská bytost, člověk
  human
 31. imigrant
  immigrant
 32. neslušný
  impolite /impelait/
 33. nezávislost
  independence
 34. průmyslový
  industrial
 35. zájem
  interest
 36. jazz
  jazz
 37. protivný, zlý; průměrný
  mean /mín/
 38. zmíněný
  mentioned
 39. neuklizený
  messy
 40. nešťastný, zubožený
  miserable
 41. moderní
  modern
 42. hudební scéna
  music scene /mjuzik sín/
 43. národnost
  nationality
 44. soused
  neighbour
 45. vášeň
  passion
 46. potěšení
  pleasure
 47. slušný, zdvořilý
  polite /pelait/
 48. populace, obyvatelstvo
  population
 49. princip
  principle /prinsepl/
 50. recepční
  receptionist /risepšenist/
 51. romance
  romance /reumens/
 52. drzý, neslušný
  rude /rud/
 53. plastika, socha
  sculpture /skalptšer/
 54. oddělený
  separate /sepret/
 55. hanba, škoda
  shame
 56. žralok
  shark
 57. šokující
  shocking
 58. prohlížení památek
  sightseeing /saitsíing/
 59. kořeněný
  spicy /spaisi/
 60. zírat, upřeně koukat
  stare /steer/
 61. držet se pohromadě
  stick together
 62. západ slunce
  sunset
 63. talentovaný
  talented
 64. chrám
  temple
 65. zloděj
  thief
 66. výlet
  trip
 67. neupravený, nepořádný
  untidy
 68. hostel, ubytovna pro mladé
  youth hostel /juth hastl/
Author
streiki
ID
161692
Card Set
Headway-preim_wordCZ_6
Description
slovicka
Updated