Chinesisch 4. Woche Teil 2.txt

 1. muguanduanqian
  • mu4guang1duan3qian3
  • myopic
  • 目光短浅
 2. ganshang
  • gan3shang
  • make it, catch up
  • 赶上
 3. suowei
  • suo3wei4
  • 所谓
 4. tiyuguan
  • ti3yu4guan3
  • gymnasium
  • 体育馆
 5. shu
  • shu1
  • lose
 6. zhaoshou
  • zhao1shou1
  • enroll
  • 招收
 7. luqu
  • lu4qu3
  • accept
  • 录取
 8. jingya
  • jing1ya4
  • surprised
  • 惊讶
 9. mangmu
  • mang2mu4
  • blindly
  • 盲目
 10. zida
  • zi4da4
  • arrogant
  • 自大
 11. quefa
  • que1fa2
  • lack
  • 缺乏
 12. lingdaoren
  • ling3dao3ren2
  • leader
  • 领导人
 13. qiangda
  • qiang2da4
  • powerful
  • 强大
 14. junshi
  • jun1shi4
  • military affairs
  • 军事
 15. jiayongdianqi
  • jia1yong4dian4qi4
  • home appliances
  • 家用电器
 16. xianming
  • xian1ming2
  • sharp, clear
  • 鲜明
 17. duibi
  • dui4bi3
  • contrast
  • 对比
 18. duanchu
  • duan3chu
  • shortcoming
  • 短处
 19. shebei
  • she4bei4
  • equipment
  • 设备
 20. piping
  • pi1ping2
  • criticize
  • 批评
Author
Anonymous
ID
148136
Card Set
Chinesisch 4. Woche Teil 2.txt
Description
zomggggg
Updated