05302012_102Cards_ Wave KochavNolad Ulpan anchor _ jsv jsv jsv.txt

 1. 1/102 Wave --
  1/102 05302012_102Cards_ Wave KochavNolad Ulpan anchor _ jsv jsv jsv jsv --
 2. 2/102 KochavNolad Ulpan anchor --
  2/102 41059 --
 3. 3/102 Review Words - 5/28/2012 --
  3/102 41057 --
 4. 4/102 wave (your hand hi) --
  4/102 נוֹפֵף  --
 5. 5/102 deaf  --
  5/102 חֵרֵשׁ --
 6. 6/102 wave noun --
  6/102 , נַחְשׁוֹל; נִפְנוּף גַּל --
 7. 7/102 wave verb --
  7/102 נִפְנֵף, נוֹפֵף --
 8. 8/102 sports field, parking lot --
  8/102 מִגְרָשׁ --
 9. 9/102 parking lot  --
  9/102 מִגְרַשׁ חֲנָיָה, חַנְיוֹן --
 10. 10/102 bball court --
  10/102 מִגְרָשׁ כדור סל --
 11. 11/102 Article - haaretz Kochav Nolad --
  11/102 http://www.haaretz.co.il/gallery/television/tv-review/1.1717353 --
 12. 12/102 hike, march, trek; journey, voyage ; (chess) move ; campaign; spree -- American Idol journey to rewrite history
  12/102 מַסָּע  -- כוכב נולד במסע לשכתוב ההיסטוריה
 13. 13/102 it seems, it is as if \ to resemble, to be similar to -- sometimes we seem to her
  13/102 נדמה נִדְמֶה -- ולפעמים נדמה שאנחנו איתה
 14. 14/102 to resemble ; (flowery) to seem, to appear --
  14/102 דָּמָה  --
 15. 15/102 literary) to be silent, to be silenced, to be quiet --
  15/102 נָדַם  --
 16. 16/102 to model oneself on, to copy, to ape ; (phonetics) to be assimilated \\\ to simulate --
  16/102 הִדַּמָּה  --
 17. 17/102 senior position, service in such a position, tenure ; priests in general, priesthood --
  17/102 כהונתה כְּהֻנָּה --
 18. 18/102 annual output -- They must think there is a need for the Israeli economy's annual output talent
  18/102 בתפוקה שנתית -- הם ודאי חושבים שיש למשק הישראלי איזה צורך בתפוקה שנתית של כשרונות
 19. 19/102 production, output -- They must think there is a need for the Israeli economy's annual output talent
  19/102 תְּפוּקָה  -- הם ודאי חושבים שיש למשק הישראלי איזה צורך בתפוקה שנתית של כשרונות
 20. 20/102 to collapse, to disintegrate -- As if the country would collapse if Zvika Hadar not declare every year on"American Idol Israel's next."
  20/102 תתמוטט הִתְמוֹטֵט -- כאילו המדינה תתמוטט אם צביקה הדר לא יכריז בכל שנה על "הכוכב הנולד הבא של ישראל
 21. 21/102 to be educated -- They, were raised on the Channel 2 promo,
  21/102 שהתחנכו הִתְחַנֵּךְ -- הם, שהתחנכו על ברכי הפרומואים של ערוץ 2,
 22. 22/102 to collapse, to fall --
  22/102 קָרַס  --
 23. 23/102 extract; concentrate (juice) ; summary, precis, abstract ; essence -- Promos for the program this year, Crane Zvika Hadar theessence of American Idol as formulated for promodepartment
  23/102 התמצית תַּמְצִית -- בפרומואים לתוכנית השנה, מקריין צביקה הדר את התמצית של כוכב נולד כפי שמחלקת הפרומו ניסחה עבורו
 24. 24/102 to word, to express in words ; to formulate ; to phrase -- Promos for the program this year, Crane Zvika Hadar theessence of American Idol as formulated for promodepartment
  24/102 ניסחה עבורו נִסֵּחַ -- בפרומואים לתוכנית השנה, מקריין צביקה הדר את התמצית של כוכב נולד כפי שמחלקת הפרומו ניסחה עבורו
 25. 25/102 to be quantified, to be measured --
  25/102 כומתה כֻּמַּת --
 26. 26/102 elastic, flexible, supple, lithe ; changeable, flexible --
  26/102 גָּמִישׁ  --
 27. 27/102 to sprawl --
  27/102 הִשְׂתָּרֵעַ --
 28. 28/102 impersonating -- the Israeli infectious and prevents impersonation of a voluntary program to promote the others
  28/102 הִתְחַזּוּת  -- את מדבקת הישראליות ואת ההתחזות לתוכנית שמונעת מרצון לקדם את הזולת
 29. 29/102 illusion, misconception, delusion -- and fosters the illusion that all of us we are special
  29/102 האשליה אַשְׁלָיָה -- ומטפחת את האשליה של כולנו שאנחנו מיוחדים
 30. 30/102 to grant, to provide ; to award -- can give goose bumps to all the corpses in Abu Kabir
  30/102 הֶעֱנִיק  -- ל"הוא לא ידע את שמה" מסוגל להעניק עור ברווז לכל הגוויות באבו כביר.
