Beroendelära

 1. Risknivåer för alkoholkonsumption?
  • Ett standardglas motsvarar 12 g alkohol. Denna mangd alkohol finns i ett glas (15 cl) vin, en flaska (33 cl) starkol (5%) eller 4 cl starksprit.
  • Kvinna: 9 standardglas/vecka = 2 flaskor vin eller 10 flaskor starkol/vecka eller 40 cl starksprit/ vecka
  • Man: 14 standardglas/vecka = 3 flaskor vin eller 15 flaskor starkol/vecka eller 60 cl starksprit/ vecka
 2. Somatiska/Psykiska hälsoproblem som kan tyda på riskbruk av alkohol?
  • Dyspepsi
  • Hypertoni
  • Hjärtarrytmier
  • Infertilitet
  • Hudsjukdomar
  • Gikt
  • Sömnbesvär
  • Minnesproblem
  • Ångest, oro, nedstämdhet
 3. Kriterier alkoholberoende enligt DSM-IV?
  • 3 av 7 behövs för diagnos
  • Tolerans
  • Abstinens
  • Kontrollförlust
  • Varaktig önskan att minska/kontrollera intaget
  • Betydande tid åt att skaffa/hämta sig från alkoholintag
  • Viktiga sociala aktivteter överges
  • Fortsatt användning av alkohol trots vetskap om att det försämrar somatisk/psykisk hälsa
 4. Screeningformulär för alkoholbruk?
  • Alkoancka
  • Alkoholanamnes
  • AUDIT
  • CAGE - Cutdown, guilty, annoyed, eye-opener
 5. Labprover för att mäta alkoholbruk?
  • GT - norm 4-6v
  • ASAT - norm 1-2v
  • ALAT - ej så känsl för alkohol
  • MCV - norm 2-6mån
  • CDT - 2-4v
  • P-eth -
 6. Behandling alkoholabstinens?
  • Betabion 100mg im
  • Oxazepam 25-50mg po, om ej effekt ytterligare 50-100mg
 7. Profylax mot återinsjuknande av alkoholberoende?
  • Naltrexon
  • Disulram - Antabus
  • Akamprosat
 8. Akutbehandling mot opiatintox?
  • Naloxon
  • Var försiktig med att skicka hem pat direkt då t1/2 för Naloxon är kortare än för morfin, risk för re-intox!
 9. Generellt om opiatabstinensbehandling?
  • Paracetamol/NSAID - mot smärta
  • Loperamid - mot diaree
  • Sederande anthistaminer - dämpning av oro och ångest
  • Nitrazepam - endsast vid svår sömnbrist
  • Subutex
 10. Symptom av cannabismissbruk?
  • Ångest
  • Förvirring
  • Hallucinationer
  • Vanföreställningar
 11. Skillnad mellan akut schizofreni och cannabispsykos?
  Akut schizofreni har också tankestörningar medan cannabispsykos framför allt har hallucinationer och vanföreställningar och affektiva svängningar i humöret
 12. Abstinenssymptom av benzodiazepiner?
  • Minst 2 av följande:
  • Autonoma symptom - svettningar, tachykardi
  • Handtremor
  • Sömnsvårigheter
  • Illamående/kräkningar
  • Hallucinationer
  • Ångest
  • Epilepsi
  • Psykomotorisk agitation
Author
Mahbaba
ID
143089
Card Set
Beroendelära
Description
ber
Updated