Headway-preim_wordCZ_2

The flashcards below were created by user streiki on FreezingBlue Flashcards.

 1. v zahraničí
  abroad
 2. sehrát roli (být nějakým)
  act the part
 3. téměř, skoro
  almost
 4. vždy
  always
 5. v tuto chvíli, právě teď
  at the moment
 6. hrozný strašný
  awful /éfl/
 7. čas jít spát
  bedtime
 8. vedoucí
  boss
 9. přinést
  bring
 10. celebrita
  celeb
 11. uklidit
  clear up
 12. pobřeží
  coast
 13. komonikace
  communication
 14. soutěž, závod
  competition
 15. kontaktní čočky
  contact lenses
 16. nevýhoda
  disadvantage
 17. rozdělit
  divide
 18. rozvedený
  divorced
 19. pracovat přes čas
  do overtime
 20. studentská kolej
  dormitory /dormetri/
 21. zaměstnat
  employ
 22. vyměnit, změnit
  exchange
 23. vyčerpávající
  exhaustimg /igzesting/
 24. továrna
  factory
 25. farma
  farmhouse
 26. nejdůležitější věci maj přednost
  first things first
 27. plochý, rovný
  flat
 28. okouzlující, atraktivní
  glamorous /glameres/
 29. představ si
  guess what /ges wot/
 30. kadařník
  hairdresser
 31. mít něco společného
  have something in common
 32. bolet, zranit se
  hurt
 33. nemožný
  impossible
 34. mající zájem o něco
  interested
 35. právě, pouze
  just
 36. zaneprázdňovat
  keep busy
 37. krajina
  landscape
 38. životní styl
  lifestyle
 39. podkrovní byt
  loft
 40. šťastný
  lucky
 41. nepořádek, zmatek
  mess
 42. postrádat, zmeškat
  miss
 43. měsíčně
  monthly
 44. nehet
  nail
 45. perla
  pearl
 46. politik
  politician
 47. plakát
  poster
 48. procvičovat, trénovat
  practise
 49. závodění
  racing
 50. pronajmout
  rent
 51. navyklá činnost
  routine
 52. prodej, výprodej
  sale
 53. poslat
  send
 54. lokat, usrkávat
  sip
 55. schopnosti, dovednosti
  skills
 56. spoločnost
  society /sosaieti/
 57. divný, zvláštní
  strange
 58. překvapení
  surprise
 59. to je od tebe milé
  that is really kind of you
 60. únavný, unavující
  tiring
 61. módní
  trendy
 62. dvojčata
  twins
 63. užitečný
  useful
 64. obvykle
  usually
 65. pohled na něco
  view of
 66. mzda, plat
  wage /weidž/
 67. skvělý, úžasný
  wonderful
 68. dobrý, lepší, nejlepší
  good, better, the best
 69. špatný, horší, nejhorší
  bad, worse, the worst
 70. daleko, dále, nejdále
  far, further, the furthest
Author
ID
158224
Card Set
Headway-preim_wordCZ_2
Description
slovicka
Updated
Show Answers