Svenska

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. trött på
  tired of
 2. stil (-en, -ar, -arna)
  style
 3. förut
  before
 4. gå ut på krogen
  eat out
 5. låna (-r, -de, -t)
  borrow
 6. lämna (-r, -de, -t) tillbaka
  give back
 7. nybörjarkurs(-en, -er, -erna)
  beginners’ course
 8. nybörjare (-n, –, nybörjarna)
  beginner
 9. pröva (-r, -de, -t)
  try, test
 10. lägga (-er, la/lade, lagt)
  in place
 11. mysig(-t, -a)
  cosy
 12. hemmakväll (-en, -ar, -arna)
  cosy evening at home
 13. beskrivning (-en, -ar, -arna)
  description
 14. storstan (vard) (= storstaden)
  the big city
 15. hänga (-er, -de, -t) på krogen (vard)
  hang out at a pub/
 16. matlagning (-en)
  cooking
 17. hämtmat (-en)
  take-away food
 18. ett tag
  a while
 19. rad (-en, -er, -erna)
  line
 20. för tillfället
  at the moment
 21. höra (hör, hörde, hört) av sig
  get in touch
 22. frånskild (-t, -a)
  divorced
 23. varannan (vartannat)
  every other
 24. huslig (-t, -a)
  homey
 25. laga (-r, -de, -t)mat
  cook
 26. städa (-r, -de, -t)
  tidy up, clean
 27. stryka (-er, strök, strukit)
  iron
 28. lova (-r, -de, -t)
  promise
 29. orientalisk (-t, -a)
  Oriental
 30. rätt (-en, -er, -erna)
  dish
 31. Du ska få se!
  You’ll see!
 32. messa (-r, -de, -t) (vard)
  text, send a text message
 33. inte heller
  not . . . either
 34. gård (-en, -ar, -arna)
  farm
 35. passa (-r, -de, -t)
  suit
 36. arbetslös (-t, -a)
  unemployed, out of work
 37. töntig (-t, -a)
  geeky
 38. hålla (-er, höll, hållit) med
  agree (with)
 39. i medelåldern
  middle-aged
 40. regel (-n, regler, reglerna)
  rule
 41. snabel (-n, snablar, snablarna) (elephant’s)
  trunk
 42. snabel (-n, snablar, snablarna) (elephant’s)
  trunk
 43. stava (-r, -de, -t)
  spell
 44. diktera (-r, -de, -t)
  dictate
 45. tangentbord (-et, –, -en)
  keyboard
 46. mus (-en, möss, mössen)
  mouse
 47. frågetecken (frågetecknet, –, frågetecknen)
  question mark
 48. understreck (-et, –, -en)
  underscore
 49. skärm (-en, -ar, -arna)
  screen
 50. bifoga (-r, -de, -t)
  attach
 51. infoga (-r, -de, -t)
  insert
 52. stänga (-er, -de, -t)
  av switch/turn off
 53. ladda (-r, -de, -t) ner
  download
 54. ångra (-r, -de, -t)
  undo
 55. klippa (-er, -te, -t) ut
  cut
 56. klistra (-r, -de, -t) in
  paste
 57. användarnamn (-et, –, -en)
  user name
 58. lösenord (-et, –, -en)
  password
 59. självklart
  of course
 60. leta (-r, -de, -t) efter
  look for
 61. Visst var det enkelt?
  Easy/Simple, wasn’t it?
 62. skrivbord (-et, –, -en)
  desk-top
 63. knapp (-en, -ar, -arna)
  button
 64. Lätt som en plätt! (vard)
  As easy as pie!
 65. Stackare!
  Poor you!, Poor thing!
 66. där borta
  over there
Author
ID
145667
Card Set
Svenska
Description
Lecture 11
Updated
Show Answers