Ned: Redevoering

 1. Accumulatio
  • Woorden samenplaatsen om een bepaald effect te bekomen.
  • Er was geen licht, geen lucht, geen water.
 2. Anafoor
  • Zelfde woord(groep) herhalen om meer nadruk te leggen.
  • Niemand kent je, niemand gelooft je, niemand vertrouwt je.
 3. Antithese
  • Tegengestelde woorden of begrippen met elkaar verbinden.
  • goed-slecht, levend-dood
 4. Asyndeton
  • Zinsdelen/zinnen naast elkaar zetten zonder voegwoorden, dit om tegenstelling aan te scherpen.
  • Niet ik, hij heeft het gedaan.
 5. Captatio benevolentiae
  • Heilwens of lofprijzing aan het begin van een redevoering, om de luisteraar gerust te stellen voor wat er nog volgt.
  • Ik ben blij dat ik hier dit jaar weer mag zijn.
 6. Chiasme
  • Twee paren van woorden worden in kruis gesteld.
  • In vredestijd vraagt men om oorlog, in oorlog naar vrede.
 7. Climax
  • Opstelling van woorden/woordgroepen/zinnen in stijgende lijn, zo wordt er betekenis of lengte gegeven.
  • Ga, loop, vlieg.
 8. Exlamatio
  • Korte uitroep.
  • Wat een tijden, wat een zegen!
 9. Hyperbool
  • Sterke overdrijving.
  • Een oceaan van tranen huilen.
 10. Ironie
  • Tegengestelde zeggen van wat je bedoelt.
  • We hebben morgen test wisk, dikke pret.
 11. Paradox
  • Schijnbare tegenstelling, de uitspraak lijkt een tegenspraak maar er zit een dieperliggende waarheid in.
  • Je kunt stiltes horen.// Strijden voor vrede.
 12. Parallelisme
  • Overeenkomst tussen twee opeenvolgende tekstdelen omdat soortgelijke woorden in beide constructies zelfde positie innemen.
  • De vingers aan een hadn, de bladeren van een plant.
 13. Retorische vraag
  • Vraag de geen antwoord vereist.
  • Hoe lang zan deze nachtmerrie nog duren?
 14. Understatement
  • Vorm van ironie gebaseerd op contrast, het maken van bewuste afzwakking of verkleining.
  • Bescheiden optrek op platte land (pratende over landhuis).
Author
zotbolleke
ID
152936
Card Set
Ned: Redevoering
Description
ned
Updated