Vanliga läkemedel

 1. Vad är verkningsmekanismen för betablockerare? Biverkningar?
  • Betablockerare blockerar betarecpetorerna så at streshormonerna adrenalin och noradrenalin inte kan binda. Detta bidrar bla. till sänkt BT och lugnare puls.
  • Biverkningar: Kalla händer och fötter, mardrömmar.
 2. Vad är verkningsmekanismen för beta-2-stimulerare? Biverkningar?
  • Läkemedlet stimulerar beta-2-receptorerna, vilket medför att bronkerna dilateras. Detta läkemedel används ofta vid astma och KOL. Exempel på betastimulerare är inhalationen Bricanyl.
  • Biverkningar: Hjärtklappning, huvudvärk.
 3. Beskriv kortfattat de 4 vanligaste antibiotikagrupperna och ge ett exempel på ett antibiotika för varje grupp.
  • -Cellväggsynteshämmare: hämmar bildning av cellvägg, vilket medför att bakterien lyseras. Ex. penicillin, cefalosporiner.
  • -Proteinsynteshämmare: Hämmar bakteriens proteinsyntes. Ex. klindamycin
  • -DNA-synteshämmare: Hämmar bakteriens DNA-syntes. Ex. kinoloner.
  • -Folsyrasynteshämmare: Hämmar bakteriens folsyrasyntes. Ex. trimetoprim.
 4. Vad innebär bredspektrum/smalspektrum antibiotika? Ge ett exempel på et antibiotika på vardera.
  Bredspektrumantibiotika: När man ej känner till den sjukdomsalstrande bakterien, eller då patienten är infektionskänslig. Används preparat som dödar många bakterieslag. Ex. vibramycin.

  Smalspektrumantibiotika: Preparat som bara dödar den sjukdomsalstrande bakterien. Ex. penicillin.
 5. Vilka är de vanligaste biverkningarna av antibitioka?
  Svamp i munhåla, underliv. Obalans i tarmflora - diarre, kräkningar, illamående.
 6. Hur skulle du förklara för en patient hur antibiotika resistens uppkommer?
  Antibiotikaresistens innebär att bakterien blir resistens mot en eller flera antibiotika den tidigare varit känslig för. Bakteriens arvsmassa förändras och bakteriens får nya egenskaper och blir på så sätt mer motståndskraftig.
 7. Vad är skillnaden på paracetamol och NSAID? Och vilka är biverkningarna?
  • Paracetamol: Antipyretiska geneskaper som påverkar värmecentrat i hjärnan. Ex. Pamol. Biverkningar: Hudutslag, Leverpåverkan.
  • NSDAID: Non Steriodial Antiinflammatry Drugs. Är inflammationshämmande. Hämmar COX 1 och Cox 2 och bildningen av prostaglandiner. Ex. Ipren. Biverkningar: Trötthet, huvudvärk, diarré.
 8. Vilka olika typer av läkemedel används vid förstoppning? Hur verkar dem? Ge ett exempel på varje typ.
  • -Bulkmedel: Binder upp vätska och ökar volym på tarminnehållet.
  • -Osmotiska medel: Drar in västka i tunntarmen. Ex. laktulos.
  • -Läkemedel som ökar sekretion från tarm. Ex. ?
  • -Rektala beredningar. Ex. supostorium.
Author
jessicaer
ID
146995
Card Set
Vanliga läkemedel
Description
Läkemedel
Updated