Klassicifering af led + ligamenter

 1. Symphysis pubica
  Forstærkende ligamenter
  • Symfyse.
  • lig. pubicum superius (overside)
  • lig. arcuatum pubis (underside)
 2. Articulatio sacroiliaca
  Forstærkende ligamenter.
  Accessoriske ligamenter.
  • Ægte led.
  • Mellem facies auriculares på os sacrum og os ilium.
  • Stram kapsel.

  Ligg. sacroiliaca ventralia, interossea et dorsalia.

  Ligg. sacrotuberale, sacrospinale, iliolumbale.
 3. Foramen ischiadicum majus et minus?
  Dannet af to ligamenter:

  Ligamentum sacrotuberale går fra spinae iliacae posteriores og sideranden af os sacrum og øverste del af os coccygis. Løber nedad, lateralt og fremad og hæfter på tuber ischiadicum.

  Ligamentum sacrospinale ligger ventralt for lig. sacrotuberale. Basis på nederste del af sideranden af os sacrum og os coccygis. Hæfter til spina ischiadica.
 4. Art. coxae

  Bevægelser:
  Synovialt, enkeltled, kugleled.

  • Fleksion (0-120)-ekstension (0-30)
  • Abduktion (0-45)-adduktion (0-30)
  • Udadrotation (0-60)-indadrotation (0-40)
 5. Hvad er vigtigt ved acetabulum?
  • Ledskål for os coxae.
  • Dannes af corpus os ilium (2/5), corpus ossis ischii (2/5) og ramus superior ossis pubis (1/5)
  • Ledskål forstørres af ledlæben labrum acetabulare af hæften til limbus acebutali.
  • Nedadtil er labrum: lig. transversum acetabuli over insicura acetabuli.
 6. Forstærkende ligamenter til art. coxae-ledkapslen?
  Hvad sørger ligamenterne for?
  • Ligg. iliofemorale, ischiofemorale og pubeofemorale.
  • Lig. zona orbicularis.

  Ligamenterne begrænser udad/indad-rotation og abduktion-adduktion.
 7. Art. genus
  Klassifering
  Inddeling
  Bevægelser
  Synovialt, sammensat led, modificeret hængselled.

  Pars femoropatellaris, pars femorotibialis medialis, pars femorotibialis lateralis

  • Fleksion (0-135)-ekstension (0-5)
  • Fleksionsrotation
 8. art. tibiofibularis
  • Ægte, enkelt, glideled
  • Mellem øverste, mediale del af caput fibulae og condylus lateralis tibiae
 9. Syndesmosies tibiofibularis
  Hvad består den af?
  Membrana interossea og ligg. tibiofibularia
 10. Art. talocruralis
  Klassificering
  Ligamenter
  • Ankelleddet.
  • Ægte, sammensat hængselled
  • Ligg. tibiofibulare post., interrosseus et. ant.
  • Ligg. talofibulare ant. et post. + lig. calcaneofibulare (lateralt)
  • Lig. deltoideum (medialt)
 11. Art. subtalaris
  Klassificering
  Ægte, kombineret drejeled
 12. Art. intertarseae
  Klassificering
  Små glideled
 13. Art. tarsometartasales
  Klassificering
  Små glideled
 14. Art. temporomandibularis
  Klassificering
  Ligamenter?
  • Kæbeleddet
  • Kombineret led af typen hængsel-glideled.
  • To symmetrisk beliggende led, anatomisk adskilte.
  • Ledkapsel, ligamentum laterale.
 15. Art. humeri
  Klassificering
  Bevægelser:
  Ledskålen hedder?
  Forstærkende ligamenter til ledkapslen?
  • Synovialt, enkelt kugleled.
  • Ekstension 0-180 - fleskion 0-60
  • Abduktion 0-180 - adduktion 0-75
  • Indadrotation 0-90 - udadrotation 0-70
  • Cavitas glenoidales

  • ligamentum glenohumeralia (forside)
  • lig. coracohumerale (overside)
  • Lig. coracoacromiale (mellem proc. coracoideus og acromion)
 16. Art. sternoclavicularis
  Klassificering
  Synovialt, delt glideled
 17. Art. acromionclavicularis
  Klassificering
  Ligamenter
  • Synovialt, delt glideled
  • Lig. acromioclaviculare, lig. coracoclaviculare
 18. Art. cubiti
  Underinddeling?
  Bevægelser?
  • Synovialt, sammensat led
  • hængselsled, med indbygget drejeled
  • Art. humeroulnaris, art. humeroradialis, art. radioulnaris proximalis
  • Ekstension-fleksion
  • Supination-pronation
Author
rockysds
ID
157543
Card Set
Klassicifering af led + ligamenter
Description
Ledlære
Updated