Caesar.csv

 1. aestas ; aestatis ;
  "
 2. auxilium ; auxilii ; n.
  "
 3. bellum ; belli ; n.
  "
 4. Britannia ; Britanniae ;
  "
 5. Britanni ; Britannorum ; m. pl.
  "
 6. Caesar ; Caesaris ; m.
  "
 7. exiguus ; exigua ; exiguum
  "
 8. fere nearly ; almost ;
  "
 9. Gallicus ; Gallica ; Gallicum
  "
 10. hostis ; hostis ; m.
  "
 11. ignotus ; ignota ; ignotum
  "
 12. in
  "
 13. in ;
  "
 14. jam
  "
 15. noster ; nostra ; nostrum
  "
 16. omnis ; omne
  "
 17. pars ; partis ;
  "
 18. proficiscor ; proficisci ; profectus sum
  "
 19. reliquus ; reliqua ; reliquum
  "
 20. statuo; statuere ; statui ; statutum
  "
 21. subministro; subministrare ;
  "
 22. sum ; esse ; fui ; futurus
  "
 23. tamen
  "
 24. ~ �2 ~
  "
 25. adeo; adire ; adii ; aditum
  "
 26. aditus ; aditus ; m.
  "
 27. cognosco; cognoscere ;
  "
 28. cognovi ; cognitus
  "
 29. enim
  "
 30. Galli ; Gallorum ; m. pl.
  "
 31. genus ; generis ; n.
  "
 32. hic ; haec ; hoc
  "
 33. homo ; hominis ; m.
  "
 34. illo
  "
 35. incognitus ; incognita ; incognitum
  "
 36. ipse ; ipsa ; ipsum
  "
 37. is ; ea ; id
  "
 38. locus ; loci ; m.
  "
 39. maritimus ; maritima ; maritimum
  "
 40. mercator ; mercatoris ; m.
  "
 41. nemo ; nullius ; m.
  "
 42. neque
  "
 43. nosco; noscere ; novi ; notum
  "
 44. ora ; orae ;
  "
 45. portus ; portus ; m.
  "
 46. praeter
  "
 47. primo
  "
 48. quisquam ; quaequam ; quicquam
  "
 49. sed
  "
 50. ~ �3 ~
  "
 51. ad
  "
 52. autem
  "
 53. brevis ; breve
  "
 54. Caius
  "
 55. convoco; convocare ;
  "
 56. convocavi ; convocatus
  "
 57. copia ; copiae ;
  "
 58. cum
  "
 59. incola ; incolae ; m.
  "
 60. inde
  "
 61. insula ; insulae ;
  "
 62. itaque
  "
 63. longus ; longa ; longum
  "
 64. magnitudo; magnitudinis ;
  "
 65. maxime
  "
 66. Morini ; Morinorum ; m. pl.
  "
 67. navis ; navis ;
  "
 68. non
  "
 69. possum ; posse ; potui
  "
 70. praemitto; praemittere ;
  "
 71. qui ; quae ; quod
  "
 72. reperio; reperire ; repperi ; repertus
  "
 73. se sese
  "
 74. suus sua suum
  "
 75. trajectus trajectus m.
  "
 76. usus usus m.
  "
 77. volo velle volui
  "
 78. Volusenus Voluseni m. Volusenus
  "
 79. a ab
  "
 80. civitas civitatis f.
  "
 81. classis classis f.
  "
 82. consilium consilii n.
  "
 83. convenio convenire
  "
 84. do dare dedi datus
  "
 85. efficio efficere effeci effectus
  "
 86. et
  "
 87. imperium imperii n.
  "
 88. interim
  "
 89. jubeo jubere jussi jussus
  "
 90. legatus legati m.
  "
 91. obses obsidis m. f.
  "
 92. obtempero obtemperare obtemperavi obtemperatus
  "
 93. per
  "
 94. perfero perferre pertuli perlatus
  "
 95. populus populi m.
  "
 96. Romanus Romana Romanum
  "
 97. undique
  "
 98. Veneticus Venetica Veneticum
  "
 99. venio venire veni ventum
  "
 100. atque
  "
 101. auctoritas auctoritatis f.
  "
 102. audeo audere ausus sum
  "
 103. barbarus barbari m.
  "
 104. committo committere
  "
 105. Commius Commii m.
  "
 106. constituo constituere
  "
 107. constitui constitutus
  "
 108. dies diei m. f.
  "
 109. domus domus f.
