Njure

 1. Immunosuppretion efter njurtranspalntation? (3 preparat)
  • Tacrolimus
  • Mykofenolat mofetil
  • Kortison
 2. Normalt GFR?
  125 ml/min
 3. Indirekta skattningar av GFR, görs mha vilka filtrationsmarkörer?
  (2 kroppsegna & 2 insatta preparat)
  • Kreatinin
  • Cystatin C
  • Iohexol
  • EDTA
 4. Utredning vid isolerad mikroskopisk hematuri?
  Endast om symptom finns, eller samtida proteinuri
 5. Fynd vid tubulär proteinuri?
  Protein HC / Beta-mikroglobulin
 6. Kvotmåttet ACR står för? Och vid vilket värde har pat nefrotiskt syndrom?
  • Albumin-kreatinin-ratio
  • > 300 mg/mmol
 7. ANA-ak? (ds-DNA), sjukdom?
  SLE
 8. c-ANCA, sjukdom?
  Wegners granulomatos
 9. p-ANCA
  Småkärlsvaskulit
 10. anti-GBM, sjukdom?
  Goodpastures sjukdom (om lungsjkd föreligger), annars vaskulit-glomerulinefrit
 11. Latinsk namn för sorkfeber
  Nefroparia Epidemica
 12. Domineradnde immunceller vid nefrit?
  Lymfocyter och plasmaceller
Author
malin_ostholm
ID
139756
Card Set
Njure
Description
Transplantat m.m
Updated