estnisch.txt

The flashcards below were created by user thimmjo on FreezingBlue Flashcards.

 1. hommik, hommiku, hommikut
  der Morgen
 2. päev, päeva, päeva
  der Tag
 3. õhtu, õhtu, õhtut
  der Abend
 4. aeg, aja, aega
  die Zeit
 5. öö, öö, ööd
  die Nacht
 6. hea, hea, head
  gut, schön
 7. kuulama, kuulata, kuulan
  zuhören
 8. 1. kurk, kurgu, kurku
  2. kurk, kurgi, kurki
  • 1. Hals (Kehle)
  • 2. Gurke
 9. valutama, valutada, valutab (3. Person)
  wehtun
 10. sellepärast, et
  deswegen (weil, dass)
 11. pea, pea, pead
  der Kopf
 12. köha, köha, köha
  der Husten
 13. nohu, nohu, nohu
  die Erkältung, der Schnupfen
 14. palavik, palaviku, palavikku
  das Fieber
 15. meel, meele, meelt
  Stimmung, Laune
 16. koht, koha, kohta
  Platz, Sitz
 17. kala, kala, kala
  Fisch
 18. liha, liha, liha
  Fleisch
 19. teadma, teada, tean
  wissen
 20. ainult
  nur
 21. , et
  , dass
 22. veel
  mehr
 23. arvama, arvata, arvan
  glauben
 24. teadma, teada, tean
  wissen
 25. kohtuma, kohtuda, kohtun
  sich treffen
 26. tulema, tulla, tulen
  kommen
 27. kokkum saama, kokku saada, saan kokku
  sich treffen, zusammenkommen
 28. juba
  schon
 29. umbes
  ungefähr
 30. kuskil
  um ... herum, etwa
 31. olgu
  o.k.
 32. täpselt
  genau, punkt
 33. pool, poole, poolt
  halb-
 34. praegu
  gerade, im Moment
 35. haige, haige, haiget
  krank
 36. või
  Butter oder "oder"
 37. hiir, hiire, hiirt
  Maus
 38. keda?
  was?
 39. mida?
  wie?
 40. millal?
  wann? um wieviel Uhr?
 41. kui palju?
  Kui palju see maksab?
  wie viel? Wie viel kostet das?
 42. suurepärane, suurepärase, suureperast
  großartig
 43. kord, korra, korra
  Ordnung
 44. normaalne, normaalse, normaalset
  normal
 45. alati
  immer
 46. nagu
  wie
 47. enam - vähem
  mehr [oder] weniger
 48. loomulikult
  selbstverständlich
 49. armastama, armastada, armastan
  lieben
 50. miks
  warum
 51. mitu
  wie viele?
 52. teater, teatri, teatrit
  Theater
 53. aasta, aasta, aastat
  das Jahr
 54. Kui vana sa oled?
  Wie alt bist du?
 55. veel
  mehr
 56. kell, kella, kella
  Uhr
 57. veerand, veerandi, veerandit
  viertel
 58. ema, ema, ema
  Mutter, Mama
 59. isa, isa, isa
  der Vater
 60. töö, töö, tööd,
  die Arbeit
 61. park, pargi, parki
  der Park
 62. restoran, restorani, restorani
  das Restaurant
 63. polikliinik, polikliiniku, polikliinikut
  die Polyklinik
 64. pank, panga, panka
  die Bank
 65. kontor, kontori, kontorit
  das Büro
 66. kott, koti, kotti
  die Tasche
 67. number, numbri, numbrit
  die Zahl
 68. ülemus, ülemuse, ülemust
  Chef
 69. tuttav, tuttava, tuttavat
  Bekannte(r)
 70. samuti, ka
  also
 71. meeldiv, meeldiva, meeldivat
  nett
 72. tuttavaks saama, tuttavaks saada, saan tuttavaks
  kennenlernen, treffen
 73. nimi, nime, nime
  der Name
 74. eesnimi, eesnime, eesnime
  Vorname
 75. perekonnanimi, perekonnanime, perekonnanime
  der Nachname
 76. sõber, sõbra, sõpra
  Freund(in)
 77. sõbranna, sõbranna, sõbrannat
  Freundin, (im Sinne von female/ girlfriend)
 78. naaber, naabri, naabrit
  der Nachtbar
 79. kolleeg, kolleegi, kolleegi
  Kollege
 80. töökaaslane, töökaaslase, töökaalast
  Kollege, (Arbeitsgefährte)
 81. kaaslane, kaaslase, kaaslast
  -gefährte, -kamerad, mate
 82. arst, arsti, arsti
  Arzt
 83. maja, maja, maja
  das Haus
 84. raha, raha, raha
  Geld
 85. arvuti, arvuti, arvuti
  Computer, Rechner
 86. telefon, telefoni, telefoni
  das Telefon
 87. auto, auto, autot
  das Auto
 88. pastakas, pastakas, pastakat
  Stift
 89. õpik, õpiku, õpikut
  Textbuch
 90. pilt, pildi, pilti
  das Bild
 91. see
  es
 92. harjutus, harjutuse, harjutust
  die Übung
 93. nõus olema, nõus olla, olen nõus
  zustimmen, einig sein
 94. õigus, õiguse, õigust
  richtig
 95. kõik, kõige, kõike
  alles
 96. suur, suure, suurt
  groß
 97. andma, anda, annan
  geben
 98. võtma, võtta, võtan
  nehmen
 99. tore, toreda, toredat
  gut
 100. tänu, tänu, tänu
  der Dank
 101. midagi
  etwas
 102. isu, isu, isu
  der Appetit
 103. oskama, osata, oskan
  können, können, wissen wie
 104. tegema, teha, teen
  tun
 105. nägema, näha, näen
  sehen
 106. rääkima, rääkida, räägin
  sprechen
 107. aru saama, aru saada, saan aru
  verstehen
 108. lugema, lugeda, loen
  lesen
 109. kirjutama, kirjutada, kirjutan
  schreiben
 110. õppima, õppida, õpin
  lernen
 111. õpetama, õpetada, õpetan
  lehren, beibringen
 112. keel, keele, keelt
  die Sprache
 113. kerge, kerge, kerget
  leicht
 114. raske, raske, rasket
  schwierig
 115. natuke
  ein bißchen
 116. halvasti
  schlecht
 117. vabalt
  fließend
 118. üldse
  überhaupt, gar
 119. parem
  besser
 120. väga
  sehr
 121. kahjuks
  leider
 122. alles
  nur
 123. kuidas
  wie
 124. nii
  so
 125. kahju
  der Schaden, Verlust (pity)
 126. kui
  wenn, falls
 127. jah
  ja
 128. ja
  und
 129. ise
  ich selbst
 130. muidugi
  selbstverständlich
 131. kas
  Frageeinleitung (ob?)