  "
 110. e ex
  "
 111. egredior egredi egressus sum
  "
 112. fidelis fidelis fidele
  "
 113. habeo habere habui habitus
  "
 114. ibi
  "
 115. liberaliter
  "
 116. magnus magna magnum
  "
 117. mitto mittere misi missus
  "
 118. polliceor polliceri pollicitus sum
  "
 119. probo probare probavi probatus
  "
 120. quintus quinta quintum
  "
 121. redeo redire redii reditum
  "
 122. regio regionis f.
  "
 123. remitto remittere remisi remissus
  "
 124. renuntio renuntiare
  "
 125. rex regis m.
  "
 126. una
  "
 127. video videre visi visus
  "
 128. virtus virtutis f.
  "
 129. annus anni m.
  "
 130. de
  "
 131. excuso excusare excusavi excusatus
  "
 132. facio facere feci factus
  "
 133. facultas facultatis f.
  "
 134. fides fidei f.
  "
 135. gero gerere gessi gestus
  "
 136. impero imperare imperavi imperatus
  "
 137. moror morari moratus sum
  "
 138. nam
  "
 139. numerus numeri m.
  "
 140. olim
  "
 141. opportunus opportuna opportunum
  "
 142. paro parare paravi paratus
  "
 143. post
  "
 144. propter
  "
 145. recipio recipere recepi receptus
  "
 146. relinquo relinquere reliqui relictus
  "
 147. superior superius
  "
 148. accedo accedere accessi accessus
  "
 149. circiter
  "
 150. cogo cogere coegi coactus
  "
 151. distribuo distribuere distribui distributus
  "
 152. duodeviginti
  "
 153. eques equitis m.
  "
 154. millia millium n. pl.
  "
 155. octo
  "
 156. octoginta
  "
 157. onerarius oneraria onerarium
  "
 158. passus passus m.
  "
 159. praefectus praefecti m.
  "
 160. praesidium praesidii n.
  "
 161. Publius Publii m. Publius
  "
 162. quaestor quaestoris m.
  "
 163. quidam quaedam quoddam some
  "
 164. Rufus Rufi m.
  "
 165. satis
  "
 166. Sulpicius Sulpicii m. Sulpicius
  "
 167. teneo tenere tenui tentus
  "
 168. ventus venti m.
  "
 169. armo armare armavi armatus
  "
 170. attingo attingere attigi attactus
  "
 171. collis collis m.
  "
 172. conscendo conscendere
  "
 173. conspicio conspicere conspexi conspectus
  "
 174. expono exponere exposui expositus
  "
 175. hora horae f.
  "
 176. idoneus idonea idoneum
  "
 177. mox
  "
 178. nanciscor nancisci nactus sum
  "
 179. navigatio navigationis f.
  "
 180. progredior progredi progressus sum
  "
 181. quartus quarta quartum
  "
 182. -que
  "
 183. sequor sequi secutus sum
  "
 184. solvo solvere solvi solutus
  "
 185. tempestas tempestatis f.
  "
 186. tertius tertia tertium
  "
 187. tum
  "
 188. ulterior ulterius
  "
 189. vigilia vigiliae f.
  "
 190. adigo adigere adegi adactus
  "
 191. aestus aestus m.
  "
 192. ancora ancorae f.
  "
 193. angustus angusta angustum
  "
 194. contineo continere continui contentus
  "
 195. exspecto exspectare exspectavi exspectatus
  "
 196. hortor hortari hortatus sum
  "
 197. litus litoris n.
  "
 198. mare maris n.
  "
 199. miles militis m. f.
  "
 200. mons montis m.
  "
 201. natura naturae f.
  "
 202. nequaquam
  "
 203. nonus nona nonum
  "
 204. postea
  "
 205. secundus secunda secundum
  "
 206. signum signi n.
  "
 207. telum teli n.
  "
 208. tollo tollere sustuli sublatus
  "
 209. tribunus tribuni m.
  "
 210. unus una unum
  "
 211. "
 212. apertus aperta apertum
  "
 213. consuesco consuescere
  "
 214. equitatus equitatus m.
  "
 215. essedarius essedarii m.
  "
 216. militia militia f.
  "
 217. planus plana planum
  "
 218. plerumque
  "
 219. proelium proelii n.
  "
 220. prohibeo prohibere
  "
 221. septem
  "
 222. subsequor subsequi subsecutus sum
  "
 223. utor uti usus sum
  "
 224. altum alti n.
  "
 225. aqua aquae f.
  "
 226. aridum aridi n.
