Angielski 6 trans.txt

 1. źle zrozumieć coś/kogoś
  mistook sb/sth for so/sth (mistake)
 2. być bardzo dobrym
  excels at/in (excellent)
 3. bezcelowe
  pointless (point)
 4. zfinalizować
  finalized (final)
 5. grupa fanów
  following (follow)
 6. budynki mieszkalne
  housing (house)
 7. bez serca
  heartless (heart)
 8. traktowanie
  handling (handle)
 9. emocjonujący
  emotive (emotion)
 10. przepraszający
  apologetic (apologize)
 11. niewybaczalne
  unforgivable (forgive)
 12. nie do wybaczenia
  inexcusable
 13. nie do opisania
  indescribable (describe)
 14. zauważalne
  noticeable (notice)
 15. włączający
  inclusive (include)
 16. porównywalne
  comparable (compare)
 17. szanowany
  reputable (reputation)
 18. pełen wydarzeń
  eventful (event)
 19. bez wydarzeń
  uneventful
 20. niewyjaśnione
  inexplicable (explain)
 21. rozpoznawanie
  recogniton (recognize)
 22. człowiek godny
  worthy
 23. wartościowy
  worthwhile
 24. bez wartości
  worthless
 25. zajmować coś
  occupy sth
 26. zajęte
  occupied
 27. wyznanie
  confession (confess)
 28. zobowiązać się
  make a commitment (commit)
 29. zapewnienie
  assurance (assure)
 30. uproszczenie
  simplification (simplify)
 31. bezbronny
  defenceless
 32. bronić
  defend
 33. surowy
  severe
 34. surowość
  severity
 35. wskazywać
  indicate
 36. wskazanie
  indication
Author
Magda
ID
156239
Card Set
Angielski 6 trans.txt
Description
Angielski tłumaczenie
Updated