Lektion 13 Deutsch - Norsk

 1. Architekt
  en arkitekt
 2. Arbeit
  et arbeid
 3. lustig
  artig
 4. verabscheuen
  å avsky - avskyr - avskydde - har avskydd
 5. Kindheit
  en barndom
 6. Kinderliteratur
  en barnelitteratur
 7. begeistert von
  begeistret for
 8. immer
  bestandig
 9. beißen
  å bite - biter - beit - bitt
 10. Bär
  en bjørn
 11. Tochter
  en/ei datter (Pl. døtre)
 12. Märchenbuch
  en/ei eventyrbok
 13. Vater
  en far (Pl. fedre)
 14. Volksmärchen
  et folkeeventyr
 15. erklären
  å forklare - forklarer - forklarte - har forklart
 16. Vermittler
  en formidler
 17. Garten
  en hage
 18. Glück
  et hell
 19. so ein Glück
  litt av et hell
 20. passieren, geschehen
  å hende - hender - hendte - har hendt
 21. bisher
  hittil
 22. Laune
  et humør
 23. gute Laune bekommen
  bli i godt humør
 24. Hausarbeit
  et husarbeid
 25. Haustier
  et husdyr
 26. Hörspiel
  et hørespill
 27. nicht zuletzt
  ikke minst
 28. übermorgen
  i overmorgen
 29. Kassette
  en kassett
 30. hinein, herein
  inn
 31. klar
  klar/klart
 32. knüpfen, verbinden (mit)
  knytte (til) - knytter - knyttet - har knyttet
 33. Ehefrau
  en/ei kone
 34. Schmusetier
  et kosedyr
 35. Spielkamerad
  en lekekamerat
 36. leben
  å leve - lever - levde - har levd
 37. ein toller/tolles...
  litt av en/et...
 38. Maus
  en/ei mus (kein Pl.)
 39. Begegnung
  et møte
 40. nennen
  å nevne - nevner - nevnete - har nevnet
 41. am häufigsten
  oftest
 42. meistens
  som oftest
 43. ungefähr
  omkring
 44. Aufenthalt
  et opphold
 45. Aufenthaltserlaubnis
  en oppholdstillatelse
 46. Vorlesen, Lesung
  en/ei opplesning
 47. Ordnung
  en orden
 48. in Ordnung gehen
  gå i orden
 49. übersetzen
  å oversette - oversetter - oversatte - har oversatt
 50. auspacken
  å pakke opp/ut - pakker opp - pakket opp - har pakket opp
 51. Pionier
  en pioner
 52. planen
  å planlegge - planlegger - planla - har planlagt
 53. Problem
  et problem
 54. Radio
  en radio
 55. an der Tür klingeln
  å ringe på - ringer på - ringte på - har ringt på
 56. versammeln
  å samle - samler - samlet - har samlet
 57. setzen
  å sette - setter - satte - har satt
 58. aufschreiben
  å skrive ned - skriver ned - skrev ned - har skrevet ned
 59. Sprachproblem
  et språkproblem
 60. Sohn
  en sønn
 61. süß
  søt
 62. so lange
  så lenge
 63. Taxi
  en taxi
 64. Tigerjunge
  Tigergutt
 65. zusätzlich, noch
  til
 66. noch ein haustier
  et husdyr til
 67. fest
  uløselig
 68. Wellensittich
  en undulat
 69. Kind
  en unge [u]
 70. draußen
  ute
 71. sich an etwas gewöhnen
  • venne seg til noe
  • venner - vennte - har vennt
 72. >>kleine Mieze<<
  Veslepus
 73. öffnen
  å åpne - åpner - åpnet - har åpnet
Author
niggo296
ID
152928
Card Set
Lektion 13 Deutsch - Norsk
Description
norskkurs
Updated