  "
 227. arma armorum n. pl.
  "
 228. audacter
  "
 229. aut
  "
 230. causa causae f.
  "
 231. conjicio conjicere conjeci conjectus
  "
 232. difficultas difficultatis f.
  "
 233. equus equi m.
  "
 234. gravis grave
  "
 235. impedio impedire
  "
 236. incito incitare incitavi incitatus
  "
 237. insuefactus insuefacta insuefactum
  "
 238. manus manus f.
  "
 239. nisi
  "
 240. ob
  "
 241. onus oneris n.
  "
 242. opprimo opprimere
  "
 243. paulum
  "
 244. summus summa summum
  "
 245. alacritas ; alacritatis ; f.
  "
 246. animadverto; animadvertere ;
  "
 247. consisto; consistere ; constiti ; constitus
  "
 248. expeditus ; expedita ; expeditum
  "
 249. figura ; figurae ; f.
  "
 250. funda ; fundae ; f.
  "
 251. imperitus ; imperita ; imperitum unskillful ;
  "
 252. inusitatus ; inusitata ; inusitatum
  "
 253. latus ; lateris ; n.
  "
 254. modo
  "
 255. motus ; motus ; m.
  "
 256. omnino
  "
 257. permoveo; permovere ;
  "
 258. perterreo; perterrere ;
  "
 259. pes ; pedis ; m.
  "
 260. propello; propellere ;
  "
 261. pugna ; pugnae ; f.
  "
 262. refero; referre ; rettuli ; relatus
  "
 263. removeo; removere ; removi ; remotus
  "
 264. remus ; remi ; m.
  "
 265. res ; rei ; f.
  "
 266. sagitta ; sagittae ; f.
  "
 267. solitus ; solita ; solitum
  "
 268. species ; speciei ; f.
  "
 269. summoveo; summovere ;
  "
 270. tormentum ; tormenti ; n.
  "
 271. ubi
  "
 272. altitudo; altitudinis ; f.
  "
 273. appropinquo; appropinquare ;
  "
 274. aquila. aquilae ; f.
  "
 275. aquilifer ; aquiliferi ; m.
  "
 276. certe
  "
 277. coepi ; coepisse ; coeptus
  "
 278. contestor ; contestari ; contestatus sum
  "
 279. cunctor ; cunctari ; cunctatus sum
  "
 280. decimus ; decima ; decimum
  "
 281. dedecus ; dedecoris ; n.
  "
 282. desilio; desilire ; desilui ; desultus
  "
 283. deus ; dei ; m.
  "
 284. ego
  "
 285. evenio; evenire ; eveni ; eventus
  "
 286. feliciter
  "
 287. fero; ferre ; tuli ; latus
  "
 288. imperator ; imperatoris ; m.
  "
 289. inquam
  "
 290. item
  "
 291. legio; legionis ; f.
  "
 292. metuo; metuere ; metui
  "
 293. meus ; mea ; meum
  "
 294. officium ; officii ; n.
  "
 295. praesto; praestare ; praestiti ; praestitus
  "
 296. prodo; prodere ; prodidi ; proditus
  "
 297. projicio; projicere ; projeci ; projectus
  "
 298. proximus ; proxima ; proximum
  "
 299. respublica ; reipublicae ; f.
  "
 300. tantus ; tanta ; tantum
  "
 301. universus ; universa ; universum
  "
 302. ut
  "
 303. acriter
  "
 304. adorior ; adoriri ; adortus sum
  "
 305. aggrego; aggregare ;
  "
 306. aliqui ; aliqua ; aliquae
  "
 307. alius ; alia ; aliud
  "
 308. circumsisto; circumsistere ; circumsteti
  "
 309. firmiter
  "
 310. huc
  "
 311. insisto; insistere ; institi
  "
 312. magnopere
  "
 313. occurro; occurrere ; occurri ; occursus
  "
 314. ordo; ordinis ; m.
  "
 315. pauci ; paucae ; pauca
  "
 316. perturbo; perturbare ;
  "
 317. plures ; plura
  "
 318. pugno; pugnare ; pugnavi ; pugnatus
  "
 319. quicumque ; quaecumque ; quodcumque
  "
 320. servo; servare ; servavi ; servatus
  "
 321. singularis ; singulare
  "
 322. uterque ; utraque ; utrumque
  "
 323. vadum ; vadi ; n.
  "
 324. vero
  "
 325. capio; capere ; cepi ; captus
  "
 326. compleo; complere ;
  "
 327. consequor ; consequi ; consecutus sum
  "
 328. cursus ; cursus ; m.
