extend your english Standard 1

 1. adulation (adzjulejszyn)
  pochlebstwo, schlebianie
 2. aegis (idzes)
  egida
 3. amend
  poprawiać, korygować (np. prawo, sposób leczenia, umowę) ulepszać, usprawniać (np. zachowanie, styl życia) naprawić, naprawiać Pokaż zdania z internetuamends rzeczownikrekompensata, odszkodowanie, zadośćuczynienie
 4. dice (dajs)
  kostka do kry, kroić w kostkę
 5. dinghy (dingzi)
  dingey
  łódka ponton
 6. dissemble (disembol)
  udawać, ukrywac (prawdę , emocje)
 7. engender (indzende)
  • być, zródłem czegoś zrodzić
  • Her latest book has engendered a lot of controversy.
 8. entourage ( ontoraż)
  • osoby towarzyszące, swita
  • the President and members of his immediate entourage
  • an entourage of adoring fans
 9. entreat (intrit)
  • błagac usilnie prosić
  •  Please help me, I entreat you.
  • ‘Please don't go,’ she entreated (him)
 10.  tease (tiz)
  droczyć (się z kimś), dokuczać (komuś), kpić (z kogoś) synonimy: needle, ribzobacz także: razzdrażnić (zwierzę) kokietować, prowokować, nęcić (kogoś)
 11. femme fatale (fem fatal)
  kobieta przynosząca zgube
 12. flaunt (flont)
  • obnosić się, wystawiać na pokaz, paradować dumnie powiewać (o fladze) rzeczownikpopisywanie się, ostentacja poza Pokaż zdania z internetuflaunting przymiotnikdumny ostentacyjny pyszny 
  • He's got a lot of money but he doesn't flaunt it.Annabelle was flaunting her tan in a little white dress.
 13. foment
  • podzegac,
  • to create trouble or violence or make it worse
 14. frugal (frugol)
  • oszczędny, 
  • prosty (posiłek)
  • a frugal lunch of bread and cheese
 15. globetrotter
 16. godown
 17. habitat
 18. hail
 19. hailstorm
 20. hamper
 21. hound
 22. import
 23. ire
 24. jape
 25. klutz
 26. marinate
 27. nauseate
 28. nerd
 29. nostalgia
 30. outlandish
 31. palliative
 32. pare
 33. plethora
 34. plumb
 35. prognosis
 36. recycle
 37. rue
 38. seizure (siżja)
  zawładnięcie (czyjąś własnością), przejęcie (władzy nad czymś) konfiskata (broni, narkotyków), zajęcie (czyjegoś majątku) schwytanie (zbiega), aresztowanie (przestępcy) napad (np. padaczkowy), atak (np. serca
 39. simpleton (simpelton)
  old fashioned ( prostak, głupek)
 40. viable (wajabol)
  • wykonalny, realny rentowny, opłacalny żywotny
  • a viable option/proposition. There is no viable alternative.to be commercially/politically/financially/economically viable
 41. feasible ( fizibol)
  • wykonalny możliwy,
  • a feasible plan/suggestion/idea It's just not feasible to manage the business on a part-time basis.
  • I doubt the feasibility of the plan.  (fizebiliti)
 42. flout (flaut)
  • lekceważyć (prawo, zasadę)
  • Motorists regularly flout the law.
 43. idemnify (idemnifaj)
  • to promise to pay somebody an amount of money if they suffer any damage or loss
  • to pay somebody an amount of money because of the damage or loss that they have suffered
  • The insurance also indemnifies the house against flooding.
 44. intercede (inte:sid)
Author
pabloliberdo
ID
159175
Card Set
extend your english Standard 1
Description
english polish
Updated