Chinesisch 4. Woche Teil 1.txt

 1. yinxiang
  • yin4xiang4
  • 印象
 2. gaodengjiaoyu
  • gao1deng3jiao4yu4
  • 高等教育
  • (higher...)
 3. jiaohuan
  • jiao1huan4
  • 交换
 4. yijian
  • yi4jian4
  • 意见
 5. mengxiang
  • meng4xiang3
  • 梦想
  • dream
 6. kongpa
  • kong3pa4
  • 恐怕
 7. benke
  • ben3ke1
  • 本科
  • undergraduate
 8. keji
  • ke1ji4
  • 科技
  • technology
 9. zhongshi
  • zhong4shi4
  • 重视
  • value
 10. xiangfan
  • xiang1fan3
  • 相反
  • opposite
 11. wenke
  • wen2ke1
  • 文科
  • humanity course
 12. shengwu
  • sheng1wu4
  • 生物
  • biology
 13. like
  • li3ke1
  • 理科
  • science course
 14. shuiping
  • shui3ping2
  • 水平
  • level
 15. shehuixue
  • she4hui4xue2
  • 社会学
  • sociology
 16. chouxiang
  • chou1xiang4
  • 抽象
 17. xinlixue
  • xin1li3xue2
  • 心理学
 18. zongzhi
  • zong3zhi1
  • 总之
  • in conclusion
 19. kexuejia
  • ke1xue2jia1
  • scientist
  • 科学家
 20. baochi
  • bao3chi2
  • keep
  • 保持
Author
Anonymous
ID
148135
Card Set
Chinesisch 4. Woche Teil 1.txt
Description
mk
Updated