Armen

 1. Hvilket muskler indgår i rotatormanchetten?
  • M. supscapularis
  • M. supraspinatus
  • M. infraspinatus
  • M. teres minor
 2. M. deltoideus:
  Udspring, insertion, innervation, funktion:
  • O: laterale 1/3 af forkanten af clavicula + acromion + bagkanten af spina scapulae
  • I: tuberositas deltoidea
  • Inn: n. axillaris
  • Funktion:
  • Forreste: fleskion, adduktion, indadrotation
  • Bagerste: ekstenstion, adduktion, udadrotion
  • Midterste: abduktion, trækker humerus proksimalt-medialt
 3. M. supinator:
  O, I, Inn, funktion:
  • O: Epicondylus lateralis, lig. collat. lat., crista m. supinatoris ulnae
  • I: Proksimale 1/3 af radius' lateralflade.
  • Inn: n. radialis
  • Funktion: Supination
 4. Retinaculum ekstensorum:
  • 1. kulisse: m. abductor pollicis longus og m. extensor pollicis brevis
  • 2. kulisse: mm. extensores carpi radialis longus et brevis
  • 3. kulisse (skråkulisse): m. extensor pollicis longus
  • 4. kulisse: m. extensor digitorum og m. extensor indicis
  • 5. kulisse: m. extensor digiti minimi
  • 6. kulisse: m. extensor carpi ulnaris
 5. Underarmens forreste muskelgruppe. Fire lag:
  Innervation.
  • 1. lag: m. pronator teres + m. flexor carpi radialis + m. palmaris longus + m. flexor carpi ulnaris
  • 2. lag: m. flexor digitorum superficialis
  • 3. lag: m. flexor digitorum profundus + m. flexor pollicis longus
  • 4. lag. m. pronator quadratus

  N. medianus på nær m. flexor carpi ulnaris + ulnare del af flexor digitorum profundus af n. ulnaris.
 6. Thenars muskler:
  Innervation:
  • M. abductor pollicis brevis
  • M. flexor pollicis brevis
  • M. opponens pollicis

  N. medianus
 7. Hypothenars muskler:
  Innervation.
  • M. palmaris brevis
  • M. abductor digiti minimi
  • M. flexor digiti minimi brevis
  • M. opponens digiti minimi

  N. ulnaris
Author
rockysds
ID
155663
Card Set
Armen
Description
Makroanatomi
Updated