Pocket D7 + Daily Chi days of week

 1. zai4 yi1 yuan4
  At the Hospital 在医院
 2. na3 li3 bu4 shu1 fu2
  What's the problem? (uncomfortable) 哪里不舒服
 3. wo3 you3 dian3 er2 ke2 sou4
  I have a cough. 我有点儿咳嗽
 4. zui3 ba1 zhang1 kai1
  Open your mouth 嘴巴张开
 5. zhe4 yang4 you3 ji3 tian1 le
  How many days has it been like this? 这样有几天了
 6. you3 san1 tian1 le
  It's been 3 days 有三天了
 7. wo3 tou2 teng2 de hen3 li4 hai4
  I have a bad headache 我头疼的很厉害
 8. wo3 yao4 ling3 qian2
  I need to withdraw some money 我要领钱
 9. wo3 yao4 cun2 qian2
  I need to deposit money. 我要存钱
 10. xing1 qi1 yi
  Monday 星期一
 11. xing1 qi1 er4
  Tuesday 星期二
 12. xing1 qi1 san1
  Wednesday 星期三
 13. xing1 qi1 si4
  Thursday 星期四
 14. xing1 qi1 wu3
  Friday 星期五
 15. xing1 qi1 liu4
  Saturday 星期六
 16. xing1 qi1 tian1
  Sunday 星期天
Author
dandmcd
ID
139646
Card Set
Pocket D7 + Daily Chi days of week
Description
mandarin
Updated