wzory

 1. napięcie
  U= W/q


  • U (napięcie)
  • W (praca)q (ładunek)
 2. pole całości stożka
  Pc= Pp + Pb  • Pp=πr2
  • Pb=πrl (w tym l=tworząca)
 3. praca
  W=Fs


  • F=siła
  • s=droga
 4. moc prądu
  p=UI


  • U (napięcie jednostki: V [volt])
  • I (natężenie jednostki: A [amper])
 5. pole podstawy stożka
  • Pp= πr2
 6. objętość stożka
  V=1/3PpH => V=1/3πr2H


  poniważ Pp= πr2
 7. pole ściany bocznej walca
  Pb=2πrH
 8. częstotliwość fali
  f=1/T
  • T jest to okres trwania fali ale także można obliczyć okres wykorzystując wzór:
  • T=1/f
  • T= [s]
  • f= [Hz]
 9. energia wewnętrzna
  Ew= Q + W  • Q= cieplny przepływ energii
  • W=praca
 10. pole ściany bocznej stożka
  Pb= πrl
  w tym l= tworząca
 11. opór zastępczy odbiorników połączonych szeregowo
  Rz= R1 + R2 + R3...
 12. pęd ciała
  p=mv
  • w tym:
  • m=masa
  • v=prędkość
 13. natężenie
  I= q/t  • q (ładunek)
  • t (czas)
 14. praca prądu elektrycznego
  W= UIt  • W (praca)
  • U (napięcie)
  • I (natężenie)
  • t (czas)
 15. ciepło
  Q= mcΔt  • c= ciepło właściwe: energia podnosząca temperaturę
  • ciała o jednostkowej masie o jednostkę temperatury.
  • Q=ciepło
  • m=masa
  • Δ= delta (różnica)
  • t= czas
 16. ciepło właściwe
  • energia podnosząca temperaturę ciała o jednostkowej masie o jednostkę temperatury:
  • Image Upload 2

  • gdzie:
  • c – ciepło właściwe;
  • ΔQ – zmiana ciepła (energii);
  • m – masa;
  • ΔT – zmiana temperatury
 17. zdolność skupiająca soczewki
  Z= 1/f => 1 dioptria (1 D)  • gdzie:
  • f=ogniskowa
 18. wzór na obliczenie ogniskowej soczewki
  • 1/f = 1/x + 1/y
  • Image Upload 4


  • gdzie:
  • x- odległość przedmiotu od soczewki
  • y- odległość obrazu od soczewki
 19. pole całości walca
  Pc= 2Pp + Pb  • gdzie:
  • Pp= πr2
  • Pb= 2πrH
 20. lambda (długość fali)
  • λ= vT
  • lub
  • λ= v/f

  • gdzie:
  • λ- długość fali
  • v-prędkość fazowa fali
  • T- okres fali
  • f-częstotliwość fali
 21. prędkość
  v= s/t
  • gdzie:
  • v-prędkość
  • s-droga
  • t-czas
 22. gęstość (ro)
  Image Upload 6
 23. objętość kuli (sfery)
  • V= 4/3πr3  • gdzie:
  • r-promień kuli
  • V=objętość
 24. opór zastępczy połączony w układzie równoległym
  1/Rz= 1/R1+ 1/R2 + 1/R3...
 25. energia potencjalna
  Ep= mgh  • gdzie:
  • m-masa
  • g-przyśpieszenie ziemskie
  • h-wyskość położonego ciała
  • (można też inaczej powiedzieć że Ep=W)
 26. pole podstawy walca
  • Pp= πr2
 27. energia kinetyczna
  Ek= mv2/2  • gdzie:
  • m-masa
  • v-prędkość
 28. opór
  R= U/I  • gdzie:
  • R-opór
  • U-napięcie
  • I- natężenie
 29. moc
  p=W/t  • gdzie:
  • W-praca
  • t-czas
  • p-moc
 30. wzór na obliczenie drogi przebytej przez ciało ruchem jednostajnym przyspieszonym
  s= at2/2  • gdzie:
  • s-droga
  • a-przyspieszenie
  • t-czas
 31. ciśnienie
  p=F/s
  • gdzie:
  • p-ciśnienie
  • F-siła
  • s-powierzchnia
 32. objętość walca
  V=πr2H
 33. pole kuli
  • Pc= 4πr2
Author
Atdominos
ID
15951
Card Set
wzory
Description
wzory z fizyki/matematyki
Updated