 132. aga
  aber
 133. elukaaslane, elukaaslase, elukaaslast
  Lebenspartner
 134. linn, linna, linna
  Stadt
 135. maa, maa, maad
  das Land
 136. poiss, poisi, poissi
  der Junge
 137. tüdruk, tüdruku, tüdrukud
  das Mädchen
 138. kalender, kalendri, kalendrit
  der Kalender
 139. täna
  heute
 140. homme
  morgen
 141. ülehomme
  übermorgen
 142. eile
  gestern
 143. kuu, kuu, kuud
  der Monat
 144. kuupäev, kuupäeva, kuupäeva
  Datum ("Monatstag")
 145. nädal, nädala, nädalat
  die Woche
 146. tööpäev, tööpäeva, tööpäeva
  Werktag ("Arbeitstag")
 147. argipäev, argipäeva, argipäeva
  Werktag
 148. puhkepäev, puhkepäeva, puhkepäeva
  freier Tag
 149. nädala/vahetus, nädala/vahetuse, nädala/vahetust
  das Wochenende
 150. mitte midagi
  nichts
 151. mõni, mõne, mõnd(a)
  manche, einige
 152. naiteks
  zum Beispiel
 153. siis
  dann
 154. saama, saada, saan
  bekommen, werden, können
 155. sobima, sobida, sobib
  passen, gehen
 156. tund, tunni, tunni
  Stunde, kurs
 157. seminar, seminari, seminar
  Seminar
 158. konverents, konverentsi, konverentsi
  die Konferenz
 159. järgmine, järmise, järgmist
  nächste(r)
 160. kinni
  belegt, geschlossen
 161. vaba, vaba, vaba
  frei
 162. jälle
  nocheinmal, wieder
 163. algama, alata, alab
  anfangen (intransitiv: der Kurs fängt an)
 164. lõppema, lõppeda, lõp(p)eb
  enden (intransitiv: der Kurs endet)
 165. toimuma, toimuda, toimub
  stattfinden
 166. üritus, ürituse, üritust
  event (Ereignis)
 167. massaaž, massaaži massaaži
  die Massage
 168. trenn, trenni, trenni
  das Training
 169. esmaspäev
  Montag
 170. Laupäev
  Samstag
 171. pühapäev
  Sonntag
 172. sünni/päev, sünnipäeva, sünnipäeva
  Geburtstag
 173. aasta/aeg, -aja, -aega
  Jahreszeit
 174. talv, talve, talve
  Winter
 175. kevad, kevade, kevadet
  Frühling
 176. suvi, suve, suve
  Sommer
 177. sügis, süge, süget
  Herbst
 178. peaaegu
  fast
 179. puhkama, puhata, puhkan
  frei haben, Ferien haben, sich erholen
 180. kogu aeg
  immer
 181. tavaliselt
  normalerweise
 182. sageli
  oft
 183. tihti
  oft
 184. mõnikord
  manchmal
 185. harva
  selten
 186. mitte kunagi
  nie
 187. seekord
  diesmal
 188. linn, linna, linna
  die Stadt
 189. supermarket, supermarketi, supermarketit
  Supermarkt
 190. hotell, hotelli, hotelli
  Hotel
 191. spteek, apteegi, apteeki
  Apotheke
 192. käima, käia, käin
  gehen (regelmäßig)
 193. iga päev
  jeden Tag
 194. seal
  da, dort
 195. kohvik, kohviku, kohvikut
  das Café
 196. kontsert, konserdi, konserti
  Konzert
 197. pood, poe, poodi
  Geschäft
 198. pidu, peo, pidu
  Party
 199. turg, turu, turgu
  der Markt
 200. rand, ranna, randa
  Strand
 201. peatus, peatuse, peatust
  Haltestelle
 202. jaam, jaama, jaama
  Bahnhof
 203. maa, maa, maad
  das Land (auf dem Land)
 204. välis/maa, välismaa, välismaad
  Ausland
 205. välismaale, välismaal, välismaalt
  im Ausland, ausländisch
 206. laud, laua, lauda
  Tisch
 207. haigla, haigla, haiglat
  Krankenhaus
Author
ID
151727
Card Set
estnisch.txt
Description
basic estonian words with German translations
Updated
Show Answers