ALLA MEDICINER

 1. Trombyl?
  Antitrombotiskt läkemedel
 2. Plavix?
  Antitrombotiskt läkemedel
 3. Efient?
  Antitrombotiskt läkemedel
 4. Brilique?
  Antitrombotiskt läkemedel
 5. Waran?
  Antikoagulantia
 6. LMWH? ..Och 3 exempel
  • Antikoagulantia;
  • Fragmin
  • Klexan
  • Innohep
 7. Arixtra?
  Antikoagulantia
 8. Pradaxa?
  Antikoagulantia
 9. Metoprolol?
  Betablockerare
 10. Atenolol?
  Betablockerare
 11. Bisoprolol?
  Betablockerare
 12. Betablockerare vid astma?
  Bisprolol; är hjärtspecifik (hämmar B1)
 13. Amlodipin?
  Ca-flödeshämmare
 14. Ca-flödeshämmare, används när?
  Vid hypertension och hjärtsvikt
 15. Felodipin
  Ca-flödeshämmare
 16. Verapamil
  Ca-flödeshämmare
 17. Diltiazem
  Ca-flödeshämmare
 18. Ramipril?
  ACE-hämmare
 19. Enalaprim?
  ACE-hämmare
 20. Biverkning vid ACE-hämmar-användning? Och vad byts det ut mot?
  Hosta. ARB (angiotensin-rec-block)
 21. Atacand?
  ARB
 22. Losartan?
  ARB
 23. Imdur?
  Nitroglycerin (Peroral)
 24. Nitromex?
  Nitroglycerin
 25. Glytrin?
  Nitroglycerin
 26. Simvastatin?
  Lipidsänkande
 27. Atorvastatin?
  Lipidsänkande
 28. Rosuvastatin?
  Lipidsänkande
 29. Ezetimibe?
  Lipidsänkande
 30. 2 olika verkningsmekanismer för Lipidsänkande medel?
  Hämma HMG-CoA-reductas eller minska upptag från tarm (endast ezetimibe)
 31. Cordarone?
  Antiarrytmika (K-flödeshämmare)
 32. Sotalol?
  Antiarrytmika
 33. Digoxin?
  Antiarrytmika (Inotrop effekt och vagusstimulerare; alltså kraftigt men långsamt slag)
 34. Dobutamin?
  Vid cardiogen chock (ionotrop och kranskärlsdill)
 35. Noradrenalin?
  Kärlkonstringering vid ex septisk chock
 36. Isoprenalin?
  Läkemedel vid bradycardi
 37. 2 läkemedel i gruppen furosamider?
  Furix och Impugan
 38. Spironolakton?
  Diuretika
 39. Amilorid?
  K-sparande diuretika, ges i kombination med tiaziddiuretika
 40. Tiaziddiuretika ges när?
  Vid lätt hjärtsvikt
 41. Bisfosfonat?
  Hämmar osteoclaster
 42. När används bisfosfonat?
  Vid hyperkalcemi
 43. Vilken elektrolyt bör tillföras långsamt?
  Natrium
 44. Vad kan hända vid för snabb korrigering av hyponatremi?
  Central pontin myelinolys
Author
malin_ostholm
ID
146562
Card Set
ALLA MEDICINER
Description
Alla mediciner
Updated