 31. 31/102 Goose bumps -- can give goose bumps to all the corpses in Abu Kabir
  31/102 עור ברווז -- ל"הוא לא ידע את שמה" מסוגל להעניק עור ברווז לכל הגוויות באבו כביר.
 32. 32/102 corpse, body -- can give goose bumps to all the corpses in Abu Kabir
  32/102 הגוויות גְּוִיָּה -- ל"הוא לא ידע את שמה" מסוגל להעניק עור ברווז לכל הגוויות באבו כביר.
 33. 33/102 to segregate, to separate -- American Idol tries to differentiate itself by strumming chords on Israelisentiment
  33/102 לבדל בִּדֵּל -- כוכב נולד מנסה לבדל את עצמה באמצעות פריטה על נימי רגש ישראליים
 34. 34/102 a small piece --
  34/102 בְּדָל  --
 35. 35/102 mutual aid, mutual  --
  35/102 עֶזְרָה הֲדָדִית --
 36. 36/102 immortal --
  36/102 בני אלמוות -אַלְמָוֶת --
 37. 37/102 colloquial) round brimless hat --
  37/102 כּוֹבַע טֶמְבֶּל --
 38. 38/102 to warn, to caution ; to protest --
  38/102 להתריע הִתְרִיעַ --
 39. 39/102 deter, to dissuade, to discourage ; to frighten, to intimidate --
  39/102 להרתיע הִרְתִּיעַ --
 40. 40/102 ULPAN - 5/30/2012 P24 --
  40/102 41059 --
 41. 41/102 embarrassed --
  41/102 נָבוֹךְ  --
 42. 42/102 ULPAN - 5/30/2012 P112 GRAVES --
  42/102 41059 --
 43. 43/102 to be anchored \\ ROOTED IN - FOUND IN --
  43/102 מעוגן עֻגַּן --
 44. 44/102 protest, objection, protestation --
  44/102 מְחָאָה  --
 45. 45/102 religious coercion --
  45/102 כְּפִיָּה דָּתִית --
 46. 46/102 literary) beggar --
  46/102 פושט יד פּוֹשֵׁט יָד --
 47. 47/102 desk, counter --
  47/102 דלפק דֶּלְפֵּק --
 48. 48/102 nimbleness, agility, quickness --
  48/102 זריזות זְרִיזוּת --
 49. 49/102 quick, agile, nimble --
  49/102 זָרִיז  --
 50. 50/102 haste --
  50/102 בחיפזון חִפָּזוֹן --
 51. 51/102 literary) to hasten, to hurry --
  51/102 להיחפז נֶחְפַּז --
 52. 52/102 to push, to shove ; to shove, to stick, to place hurriedly ; (colloquial) to promote, to push --
  52/102 לדחוף דָּחַף --
 53. 53/102 to wobble, to waver, to sway, to totter ; to swing ; to rock (on a chair) ; (colloquial) to fluctuate (prices) ; (colloquial) to vacillate --
  53/102 מתנדנדות הִתְנַדְנֵד --
 54. 54/102 to wander, to roam ; to migrate --
  54/102 נדד נָדַד --
 55. 55/102 embarrassed --
  55/102 נבוך נָבוֹךְ --
 56. 56/102 to be roughened --
  56/102 חֻסְפַּס  --
 57. 57/102 textured ; coarse, rough --
  57/102 מחוספס מְחֻסְפָּס --
 58. 58/102 rough verb --
  58/102 חִסְפֵּס, סִקֵּס; פָּרַע --
 59. 59/102 handshake --
  59/102 לחיצת יד לְחִיצַת יָד --
 60. 60/102 crumb, morsel --
  60/102 פירור פֵּרוּר --
 61. 61/102 shred, shadow, trace, iota --
  61/102 שמץ שֶׁמֶץ --
 62. 62/102 to hint, to imply ; to indicate --
  62/102 לרמוז רָמַז --
 63. 63/102 to run around, to scamper, to romp, to gambol --
  63/102 התרוצץ הִתְרוֹצֵץ --
 64. 64/102 literary) from whence, from where ; how, on what basis --
  64/102 מניין מִנַּיִן --
 65. 65/102 terrified, frightened --
  65/102 מבוהל מְבֹהָל --
 66. 66/102 to be alarmed, to be shocked, to be frightened --
  66/102 נבהל נִבְהַל --
 67. 67/102 to burn --
  67/102 בוער בָּעַר --
 68. 68/102 burning ; (colloquial) urgent --
  68/102 בּוֹעֵר  --
 69. 69/102 urgent ; rushing, in a hurry --
