Tagalog

The flashcards below were created by user AkamuAnakoni on FreezingBlue Flashcards.

 1. Maligayang Araw ng Pasasalamat
  undefined
  • Happy Thanksgiving Day
  • undefined
 2. Kakain ka ba pabo?
  Will you be eating turkey?
 3. Aba, siyempre!
  Of course!
 4. Saan ka mag-te-thanksgiving?
  Where will you be spending Thanksgiving?
 5. Sa bahay. Kasama ng pamilya.
  At home. With the family.
 6. Hindi ka sasakay ng eroplano?
  You're not taking a plane?
 7. Magda-drayb lang ako.
  I'll just be driving.
 8. Sabik akong makita ang pamilya
  I'm eager to see the family
 9. Kakain ako ng marami
  I will eat a lot
 10. Magpapakabusog ako
  I will stuff myself
 11. Kumain tayo ng "pumpkin pie"
  Let's eat pumpkin pie!
 12. Kumain ka na ba ng pabo?
  Have you already eaten turkey?
 13. Oo, kumain na ako ng pabo.
  Yes, I've alreaqdy had turkey
 14. Ang sarap!
  So delicious!
 15. Ang dami kong kinain
  I ate a lot
 16. Ang saya kasama ng pamilya!
  It's fun to be with family
 17. Kamusta ang "Thanksgiving" mo?
  How was your Thanksgiving?
Author
ID
137611
Card Set
Tagalog
Description
Filipino Phrase and Sentences for Thanksgiving
Updated
Show Answers