  "
 329. desum ; deesse ; defui
  "
 330. fuga ; fugae ; f.
  "
 331. impetus ; impetus ; m.
  "
 332. laboro; laborare ; laboravi ; laboratus
  "
 333. longius
  "
 334. navigium ; navigii ; n.
  "
 335. pristinus ; pristina ; pristinum
  "
 336. prosequor ; prosequi ; prosecutus sum
  "
 337. quod
  "
 338. scapha ; scaphae ; f.
  "
 339. simul
  "
 340. speculatorius ; speculatoria ;
  "
 341. submitto; submittere ;
  "
 342. subsidium ; subsidii ; n.
  "
 343. antea
  "
 344. Atrebas ; Atrebatis ; m.
  "
 345. comprehendo; comprehendere ;
  "
 346. defero; deferre ; detuli ; delatus
  "
 347. mandatum ; mandati ; n.
  "
 348. modus ; modi ; m.
  "
 349. orator ; oratoris ; m.
  "
 350. pax ; pacis ; f.
  "
 351. promitto; promittere ;
  "
 352. quum
  "
 353. recipere se
  "
 354. simul atque
  "
 355. statim
  "
 356. supero; superare ; superavi ; superatus
  "
 357. vinculum ; vinculi ; n.
  "
 358. ager ; agri ; m.
  "
 359. arcesso; arcessere ;
  "
 360. commendo; commendare ;
  "
 361. confero; conferre ; contuli ; collatus
  "
 362. culpa ; culpae ; f.
  "
 363. dico; dicere ; dixi ; dictus
  "
 364. ignosco; ignoscere ; ignovi ; ignotus
  "
 365. ille ; illa ; illud
  "
 366. imprudentia ; imprudentiae ; f.
  "
 367. infero; inferre ; intuli ; illatus
  "
 368. interea
  "
 369. longinquus ; longinqua ; longinquum
  "
 370. multitudo; multitudinis ; f. multitude ;
  "
 371. peto; petere ; petivi ; petitus
  "
 372. princeps ; principis ; m.
  "
 373. queror ; queri ; questus sum
  "
 374. remigro; remigrare
  "
 375. sine
  "
 376. accido; accidere ; accidi
  "
 377. adversus ; adversa ; adversum
  "
 378. castra ; castrorum ; n. pl.
  "
 379. confirmo; confirmare ;
  "
 380. continens ; continentis ; f.
  "
 381. coorior ; cooriri ; coortus sum
  "
 382. dejicio; dejicere ; dejeci ; dejectus
  "
 383. eodem
  "
 384. idem ; eadem ; idem
  "
 385. inferior ; inferius
  "
 386. jacio; jacere ; jeci ; jactus
  "
 387. lenis ; lene
  "
 388. luna ; lunae ; f.
  "
 389. maximus ; maxima ; maximum
  "
 390. necessario
  "
 391. nox ; noctis ; f.
  "
 392. occasus ; occasus ; m.
  "
 393. oceanus ; oceani ; m.
  "
 394. plenus ; plena ; plenum
  "
 395. propius
  "
 396. proveho; provehere ;
  "
 397. sol ; solis ; m.
  "
 398. subitosuddenly
  "
 399. ullus ; ulla ; ullum
  "
 400. unde
  "
 401. administro; administrare ;
  "
 402. afflicto; afflictare ;
  "
 403. amitto; amittere ; amisi ; amissus
  "
 404. armamenta ; armamentorum ; n. pl.
  "
 405. auxilior ; auxiliari ; auxiliatus sum
  "
 406. complures ; complura
  "
 407. deligo; deligare ; deligavi ; deligatus
  "
 408. exercitus ; exercitus ; m.
  "
 409. frango; frangere ; fregi ; fractus
  "
 410. frumentum ; frumenti ; n.
  "
 411. funis ; funis ; m.
  "
 412. Gallia ; Galliae ; f.
  "
 413. hiemo; hiemare ; hiemavi ; hiematus
  "
 414. hiems ; hiemis ; f.
  "
 415. inutilis ; inutile
  "
 416. ita
  "
 417. navigo; navigare ; navigavi ; navigatus
  "
 418. perturbatio; perturbationis ; f.