  69/102 בהול בָּהוּל --
 70. 70/102 to summon urgently; to move someone urgently \\\ to scare, to frighten --
  70/102 להבהיל הִבְהִיל --
 71. 71/102 polystyrene, Styrofoam ; cooler --
  71/102 קלקר קַלְקַר --
 72. 72/102 to feel, to touch ; to grope --
  72/102 למשש מִשֵּׁשׁ --
 73. 73/102 feeling, touching ; palpation --
  73/102 מישוש מִשּׁוּשׁ --
 74. 74/102 tangible, concrete, perceptible --
  74/102 מוּחָשִׁי  --
 75. 75/102 to recommence, to re-establish ; to renew (contract, license) ; to rejuvenate, to refurbish ; to initiate, to launch, to instigate ; to introduce new words into a language ; (colloquial) to say something new --
  75/102 מחדשת חִדֵּשׁ --
 76. 76/102 suddenly, all at once, all of a sudden --
  76/102 לפתע V לְפֶתַע --
 77. 77/102 bent over ; (slang) depressed, despondent --
  77/102 שפופת שָׁפוּף --
 78. 78/102 to return (something) --
  78/102 להשיב הֵשִׁיב --
 79. 79/102 intersecting ; intersection, junction ; (Christianity) gesticulating the sign of the cross --
  79/102 הצטלבות הִצְטַלְּבוּת --
 80. 80/102 to intersect --
  80/102 הִצְטַלֵּב  --
 81. 81/102 to crucify --
  81/102 צָלַב  --
 82. 82/102 to drop through a slot (a coin, envelope, token) ; to lower (on a rope, chain, cable) ; to let drop, to let hang --
  82/102 שִׁלְשֵׁל  לשלשל --
 83. 83/102 cinema, television) dubbing --
  83/102 דיבוב דִּבּוּב --
 84. 84/102 encouraging one to talk --
  84/102 לדובב דִּיבוּב --
 85. 85/102 to be silent, to be quiet --
  85/102 שותק שָׁתַק --
 86. 86/102 to be paralyzed --
  86/102 שֻׁתַּק  --
 87. 87/102 to be fit for, to be suitable for --
  87/102 תָּקַן  --
 88. 88/102 mute (noun), a person who can't speak --
  88/102 אִלֵּם  --
 89. 89/102 burnt, scorched ; sunburned --
  "89/102 שרוף שָׂרוּף תואר
 90. -- "
 91. 90/102 to watch, to observe ; to witness ; to view ; to overlook ; to predict, to foresee ; to expect, to look forward to --
  90/102 צופה צָפָה --
 92. 91/102 viewer, spectator ; talent scout ; observer, monitor --
  91/102 צוֹפֶה  --
 93. 92/102 Scout, a member of the Scout Association ; הצופים - Scouts, international Scouting movement --
  92/102 צוֹפֶה  --
 94. 93/102 to stutter ; to be diffident, to vacillate ; to hesitate (usu. refers to engine) --
  93/102 גמגם גִּמְגֵּם --
 95. 94/102 bulldozer --
  94/102 דחפור דַּחְפּוֹר --
 96. 95/102 biblical) to crush, to pound, to pulverize --
  95/102 כתת כָּתַת --
 97. 96/102 to crush, to pound, to pulverize --
  96/102 כָּתַשׁ כָּתַת  --
 98. 97/102 to crumble, to crush, to fragment --
  97/102 פּוֹרֵר  --
 99. 98/102 be eroded, to be weakened, be destabilized ; to be undermine, to be subverted --
  98/102 עֻרְעַר  --
 100. 99/102 wear, erosion ; grinding ; exhaustion, fatigue --
  99/102 שְׁחִיקָה  --
 101. 100/102 to observe, to watch, to look at --
  100/102 להתבונן הִתְבּוֹנֵן --
 102. 101/102 spread over --
  101/102 נסוך נָסוּךְ --
 103. 102/102 To feel, to touch ; to grope --
  102/102 מִשֵּׁשׁ --
Author
Anonymous
ID
156468
Card Set
05302012_102Cards_ Wave KochavNolad Ulpan anchor _ jsv jsv jsv.txt
Description
05302012_102Cards_ Wave KochavNolad Ulpan anchor _ jsv jsv jsv.txt
Updated