Befolkningsutvikling og bosetting

 1. Jordbruksrevolusjon
  Den store forandringen som skjedde for ca 10 000 år siden da menneskene gikk fra å være jegere og samlere til å være bønder.
 2. Befolkningseksplosjon
  Folketallet har steget jevnt og trutt, men fra 1960 til 2000 fordoblet befolkningen seg fra 3 milliarder til 6 milliarder over en forholdsvis kort periode.
 3. Demografi
  Betyr en befolkningsbeskrivelse. Denne beskrivelsen viser befolkningens størrelse, hva slags alder og kjønn denne befolkningen har, hvor de bor og hvordan dette forandrer seg over tid.
 4. Naturlig tilvekst
  Forskjellen mellom hvor mange som blir født og hvor mange som dør. Eksempel (random) Norge, Nigeria, Mexico.
 5. Negativ naturlig tilvekst
  Det er når det blir bødt færre barn enn det antall mennesker som dør slik at befolkningen i et land minker. Eksempel på land som har det slik er Russland og Tyskland.
 6. Fødselrate
  Blir definert som antall levendefødte på 1000 innbyggere per år.
 7. Dødsrate
  Blir definert som antall døde per 1000 innbyggere per år.
 8. Samlet fruktbarhetstall
  Tallet som forteller oss hvor mange barn hver kvinne i en befolkning i gjennomsnitt kommer til å sette til verden i løpet av sin levetid. Eks: i-land 1,6 barn, u-land 2,8 barn.
 9. Reprodusjonsnivå
  Hver kvinne må føde i gjennomsnitt 2,1 barn for å opprettholde befolkningsstørrelsen på verdensbasis.
 10. Forventet levealder
  Det vil si hvor lenge barna som er født et bestemt år, i gjennomsnitt kommer til å leve. Eks: folk i i-land lever i gjennomsnitt 14 år lengre enn folk i u-land.
 11. Spedbarnsdødlighet
  Det vil si hvor mange barn som dør før de fyller ett år, i forhold til 1000 fødte. eks: får de vite at spedbarnsdødligheten er 40, betyr det at 40 av 1000 barn dør før de fyller ett år.
 12. Epidemi
  En farlig smittsom sykdom som sprer seg raskt over store områder. eks: 39,5 millioner mennesker ble smittet av hivviruset i 2006.
 13. Bærekraftig utvikling
  Det handler om hva kloden tåler av forurensning, og hvor mange mennesker jorda kan brødfø med de ressursene som finnes. Eks: hvis befolkningen øker mye raskere enn matproduksjonen fra landbruket vil dette føre til økt fattigdom og sult.
 14. Fase 1.
  • Fødsel- og dødsrate er høy.
  • Folketallet vokser lite.
  • Norge - 1800-tallet.
  • Ingen land her i dag. kanskje Afrikas horn?
 15. Fase 2
  • Dødsraten synker, fødselsraten er høy.
  • Rask befolkningsvekst.
  • Norge - 1820-1890. Sild, poteter, vaksiner, hygiene og boforhold.
  • I dag - Uganda, Kongo, Nigeria og Zambia.
 16. Fase 3
  • Dødsraten synker, mens fødselsraten bare synker litt.
  • Befolkningsveksten stiger raskt, men forsatt minker den litt.
  • Norge 1890-1930. Utvandring til Amerika, Dårlig råd, færre barn.
  • I dag - Cuba, Kina, Sør korea og Taiwan.
 17. Fase 4
  • Dødsraten og Fødselsraten er på et svært lavt nivå.
  • Nullvekst i befolkningen.
  • Norge er her i dag.
  • Sverige er også her.
 18. Fase 5
  • Fødselsraten er blitt så lav at folketallet synker.
  • Norge - Aldri vært her!
  • I dag - Tyskland og Russland. Italia har akkurat kommet ut av denne fasen.
 19. Hvor mange bor det på jorda i dag?
  7 milliarder.
 20. Hvilke tre steder er mest befolket område per km2?
  • 1. Bangladesh 1069 innbyggere per km2.
  • 2. Sør korea 487 innbyggere per km2.
  • 3. Nederland 479 innbyggere per km2.
 21. 3 mest folkerike landene?
  • 1. Kina med 1322 millioner.
  • 2. India med 1130 millioner.
  • 3. USA med 301 millioner
 22. Hvor stor del av verdens befolkning bor i Europa?
  727 millioner mennekser lever i Europa. (11%)
Author
noddie
ID
147924
Card Set
Befolkningsutvikling og bosetting
Description
prøve onsdag
Updated