05242012_96Cards_Ulpan Effort Squirrel Deliberate_ jsv jsv jsv.txt

 1. 1/96 Ulpan --
  1/96 05242012_96Cards_Ulpan Effort Squirrel Deliberate_ jsv jsv jsv jsv --
 2. 2/96 Effort Squirrel Deliberate --
  2/96 41053 --
 3. 3/96 Ulpan From --
  3/96 41052 --
 4. 4/96 efforts -- Know the inevitable outcome of a play does not detract from its charm in any way. If anything, heightens anticipation and prediction of audience involvement
  4/96 מַאֲמָץ; נִסָּיוֹן; הֶשֵּׂג, יְצִירָה -- לדעת את התוצאה הבלתי נמנעת של מחזה לא גורעת מקסמו בשום אופן. אם בכלל, חיזוי מעצים ציפייה ומעורבות של הקהל.
 5. 5/96 persistence --
  5/96 הַתְמָדָה, הִתְעַקְּשׁוּת --
 6. 6/96 to compromise, to reconcile --
  6/96 פִּשֵּׁר  --
 7. 7/96 meaning, intent --
  7/96 פֵּשֶׁר  --
 8. 8/96 lukewarm ; פושרים - (literary) lukewarm water --
  8/96 פּוֹשֵׁר  --
 9. 9/96 denial --
  9/96 הַכְחָשָׁה --
 10. 10/96 to deny, to disavow ; (talmudic) to contradict --
  10/96 הִכְחִישׁ  --
 11. 11/96 literary) to become thin, to become gaunt --
  11/96 הִכְחִישׁ  --
 12. 12/96  reject, to denounce ; to deprive of ; to revoke --
  12/96 שָׁלַל --
 13. 13/96 military) booty ; plunder ; bounty, treasure, catch, haul --
  13/96 שָׁלָל  --
 14. 14/96 abundance --
  14/96 שְׁלַל  --
 15. 15/96 colloquial) to be on the tip of one's tongue --
  15/96 עומד על קצה הלשון עוֹמֵד לִי עַל קְצֵה הַלָּשׁוֹן --
 16. 16/96 end, edge, extremity --
  16/96 קצה קָצֶה --
 17. 17/96 end, finish, stop ; death ; מקץ - (literary) after (a while) --
  17/96 קֵץ  קצוות NOTE THE PLURAL FORM --
 18. 18/96 light at the end of the tunnel --
  18/96 האור בקצה המנהרה אוֹר בִּקְצֵה הַמִּנְהָרָה --
 19. 19/96 tongue ; language ; linguistic form, expression, terminology --
  19/96 לָשׁוֹן  --
 20. 20/96 talmudic language --
  20/96 לשון חכמים לְשׁוֹן חז"ל [חֲכָמִים --
 21. 21/96 Aramaic) bi-, di- (two) --
  21/96 דּוּ  --
 22. 22/96 repetition of a word in a similar form for emphasis ; redundancy --
  22/96 כפל לשון כֶּפֶל לָשׁוֹן [מִלִּים --
 23. 23/96 conducting ; (literary) progressing, moving along --
  23/96 התנהלות הִתְנַהֲלוּת --
 24. 24/96 to be conducted ; (literary) to advance, to progress --
  24/96 להתנהל הִתְנַהֵל --
 25. 25/96 continuous ; (finances) current ; fluent --
  25/96 שוטף שׁוֹטֵף --
 26. 26/96 to be showered, to be washed --
  26/96 קולח קֻלַּח --
 27. 27/96 to wash, to clean ; to rinse ; to wash away, to erode --
  27/96 שָׁטַף  --
 28. 28/96 quality, character ; feature, attribute, property --
  28/96 תכונה תְּכוּנָה --
 29. 29/96 to flow, to stream --
  29/96 קָלַח פ' קל --
 30. 30/96 frequent \ frequently --
  30/96 תדיר תָּדִיר --
 31. 31/96 to exclude --
  31/96 הִדִּיר  --
 32. 32/96 common, widespread ; prevalent \\ to be disseminated ; to scatter --
