Verbs (past tense)

 1. lezen

  *past tense*
  (hebben) gelezen

  [read]
 2. zoeken

  *past tense*
  (hebben) gezocht

  [searched]
 3. vinden

  *past tense*
  (hebben) gevonden

  [found]
 4. kopen

  *past tense*
  (hebben) gekocht

  [bought]
 5. verkopen

  *past tense*
  (hebben) verkocht

  [sold]
 6. schrijven

  *past tense*
  (hebben) geschreven

  [wrote]
 7. brengen

  *past tense*
  (hebben) gebracht

  [brought]
 8. zetten

  *past tense*
  (hebben) gezet

  [sat]
 9. zijn

  *past tense*
  (zijn) geweest

  [was / has been]
 10. nemen

  *past tense*
  (hebben) genomen

  [took]
 11. werken

  *past tense*
  (hebben) gewerkt

  [worked]
 12. kijken

  *past tense*
  (hebben) gekeken

  [looked]
 13. poetsen

  *past tense*
  (hebben) gepoetst

  [cleaned]
 14. drinken

  *past tense*
  (hebben) gedronken

  [drank]
 15. eten

  *past tense*
  (hebben) gegeten

  [ate]
 16. vragen

  *past tense*
  (hebben) gevraagd

  [questioned]
 17. begroeten

  *past tense*
  (hebben) begroet

  [greeted]
 18. zeggen

  *past tense*
  (hebben) gezegd

  [said]
 19. geven

  *past tense*
  (hebben) gegeven

  [gave]
 20. wassen

  *past tense*
  (hebben) gewassen

  [washed]
 21. zetten

  *past tense*
  (hebben) gezet

  [put, placed]
 22. hangen

  *past tense*
  (hebben) gehangen

  [hung]
 23. wandelen

  *past tense*
  (hebben / zijn) gewandeld

  [walked]
 24. spreken

  *past tense*
  {hebben] gesproken

  [spoke]
 25. blijven

  *past tense*
  (zijn) gebleven

  [remained]
 26. komen

  *past tense*
  (zijn) gekomen

  came
 27. zijn

  *past tense*
  (zijn) geweest

  [was]
 28. doen

  *past tense*
  (hebben) gedaan

  [did]
 29. koken

  *past tense*
  (hebben) gekookt

  [cooked]
 30. bakken

  *past tense*
  (hebben) gebakken

  [baked]
 31. meebrengen

  *past tense*
  (hebben) meegebracht

  [brought along]
 32. strijken

  *past tense*
  (hebben) gestreken

  [ironed]
 33. dekken

  *past tense*
  (hebben) gedekt

  [cover / set the table]
 34. afruimen

  *past tense*
  (hebben) afgeruimd

  [cleared the table]
 35. afwassen

  *past tense*
  (hebben) afgewassen

  [washed the dishes]
 36. afdrogen

  *past tense*
  (hebben afgedroogd)

  [dried the dishes]
 37. spelen

  *past tense*
  (hebben) gespeeld

  [played]
 38. leren

  *past tense*
  (hebben) geleerd

  [learned]
 39. maken

  *past tense*
  (hebben) gemaakt

  [made]
 40. ontbijten

  *past tense*
  (hebben) ontbeten

  [ate breakfast]
 41. slapen

  *past tense*
  (hebben) geslapen

  [slept]
 42. opstaan

  *past tense*
  (zijn) opgestaan

  [got up]
 43. snijden

  *past tense*
  (hebben) gesneden

  [cut]
 44. bellen

  *past tense*
  (hebben) gebeld

  [phoned]
 45. liggen

  *past tense*
  (hebben) gelegen

  [laid]
 46. winnen

  *past tense*
  (hebben) gewonnen

  [won]
 47. staan

  *past tense*
  (hebben) gestaan

  [stood]
 48. wachten

  *past tense*
  (hebben) gewacht

  [waited]
 49. schilderen

  *past tense*
  (hebben) geschilderd

  [painted]
 50. vallen

  *past tense*
  (zijn) gevallen

  [fell]
 51. gaan

  *past tense*
  (zijn) gegaan

  [went]
 52. aankomen

  *past tense*
  (zijn) aangekomen

  [arriving / incoming]
 53. vertrekken

  *past tense*
  (zijn) vertrokken

  [left / departed]
 54. lopen

  *past tense*
  (zijn) gelopen

  [ran]
 55. stelen

  *past tense*
  (hebben) gestolen

  [stole]
 56. kiezen

  *past tense*
  (hebben) gekozen

  [chose]
 57. wegen

  *past tense*
  (hebben) gewogen

  [weighed]
 58. trekken

  *past tense*
  (hebben) getrokken

  [pulled]
 59. leggen

  *past tense*
  (hebben) gelegd

  [put / placed]
 60. betalen

  *past tense*
  (hebben) betaald

  [paid]
 61. thuiskomen

  *past tense*
  (zijn) thuisgekomen

  [came home]
 62. opruimen

  *past tense*
  (hebben) opgeruimd

  [straighten up]
 63. passen

  *past tense*
  (hebben) gepast

  [fit]
 64. bezoeken

  *past tense*
  (hebben) bezocht

  [visited]
 65. studeren

  *past tense*
  (hebben) gestudeerd

  [studied]
 66. hebben

  *past tense*
  (hebben) gehad

  [had]
 67. versturen

  *past tense*
  (hebben) verstuurd

  [sent off / dispatched]
 68. rijden

  *past tense*
  (hebben) gereden

  [drove / rode]
 69. roken

  *past tense*
  (hebben) gerookt

  [smoked]
 70. halen

  *past tense*
  (hebben) gehaald

  [got - you got it yourself]
 71. krijgen

  *past tense*
  (hebben) gekregen

  [got / recieved]
 72. kussen

  *past tense*
  (hebben) gekust

  [kissed]
 73. posten

  *past tense*
  (hebben) gepost

  [posted]
 74. zwemmen

  *past tense*
  (hebben / zijn) gezwommen

  [swam]
 75. fietsen

  *past tense*
  (hebben / zijn) gefietst

  [biked]
 76. winkelen

  *past tense*
  (hebben) gewinkeld

  [shopped]
 77. dansen

  *past tense*
  (hebben) gedanst

  [danced]
Author
Callaluna
ID
138111
Card Set
Verbs (past tense)
Description
Past tense for Dutch verbs
Updated