  "
 419. provideo; providere ; provisi ; provisus
  "
 420. reficio; reficere ; refeci ; refectus
  "
 421. reporto; reportare ;
  "
 422. reportavi ; reportatus
  "
 423. subduco; subducere ;
  "
 424. totus ; tota ; totum
  "
 425. transporto; transportare ;
  "
 426. causa
  "
 427. clam
  "
 428. colloquor ; colloqui ; collocutus sum
  "
 429. commeatus ; commeatus ; m.
  "
 430. confido; confidere ; confisus sum
  "
 431. conjuratio; conjurationis ; f.
  "
 432. deduco; deducere ; deduxi ; deductus
  "
 433. discedo; discedere ; discessi ; discessus
  "
 434. etiam
  "
 435. exiguitas ; exiguitatis ; f.
  "
 436. impedimentum ; impedimenti ; n. pl.
  "
 437. intelligo; intelligere ;
  "
 438. inter
  "
 439. intercludo; intercludere ;
  "
 440. paucitas ; paucitatis ; f.
  "
 441. paulatim
  "
 442. produco; producere ;
  "
 443. rebellio; rebellionis ; f.
  "
 444. reditus ; reditus ; m.
  "
 445. rursus
  "
 446. transeo; transire ; transii ; transitus
  "
 447. aes ; aeris ; n.
  "
 448. affligo; affligere ; afflixi ; afflictus
  "
 449. casus ; casus ; m.
  "
 450. commode
  "
 451. comparo; comparare ;
  "
 452. comporto; comportare ;
  "
 453. duodecim
  "
 454. eventus ; eventus ; m.
  "
 455. gravissime
  "
 456. intermitto; intermittere ;
  "
 457. materia ; materiae ; f.
  "
 458. nondum
  "
 459. quotidie
  "
 460. studium ; studii ; n.
  "
 461. suspicor ; suspicari ; suspicatus sum
  "
 462. aliquis ; aliquid
  "
 463. appello; appellare ;
  "
 464. cohors ; cohortis ; f.
  "
 465. confestim
  "
 466. consuetudo; consuetudinis ; f.
  "
 467. dum
  "
 468. duo
  "
 469. frumentor ; frumentari ;
  "
 470. ineo; inire ; inii ; initus
  "
 471. interpono; interponere ;
  "
 472. iter ; itineris ; n.
  "
 473. novus ; nova ; novum
  "
 474. nullus ; nulla ; nullum
  "
 475. nuntio; nuntiare ; nuntiavi ; nuntiatus
  "
 476. porta ; portae ; f.
  "
 477. pro
  "
 478. pulvis ; pulveris ; m.
  "
 479. remaneo; remanere ; remansi
  "
 480. septimus ; septima ; septimum
  "
 481. statio; stationis ; f.
  "
 482. succedo; succedere ;
  "
 483. suspicio; suspicionis ; f.
  "
 484. ventito; ventitare ; ventitavi ; ventitatus
  "
 485. circumdo; circumdare ;
  "
 486. confertus ; conferta ; confertum
  "
 487. delitesco; delitescere ; delitui
  "
 488. demeto; demetere ;
  "
 489. depono; deponere ; deposui ; depositus
  "
 490. dispergo; dispergere ;
  "
 491. essedum ; essedi ; n.
  "
 492. incertus ; incerta ; incertum
  "
 493. interficio; interficere ;
  "
 494. meto; metere ; messui ; messus
  "
 495. noctu
  "
 496. occupo; occupare ;
  "
 497. paulo
  "
 498. premo; premere ; pressi ; pressus
  "
 499. procedo; procedere ;
  "
 500. silva ; silvae ; f.
  "
 501. auriga ; aurigae ; m.
  "
 502. colloco; collocare ;
  "
 503. currus ; currus ; m.
  "
 504. declivis ; declive
  "
 505. excedo; excedere ; excessi ; excessus
  "
 506. insinuo; insinuare ;
  "
 507. perequito; perequitare ;
  "
 508. proelior ; proeliari ; proeliatus sum
  "
 509. receptus ; receptus ; m.
  "
 510. rota ; rotae ; f.
  "
 511. si
  "
 512. strepitus ; strepitus ; m.
  "
 513. terror ; terroris ; m.
  "
 514. turma ; turmae ; f.
  "
 515. ac and
  "
 516. adventus ; adventus ; m.
  "
 517. citissime
  "
 518. exercitatio; exercitationis ; f.
  "
 519. flecto; flectere ; flexi ; flexus
  "
 520. incitatus ; incitata ; incitatum
  "
 521. jugum ; jugi ; n.
  "
 522. mobilitas ; mobilitatis ; f.
