C-C-C-M Case Studies

 1. emphasis
  důraz na, zaměření
 2. bias
  zaujatost, předpojatost
 3. neatness
  čistota, úhlednost, upravenost, zřejmost, jasnost
 4. glimpse
  zběžný, letmý pohled
 5. reassuring
  uklidňující, konejšivý
 6. bumpy
  hrbolatý
 7. shepherd
  (za)vést, dovést, doprovodit
 8. affinity
  spřízněnost, podobnost
 9. prove
  ukázat se, projevit se, osvědčit se, dokázat, prokázat, ověřit
 10. woo
  (na)lákat, vábit, snažit se získat, předcházet si
 11. descend
  sestoupit, klesat, padnout
 12. descended
  potomek
 13. inducement
  pohnutka, motiv, popud, stimul
 14. eager
  dychtivý, nedočkavý, nažhavený
 15. gaffe
  chyba, šlápnutí vedle
 16. set the tone
  předurčit
 17. exasperation
  podráždění, vztek, zlost
 18. astonished
  udivený, užaslý, překvapený
 19. deplete
  vyčerpat, spotřebovat
 20. depleted
  vyčerpaný, spotřebovaný
 21. assault (on)
  útok, napadení
 22. proclaim
  vyhlásit, prohlásit
 23. unperturbed
  nevzrušený, ledově klidný
 24. push ahead
  pokračovat, vytrvat
 25. aim
  snažit se, usilovat, zaměřit se
 26. astonishment
  údiv, úžas
 27. horrendous
  příšerný, strašný
 28. assumption
  předpoklad, domněnka
 29. surly
  nevrlý, mrzutý
 30. patron
  klient, stálý zákazní, pravidelný návštěvník
 31. engage
  zabývat se, zaujmout, zapojit, zaměstnat......
 32. roughly
  zhruba, přibližně, asi
 33. former
  bývalý, dřívější, ex
 34. dispute
  hádka, spor, rozepře
 35. favourable
  příznivý, kladný
 36. initial
  počáteční, první
 37. solely
  výhradně, jedině, pouze
 38. intend
  mít v úmyslu, zamýšlet
 39. disguised
  skrytý, zakrytý
 40. comprise
  zahrnovat, obsahovat, skládat se
 41. real estate
  nemovitost, realita, realitní kancelář
 42. boost
  podpořit, oživit, zvýšit, zesílit, pozvednout
 43. schedule
  naplánovat
 44. admission fee
  zápisné, vstupné
 45. bolster
  podpořit, posílit, pozvednout, oživit
 46. bid
  snaha, pokus
 47. enticing
  lákavý, svůdný
 48. entice
  (vy)lákat, nalákat
 49. constraint
  přinucení, donucení, nátlak, omezení, sebeovládání, zábrany
 50. admission
  vstup, přístup, přijetí
 51. bracket
  skupina, třída
 52. coin
  vytvořit, vymyslet
 53. enduring
  trvalý
 54. sobriquet
  přezdívka
 55. expropriation
  vyvlastnění, zabavení, znárodnění
 56. rigid
  neměnný, zkostnatělý, nepružný, přísný, tvrdý
 57. prevailing
  panující, převládající, převažující, běžný
 58. self-ascribed
  získaný - vlastním přičiněním a zkušenostmi
 59. infallible
  neomylný, spolehlivý
 60. unaware
  netušící, neuvědomující si
 61. amusement
  pobavení, požitek, potěšení
 62. recruit
  zjednat si, najmout, nabrat
 63. resent
  mít vztek, cítit odpor, nesnášet
 64. conduct
  chování, vedení, řízení
 65. reverse
  změnit, obrátit
 66. beverage
  nápoj
 67. disregard
  ignorovat, nedbat, nevěnovat pozornost
 68. forge
  vytvořit, navázat, vypracovat
 69. thrifty
  hospodárný, šetrný
 70. pattern
  vzor, model, schéma
 71. comprise
  zahrnovat, obsahovat, tvořit
 72. mock-up
  maketa, model
 73. props
  rekvizity, rekvizitář
 74. glimpse
  zběžný, letmý pohled
 75. vicinity
  blízké okolí, sousedství
 76. prompt
  přimět, podnítit, dohnat
 77. plagued
  zamořený, zaplavený
 78. merchandise
  zboží
 79. awareness
  povědomí
 80. stem (fromú
  pramenit, pocházet, mít původ
 81. dule
  nezajímavý, jednotvárný
 82. tame
  • ochočený, krotký
  • nudný, nezajímavý
  • poslušný, pokorný
 83. sweeping
  (za)mést, zaetat, smést, setřít, shrnout
 84. scrutiny
  zkoumání, přezkoumání, pečlivá prohlídka
 85. ambivalent
  rozpolcený, rozkolísaný
 86. rancorous
  zahořklý, nevraživý
 87. flock
  hrnout se, shromažďovat se, shlukovat se
 88. alienated
  odcizený, převedený
 89. mousetrap
  past na myši
 90. stiff
  tuhý, tvrdý, urputný, strnulý
 91. blend
  směs, spojení
 92. plucky
  odvážný, statečný, kurážný
 93. evil
  zlo
 94. be slated
  být plánován, být zamýšlen
 95. clustered
  nacpaný, narvaný
 96. hone
  vybrušovat, zdokonalovat
 97. overt
  otevřený, veřejný, jasný, zjevný
 98. covert
  skrytý, tajný
 99. exude
  vyzařovat, jasné projevovat, dávat najevo, vydávat, šířit
 100. emerge
  vynořit se, objevit se, překonat, vzpamatovat se, vyplynout
 101. fruitful
  plodný, úspěšný
 102. treat
  zacházet, jednat, nakládat, chovat se
 103. narrate
  vyprávět, vykládat, komentovat
 104. separate the wheat from the chaff
  oddělit zrno od plev
 105. template
  šablona, vzor, forma
 106. glue
  přilepit
 107. tackle
  vypořádat se, poprat se, pustit se
 108. familiarize
  seznámit se, obeznámit
 109. skim
  zběžně prohlédnout, prolistovat
 110. plausible
  možný, uvěřitelný, přijatelný
 111. trait
  rys, znak, vlastnost, charakter
 112. rehash
  znovu omílat, opakovat
 113. convey
  sdělit, vyjádřit, vyslovit
Author
scorpsive
ID
149243
Card Set
C-C-C-M Case Studies
Description
1. anglicky predmet
Updated