Gott och blandat

The flashcards below were created by user malin_ostholm on FreezingBlue Flashcards.

 1. Vilken sjukdom kopplar man ihop med Erythema Nodosum?
  Sarkoidos
 2. B-symtom?
  • Nattliga svettningar
  • Hög feber, utan infektionstecken
  • Viktnedgång (10% 6 mån)
 3. Ortopné?
  Andnöd i liggande ställnig
 4. Ortostatisk hypotoni?
  Sjunkande BP under samtida frekvensökning
 5. Postural hypotension?
  Sjunkande BP kompenseras ej av frekvensökning. Ses vid neurologiska sjukdomar
Author
ID
138449
Card Set
Gott och blandat
Description
...
Updated
Show Answers