eng-bg 5

 1. LIKELIHOOD['laiklihud]
  n вероятност, възможностin all LIKELIHOOD по всяка вероятност
 2. ENDEAVOUR[in'devə]
  • I. v правя/полагам усилия, старая се, стремя сe (to с inf)II. n усилие,
  • стараниеto make every ENDEAVOUR to полагам всички усилия да
 3. BLOB[blɔb]
  1. петно, капка, топче, топчица2. крикет нулев резултат
 4. PROVISION[prə'viʒn]I.
  • 1. осигуряване, обезпечаване, снабдяване, доставяне, набавяне,
  • даванедоставка (of)to make PROVISION for погрижвам се за, осигурявам
  • (бъдещето на)to make PROVISION against предпазвам (се) от, вземам мерки
  • срещу2. рl провизии, хранителни припаси3. юр. уговорка, клауза,
  • положение, постановлениеPROVISION to the contrary обратна клаузаto come
  • within the PROVISIONs of the law попадам под ударите на закона,
  • предвиден съм в законаII. v снабдявам с провизии/хранителни припаси
 5. IMPLICATION[,impli'keiʃn]
  • 1. въвличане, замесване, намесване, впримчване, замесеност2. нещо, което
  • се подразбира, извод, заключение, загатванеby IMPLICATION косвено,
  • следователно, като естествена последица от това
 6. LESSER['lesə]
  • 1. a attr сравн. cm. от little, по-малъкthe LESSER of two evils
  • по-малката от две злини2. малък, второстепененthe LESSER Bear астр.
  • Малката мечкаLESSER winda panda
Author
Anonymous
ID
156597
Card Set
eng-bg 5
Description
rng=bg
Updated