Tagalog

 1. Republika ng Pilipinas
  Republic of the Philippines
 2. Pamahala'an ng Pilipinas
  Government of the Philippines
 3. Saligang bat'as ng Pilipinas
  Constitution of the Philippines
 4. Pangulo' ng Pilipinas
  President of the Philippines
 5. Pangalawa'ng Pangulo' ng Pilipinas
  Vice President of the Philippines
 6. Kongreso ng Pilipinas
  Congress of the Philippines
 7. Senado ng Pilipinas
  Senate of the Philippines
 8. Pangulo' ng Senado
  President of the Senate
 9. Kapulunga'n ng mga Kinatawa'n ng Pilipinas
  House of Representatives of the Philippines
 10. Tagapagsalit^a ng Kapulung'an ng mga Kinatawa'n
  Speaker of the House of Residentatives
 11. K'ataas-taasang Hukuman ng Pilipinas
  Supreme Court of the Philippines
Author
AkamuAnakoni
ID
137316
Card Set
Tagalog
Description
Government Terms in Tagalog
Updated