évszámok

 1. Nyugatrómai Birodalom bukása
  476
 2. honfoglalás
  895-900
 3. Géza fejedelem
  972-997
 4. I. Szent István
  997-1000-1038
 5. I. András
  1046-1060
 6. I. Szent László
  1077-1095
 7. Könyves Kálmán
  1095-1116
 8. II. András
  1205-1235
 9. Aranybulla
  1222
 10. IV. Béla
  1235-1270
 11. tatárjárás
  1241-42
 12. muhi csata
  1241. ápr 11.
 13. egyházszakadás
  1054
 14. az első keresztes hadjárat meghirdetése a Szentföld felszabadítására
  1095
 15. wormsi konkordátum
  1122
 16. Magna Charta Libertatum
  1215
 17. morvamezei csata
  1278
 18. első rendi gyűlés Franciaországban
  1302
 19. Károly Róbert
  = [I. (Anjou) Károly]
  1308-1342
 20. százéves háború
  (Anglia - Fro)
  1337–1453
 21. I. (Nagy) Lajos
  (Anjou-ház)
  1342-1382
 22. Aranybulla megerősítése
  1351
 23. német aranybulla
  1356
 24. I. (Luxemburgi) Zsigmond uralkodása
  1387–1437
 25. rigómezei csata
  1389
 26. török győzelem a Zsigmond által vezetett keresztes hadak felett Nikápolynál
  1396
 27. Hunyadi János téli hadjárata a Balkánon
  1443-1444
 28. Hunyadi János veresége a (II.) rigómezei csatában
  1448
 29. törökök elfoglalják Konstantinápolyt (Bizáncot
  1453
 30. Nándorfehérvári diadal
  (Hunyadi János)
  1456
 31. I. (Hunyadi) Mátyás
  1458-1490
 32. Amerika felfedezése
  1492
 33. Dózsa György vezette parasztháború
  1514
 34. reformáció kezdete
  (Luther Wittenbergben nyilvánosságra hozza az egyház megújítását célzó pontjait)
  1517
 35. mohácsi csata
  (török győz)
  1526
 36. Buda elfoglalása = ország 3 részre szakadása
  1541
 37. nagy török támadás a magyarországi végvárak ellen: Temesvár, Drégely, Eger
  1552
 38. Szigetvár ostroma
  I. (Nagy) Szulejmán halála
  1566
 39. spanyol hadiflotta (Nagy Armada) veresége az angoloktól. A spanyol állam hanyatlásának a jelképe
  1588
 40. tizenöt éves háború

  Habsburgok és az Oszmán Birodalom között Magyarországon
  1591-1606
 41. Bocskai-felkelés (Habsburgok ellen)
  1604-06
 42. Bethlen Gábor uralkodása
  Erdély aranykora
  1613-29
 43. harmincéves háború
  1618-48
 44. Angliában a parlament szembeszáll a királlyal, s kimondja feloszthatatlanságát
  1640
 45. angol polgárháború
  (király vs parlament)
  1642-49
 46. Zrínyi Miklós sikeres téli hadjárata
  (+ halála)
  1664
 47. szentgotthárdi csata (Habsb. vs török)
  + Vasvári békekötés
  1664
 48. Buda visszafoglalása
  1686
 49. pozsonyi ogy
  1687
 50. dicsőséges forradalom (Anglia)
  1689
 51. karlócai béke
  (Szent Liga + törökök között)
  1699
 52. spanyol örökösödési háború
  1701-1714
 53. Rákóczi-szabadságharc
  1703-1711
 54. szécsényi országgyűlés
  1705
 55. Rákóczi vezérlő fejedelemmé választása
  1705
 56. ónodi országgyűlés
  1707
 57. Habsburg-ház trónfosztása
  1707
 58. szatmári béke
  1711
Author
Anonymous
ID
148180
Card Set
évszámok
Description
töri
Updated