Welsh

 1. Sut Mae
  Hello
 2. Bore da
  Good Morning
 3. Prynhawn da
  Good Afternoon
 4. Noswaith dda
  Good evening
 5. Da
  Good
 6. Hwyl
  Goodbye
 7. Pob hwyl
  Good Bye
 8. Da bo chi
  Goodbye (South Wales)
 9. Gwela i chi fory
  See you tommorow
 10. Nos da
  Good night
 11. Sut dych chi?
  How are you? (Formal)
 12. Sut wyt ti?
  How are you (informal)
 13. Iawn, diolch
  Fine, thanks
 14. Iawn
  Fine/ O.K
 15. Eitha da
  Quite well
 16. Wedi blino
  Tired
Author
Whovian
ID
15889
Card Set
Welsh
Description
Learn some basic Welsh
Updated