  32/96 נפוץ נָפוֹץ --
 33. 33/96 smashing, shattering ; explosion, detonation ; beating (flax) --
  33/96 נִפּוּץ  --
 34. 34/96 to stay, to spend (an hour, day, week) ; (literary) to be delayed, to be late, to tarry --
  34/96 כששהה שָׁהָה --
 35. 35/96 natural talent, knack, aptitude ; (derogatory) "genius", unsuccessful person --
  35/96 כִּשָּׁרוֹן  כישרונות ** NOTE PLURAL --
 36. 36/96 straightening, flattening --
  36/96 יִשּׁוּר  --
 37. 37/96 qualifications --
  37/96 כִּשּׁוּרִים  --
 38. 38/96 preparation ; training --
  38/96 הַכְשָׁרָה  --
 39. 39/96 kosher, in accordance with Jewish law ; valid, in accordance with the law ; fit for ; honest, sincere, trustworthy, reliable (a person - HELP HELP - DO I NEED TO KNOW THIS? HOW DO I SAY -- THE KEYS DO NOT FIT THE IGNITION FOR THE CAR --
  39/96 כָּשֵׁר  --
 40. 40/96 Jewish ritual) to render kosher ; to authorize, to allow --
  40/96 הִכְשִׁיר  --
 41. 41/96 ability, fitness, capability ; capacity --
  41/96 כֹּשֶׁר  --
 42. 42/96 to prey ; to devour, to eat voraciously\\ to beat, to scramble (eggs); to shuffle (cards) --
  42/96 טרף טָרַף --
 43. 43/96 prey --
  43/96 טֶרֶף  --
 44. 44/96 disturbed, frenzied, mad \\ torn to pieces (by a wild beast)\\ shuffled, mixed, scrambled --
  44/96 טָרוּף  --
 45. 45/96 insanity, craziness --
  45/96 טֵרוּף  --
 46. 46/96 verbal ; literal --
  46/96 מילולית מִלּוּלִי --
 47. 47/96 punctiliousness, pedantry, fussiness --
  47/96 דקדקנות דַּקְדְּקָנוּת --
 48. 48/96 medicine) syndrome --
  48/96 תסמונת תִּסְמֹנֶת --
 49. 49/96 visual --
  49/96 חזותית חָזוּתִי --
 50. 50/96 literary) disagreement, argument --
  50/96 פלוגעתא פְּלֻגְתָּא --
 51. 51/96 placed, put, laid \\ term, expression, specific word --
  51/96 מונח מֻנָּח --
 52. 52/96 to be placed ; to be assumed --
  52/96 הֻנַּח  --
 53. 53/96 to bargain --
  53/96 הִתְמַקֵּחַ  --
 54. 54/96 a sleepless night ; (Jewish ritual) the first night of Passover, a night spent studying Torah --
  54/96 ליל שימורים לֵיל שִׁמּוּרִים --
 55. 55/96 literary) joy, gladness, gaiety --
  55/96 רִנָּה  --
 56. 56/96 conservativeness ; (politics) conservatism --
  56/96 שמרנות שַׁמְרָנוּת --
 57. 57/96 to empty --
  57/96 הֵרִיק  --
 58. 58/96 nape ; home front ; (military) rear --
  58/96 עֹרֶף  --
 59. 59/96 to decapitate \ biblical) to leak, to drip --
  59/96 עָרַף  --
 60. 60/96 to turn one's back, to ignore, to desert --
  60/96 פָּנָה [הִפְנָה] עֹרֶף (למישהו --
 61. 61/96 incline verb --
  61/96 הִטָּה, שִׁפֵּעַ --
 62. 62/96 Incline --
  62/96 שִׁפּוּעַ --
 63. 63/96 decline noun --
  63/96 יְרִידָה, צִמְצוּם; הִדַּרְדְּרוּת (הדרגתית); מִדְרוֹן --
 64. 64/96 slope noun --
  64/96 שִׁפּוּעַ, מִדְרוֹן --
 65. 65/96 gland --
