final exam

 1. a/ab
  from away from
 2. ad
  toward
 3. altus alta altum
  hihg tall deep
 4. amo amare amavi amatum
  Love, like
 5. animal animalis n
  animal
 6. audax audacis
  bold daring
 7. audio audire audivi auditum
  hear listen to
 8. bene
  well
 9. bibo bibere bibi
  drink
 10. brevis breve
  short
 11. Casear Ceasaris m.
  Ceasar
 12. canis canis m or f
  dog
 13. capio capere cepi captum
  take capture
 14. castra castrorum n
  camp
 15. celer celeris celere
  quick swift
 16. clamo clamare clamavi clamatum
  shout
 17. confirmo confirmare confirmavi confirmatum
  declare strenghten encourage
 18. constituo constituere constitui constitum
  set up determine decide
 19. curro currere cucurri cursum
  run
 20. de
  down from from about concerning of
 21. debeo debere debui debitum
  owe ought
 22. defendeo defendere defendi defensum
  defend
 23. dies diei m and f
  day
 24. diligens diligentis
  diligent
 25. diu
  for a long time
 26. dormio dormire dormivi dormitum
  sleep
 27. duco ducere duxi ductum
  lead
 28. e ex
  out of from
 29. edo edere edi esum
  eat
 30. ego, mei
  personal pronoun i
 31. etiam
  also even
 32. excedeo excedere excessi excessum
  go out leave depart
 33. facio facere feci factum
  make do
 34. felix felicis
  happy lucky
 35. femina feminae f
  woman
 36. fidelis fidele
  faithful
 37. filius filii m.
  son
 38. fluctus fluctus m
  wave
 39. fortis forte
  brave
 40. frango frangere fregi fractum
  break
 41. gravis grave
  heavy serious
 42. habeo habere habui habitum
  have hold
 43. hic haec hoc
  this
 44. homo hominis m or f
  human being man
 45. idem eadem idem
  same
 46. idoneus idonea idoneum
  ssuitable
 47. ille illa illud
  that
 48. imperator imperatoris m
  general
 49. iniquus iniqua iniquum
  unfair uneven
 50. invenio invenire inveni inventum
  coem upon find
 51. ipse ipsa ipsum
  self
 52. is ea id
  he she it
 53. italia italiae f
  italy
 54. iubeo iubere iussi iussum
  order bid
 55. iudico iudicare iudicavi iudicatum
  judge consider
 56. iungo iungere iunxi iunctum
  join
 57. laudo laudare laudavi laudatum
  praise
 58. legatus legati m
  liuetnant
 59. longus longa longum
  long
 60. lucius lucii m
  lucius
 61. lux lucis f
  light
 62. magis
  more greatly more
 63. magister magistri m
  teacher
 64. malus mala malum
  bad
 65. maneo manere mansi mansum
  stay remain
 66. Marcus Marci m
  marcus
 67. mater matri f
  mother
 68. maxime
  most
 69. meus mea meum
  my
 70. minimus minima minimum
  smallest
 71. moneo monere monui monitum
  warn advise inform
 72. moveo movere movi motum
  move affect
 73. multus multa multum
  much many
 74. nauta nautae m
  sailor
 75. navigo navigare navigavi navigatum
  sail
 76. nessece
  nessecary
 77. nondum
  not yet
 78. nos
  our
 79. numquam
  never
 80. occasus occasus m
  setting downfall
 81. opprimo opprimere ompressi oppressum
  crush over power ruin
 82. opppugno oppugnare oppugnavi oppugnatum
  attack
 83. panis panis f
  bread
 84. parvus parva parvum
  small
 85. pauci paucae pauca
  few a few
 86. paulum pauli n
  a little
 87. plus pluris n
  more a larger amount
 88. pons pontis m
  bridge
 89. porta portae f
  gate
 90. portus portus m
  harbor port
 91. possum posse potui
  can be able
 92. postquam
  after
 93. potens potentis
  powerful
 94. primus prima primum
  first
 95. puella puellae f
  girl
 96. puer pueri m
  boy
 97. pugno pugnare pugnavi pugnatum
  fight
 98. puto putare putavi putatum
  think
 99. quam
  than
 100. qui quae quod
  who whhich that
 101. quis quid
  who what
 102. rego regere rexi rectum
  rule
 103. romanus romana romanum
  roman
 104. specto spectare spectavi spectatum
  look at
 105. spes spei f
  hope
 106. subsidium subsidii n
  aid suppport
 107. sui sibi se se
  himself herelf
 108. sum esse fui futurus
  be is am are etc
 109. suus suua suum
  his her their
 110. tandem
  at length at last finally
 111. telum teli n
  weapon missile offensive
 112. terrero terrere terrui territum
  frighten
 113. trado tradere tradidi traditum
  hand over surrendur
 114. traho trahere traxi tractum
  draw drag
 115. tu
  you
 116. tuus tuua tuum
  yours
 117. urbs urbis f
  city
 118. usus usus m
  use advantage
 119. ut
  on order that
 120. venio venere veni ventum
  coem
 121. vinco vincere vinci victum
  conquer
 122. vinum vini n
  vine
 123. vir viri m
  man
 124. vos
  your
Author
amelchioris15
ID
156561
Card Set
final exam
Description
final exam
Updated