  "
 523. moderor ; moderari ; moderatus sum
  "
 524. namque
  "
 525. novitas ; novitatis ; f.
  "
 526. opportunissimus ; opportunissima ;
  "
 527. percurro; percurrere ;
  "
 528. praeceps steep ; precipitous
  "
 529. quotidianus ; quotidiana ; quotidianum daily
  "
 530. soleo; solere ; solitus sum
  "
 531. spatium ; spatii ; n.
  "
 532. stabilitas ; stabilitatis ; f. steadiness
  "
 533. sustineo; sustinere ; sustinui ; sustentus
  "
 534. temo; temonis ; m.
  "
 535. timor ; timoris ; m. fear ; terror
  "
 536. alienus ; aliena ; alienum
  "
 537. arbitror ; arbitrari ; arbitratus sum
  "
 538. continuus ; continua ; continuum
  "
 539. demonstro; demonstrare ;
  "
 540. dimitto; dimittere ; dimisi ; dimissus
  "
 541. expello; expellere ; expuli ; expulsus
  "
 542. libertas ; libertatis ; f.
  "
 543. nuntius ; nuntii ; m.
  "
 544. peditatus ; peditatus ; m.
  "
 545. praeda ; praedae ; f.
  "
 546. praedico; praedicere ;
  "
 547. quantus ; quanta ; quantum
  "
 548. reduco; reducere ; reduxi ; reductus
  "
 549. acies ; aciei ; f.
  "
 550. aedificium ; aedificii ; n.
  "
 551. celeritas ; celeritatis ; f.
  "
 552. deinde
  "
 553. diutius
  "
 554. effugio; effugere ; effugi ; effugitus
  "
 555. incendo; incendere ; incendi ; incensus
  "
 556. late
  "
 557. longe
  "
 558. occido; occidere ; occidi ; occisus
  "
 559. pello; pellere ; pepuli ; pulsus
  "
 560. periculum ; periculi ; n.
  "
 561. triginta
  "
 562. verto; vertere ; verti ; versus I turn
  "
 563. adduco; adducere ; adduxi ; adductus
  "
 564. aedifico; aedificare ; I build
  "
 565. Belgae ; Belgarum ; m. pl.
  "
 566. concilium ; concilii ; n. meeting ; council
  "
 567. decerno; decernere ; decrevi ; decretus I decree ; I decide
  "
 568. duplico; duplicare ;
  "
 569. eothither ;
  "
 570. finis ; finis ; m.
  "
 571. hiberna ; hibernorum ; n. pl.
  "
 572. incolumis ; incolumne
  "
 573. infra
  "
 574. littera ; litterae ; f.
  "
 575. medius ; media ;
  "
 576. neglego; neglegere ; neglexi ; neglectus
  "
 577. pareo; parere ; parui
  "
 578. pervenio; pervenire ; I come up ; I arrive
  "
 579. Roma ; Romae ; f.
  "
 580. senatus ; senatus ; m.
  "
 581. supplicatio; supplicationis ; f.
  "
 582. Treviri ; Trevorum ; m. pl.
  "
 583. vetus ; veteris
  "
 584. viginti
  "
 585. commoror ; commorari ;
  "
 586. Corus ; Cori ; m. Corus ;
  "
 587. flo; flare ; flavi ; flatus
  "
 588. Itius ; Itii ; m.
  "
 589. Labienus ; Labieni ; m.
  "
 590. par ; paris
  "
 591. quinque
  "
 592. quowhither ;
  "
 593. tandem
  "
 594. tres ; tria
  "
 595. tueor ; tueri ; tuitus sum
  "
 596. adaequo; adaequare ;
  "
 597. admodum
  "
 598. Africus ; Africi ; m. Africus ;
  "
 599. commutatio; commutationis ; f.
  "
 600. contendo; contendere ;
  "
 601. contendi ; contentus
  "
 602. egressus ; egressus ; m.
  "
 603. labor ; laboris ; m.
  "
 604. laudo; laudare ; laudavi ; laudatus
  "
 605. lux ; lucis ; f.
  "
 606. optimus ; optima ; optimum
  "
 607. orior ; oriri ; ortus sum
  "
 608. qua
  "
 609. remigo; remigare ; remigavi
  "
 610. sinistra ; sinistrae ; f.
  "
 611. sub
  "
 612. vectorius ; vectoria ; vectorium
  "
Author
Anonymous
ID
151502
Card Set
Caesar.csv
Description
Caesar Vocabulary
Updated