DIABETESMEDICIN & VÄRDEN

 1. Metformins verkningsmekanism?
  • Minska glukoneogenes
  • Öka insulinkänslighet
  • Minska lipolys
 2. Vem ska inte medicineras med Metformin?
  Njurpatient (GFR<15)
 3. Medicin som ökar insulinproduktionen?
  Sulfonureid
 4. Sulfonurids verkningsmekanism?
  Öka insulinproduktion
 5. Vad gör Novonorm?
  (Glinid-preparat) ökar insulinproduktion
 6. Första- respektive andrahandspreparat vid DM-II?
  Metformin och sen sulfonureid
 7. 2 korttidsverkande insulin?
  • Novorapid
  • Humalog
 8. 3 medellångtidsverkande insulin?
  Insulatard (24h)

  • NovoMix 30
  • HumalogMix 25 (10-24h)
 9. Långtidsverkande insulin?
  Lantus (effekt efter 1,5-4h och håller 24-28h)
 10. Akutbehandling av ketoacidos?
  • Nacl 2l/h
  • Insulin 6-8 E varannan h
  • Kalium 10-40 mmol/h (droppräkning)
 11. Akutbehandling vid hyperosmolärt hyperglykemisk syndrom?
  • Samma som vid ketoacidos, kanske något lägre kalium
  • (Nacl 2l/hInsulin 6-8 E varannan hKalium 10-40 mmol/h)
 12. Kompletterande behandling vid akut ketoacidos?
  Tribonat (korrigerar acidos) & antibiotika (misstänkt inf.)
 13. Akutbehandling vid hypOglykemi?
  • Söt dryck
  • Glukos iv, 30% 30-100 ml
  • Glukagon 1 mg
  • Glukosdropp 5-10%
 14. Medicin vid hjärnödem pga ketoacidos?
  Mannitol
 15. Normalt HbA1c?
  Under 42
 16. HbA1c-målvärde för en DM-pat?
  Under 52
 17. Patologisk faste p-gukos?
  Över 7 mmol/L (x 2)
 18. Varför trombolysprofylax till ketoacidotisk pat?
  Pga dehydrering, stillasittande och eventuell arrytmi
Author
malin_ostholm
ID
147296
Card Set
DIABETESMEDICIN & VÄRDEN
Description
DIABETESMEDICIN & VÄRDEN
Updated