Deutsch-Polnisch Numerale

 1. 0
  zero
 2. 1
  jeden
 3. 2
  dwa
 4. 3
  trzy
 5. 4
  cztery
 6. 5
  pięć
 7. 6
  sześć
 8. 7
  siedem
 9. 8
  osiem
 10. 9
  dziewięć
 11. 10
  dziesięć
 12. 11
  jedenaście
 13. 12
  dwanaście
 14. 13
  trzynaście
 15. 14
  czternaście
 16. 15
  piętnaście
 17. 16
  szesnaście
 18. 17
  siedemnaście
 19. 18
  osiemnaście
 20. 19
  dziewiętnaście
 21. 20
  dwadzieścia
 22. 21
  dwadzieścia jeden
 23. 22
  dwadzieścia dwa
 24. 23
  dwadzieścia trzy
 25. 24
  dwadzieścia cztery
 26. 25
  dwadzieścia pięć
 27. 26
  dwadzieścia sześć
 28. 27
  dwadzieścia siedem
 29. 28
  dwadzieścia osiem
 30. 29
  dwadzieścia dziewięć
 31. 30
  trzydzieści
 32. 31
  trzydzieści jeden
 33. 32
  trzydzieści dwa
 34. 33
  trzydzieści trzy
 35. 34
  trzydzieści cztery
 36. 35
  trzydzieści pięć
 37. 36
  trzydzieści sześć
 38. 37
  trzydzieści siedem
 39. 38
  trzydzieści osiem
 40. 39
  trzydzieści dziewięć
 41. 40
  czterdzieści
 42. 41
  czterdzieści jeden
 43. 42
  czterdzieści dwa
 44. 43
  czterdzieści trzy
 45. 44
  czterdzieści cztery
 46. 45
  czterdzieści pięć
 47. 46
  czterdzieści sześć
 48. 47
  czterdzieści siedem
 49. 48
  czterdzieści osiem
 50. 49
  czterdzieści dziewięć
 51. 50
  pięćdziesiąt
 52. 51
  pięćdziesiąt jeden
 53. 52
  pięćdziesiąt dwa
 54. 53
  pięćdziesiąt trzy
 55. 54
  pięćdziesiąt cztery
 56. 55
  pięćdziesiąt pięć
 57. 56
  pięćdziesiąt sześć
 58. 57
  pięćdziesiąt siedem
 59. 58
  pięćdziesiąt osiem
 60. 59
  pięćdziesiąt dziewięć
 61. 60
  sześćdziesiąt
 62. 61
  sześćdziesiąt jeden
 63. 62
  sześćdziesiąt dwa
 64. 63
  sześćdziesiąt trzy
 65. 64
  sześćdziesiąt cztery
 66. 65
  sześćdziesiąt pięć
 67. 66
  sześćdziesiąt sześć
 68. 67
  sześćdziesiąt siedem
 69. 68
  sześćdziesiąt osiem
 70. 69
  sześćdziesiąt dziewięć
 71. 70
  siedemdziesiąt
 72. 71
  siedemdziesiąt jeden
 73. 72
  siedemdziesiąt dwa
 74. 73
  siedemdziesiąt trzy
 75. 74
  siedemdziesiąt cztery
 76. 75
  siedemdziesiąt pięć
 77. 76
  siedemdziesiąt sześć
 78. 77
  siedemdziesiąt siedem
 79. 78
  siedemdziesiąt osiem
 80. 79
  siedemdziesiąt dziewięć
 81. 80
  osiemdziesiąt
 82. 81
  osiemdziesiąt jeden
 83. 82
  osiemdziesiąt dwa
 84. 83
  osiemdziesiąt trzy
 85. 84
  osiemdziesiąt cztery
 86. 85
  osiemdziesiąt pięć
 87. 86
  osiemdziesiąt sześć
 88. 87
  osiemdziesiąt siedem
 89. 88
  osiemdziesiąt osiem
 90. 89
  osiemdziesiąt dziewięć
 91. 90
  dziewięćdziesiąt
 92. 91
  dziewięćdziesiąt jeden
 93. 92
  dziewięćdziesiąt dwa
 94. 93
  dziewięćdziesiąt trzy
 95. 94
  dziewięćdziesiąt cztery
 96. 95
  dziewięćdziesiąt pięć
 97. 96
  dziewięćdziesiąt sześć
 98. 97
  dziewięćdziesiąt siedem
 99. 98
  dziewięćdziesiąt osiem
 100. 99
  dziewięćdziesiąt dziewięć
 101. 100
  sto
 102. 200
  dwieście
 103. 300
  trzysta
 104. 400
  czterysta
 105. 500
  piećset
 106. 600
  sześćset
 107. 700
  siedemset
 108. 80
  osiemset
 109. 900
  dziewięćset
 110. 1000
  tysiąc
 111. 128
  sto dwadzieścia osiem
 112. 256
  dwieście pięćdziesiąt sześć
 113. 512
  piećset dwanaście
 114. 1024
  tysiąc dwadzieścia cztery
Author
pBartels
ID
14062
Card Set
Deutsch-Polnisch Numerale
Description
Deutsch-Polnisch Numerale
Updated