  65/96 בַּלּוּטָה  --
 66. 66/96 to prefer, to give preference to, to favor --
  66/96 מבכר בִּכֵּר --
 67. 67/96 applause, acclamation, cheers --
  67/96 תְּשׁוּאוֹת  --
 68. 68/96 choir --
  68/96 מַקְהֵלָה  --
 69. 69/96 squirrel  --
  69/96 סְנָאִי --
 70. 70/96  digest --
  70/96 עִכֵּל  --
 71. 71/96 to make efforts ; to lobby --
  71/96 הִשְׁתַּדֵּל  --
 72. 72/96 forest  --
  72/96 יַעַר --
 73. 73/96 testimony ; proof, evidence - HELP HELP - WHAT IS THE PLURAL OF THIS. --
  73/96 עֵדוּת  --
 74. 74/96 ethnic group ; group --
  74/96 עֵדָה שֵם נ' --
 75. 75/96 proof, evidence --
  75/96 רְאָיָה --
 76. 76/96 crystal --
  76/96 גָּבִישׁ  --
 77. 77/96 to eat, to be nourished ; to be fed (a river, well) ; to draw from - MILOT YACHAS --
  77/96 נִזּוֹן  מ --
 78. 78/96 to invade ; to break into --
  78/96 פָּלַשׁ  --
 79. 79/96 nest --
  79/96 קֵן  --
 80. 80/96 law) to acquit ; to grant (right, privilege, favor etc.) ; (accounting) to credit ; to grant, to provide - HELP HELP - SAMPLE SENTENCE --
  80/96 זִכָּה  --
 81. 81/96 to shout ; to call for ; to call out --
  81/96 זָעַק  --
 82. 82/96 to attack, to set upon - HELP HELP MILOT YACHAS --
  82/96 הִתְנַפֵּל על?? --
 83. 83/96 monument ; memorial --
  83/96 גַּלְעֵד  --
 84. 84/96 seed, kernel ; (biology) nucleus (of cell) ; (physics) nucleus (of atom) ; small group of people ; kernel, grain ; small group of people planning to establish a new settlement ; (syntax) head ; גרעינים - grains ; גרעינים - (colloquial) sunflower seeds, pumpkin seeds, watermelon seeds (usu. roasted) --
  84/96 גַּרְעִין  --
 85. 85/96 HELP HELP MILOT YACHS -- AHL?? to reveal, to discover ; to find out --
  85/96 גִּלָּה  על??? --
 86. 86/96 to be aided by HELP HELP MILOT YACHS -- --
  86/96 הִסְתַּיֵּעַ  ב?? --
 87. 87/96 to exist, to prevail (an atmosphere, feeling, state of affairs) ; (biblical) to rule, to reign, to dominate HELP HELP MILOT YACHS -- --
  87/96 שָׂרַר  --
 88. 88/96 bland, tasteless, unspiced ; uninspiring, insipid --
  88/96 תָּפֵל  --
 89. 89/96 monument ; memorial --
  89/96 גַּלְעֵד  --
 90. 90/96 gnawed, chewed ; engraved --
  90/96 מְכֻרְסָם  --
 91. 91/96 fur --
  91/96 פַּרְוָה  --
 92. 92/96 established, founded, proven, based --
  92/96 מְבֻסָּס  --
 93. 93/96 Ulpan - DELIBERATE --
  93/96 41053 --
 94. 94/96 to type, to key in --
  94/96 הִקְלִיד  --
 95. 95/96 key (of a piano, organ) ; קלידים - (music) keyboard instrument --
  95/96 קְלִיד  --
 96. 96/96 banister, balustrade, railing, barrier, parapet --
  96/96 מעקות מַעֲקֶה --
Author
Anonymous
ID
155657
Card Set
05242012_96Cards_Ulpan Effort Squirrel Deliberate_ jsv jsv jsv.txt
Description
05242012_96Cards_Ulpan Effort Squirrel Deliberate_ jsv jsv jsv.txt
Updated