9-2.txt

 1. to hold / to take
  ná 拿
 2. wait a (small) moment
  shǎoděng yīxià 稍等一下
 3. new word
  shēngzì 生字
 4. to forget
  wàngjì 忘記
 5. to correct
  gǎi 改
 6. to find
  zhǎodào 找到
 7. to read
  niàn 念
 8. fake
  jiǎde 假的
 9. Four-Face Buddha
  sìmiànfó 四面佛
 10. yoga
  yújiā 瑜伽
 11. quiet
  ānjìng 安靜
 12. altar
  tán 壇
 13. to be sure
  quèdìng 確定
 14. weather change
  biàntiān 變天
 15. waterproof
  fángshuǐ 防水
 16. to let water out
  fàngshuǐ 放水
 17. keyboard
  jiànpán 鍵盤
 18. ordinary
  yìbān 一般
 19. camera
  zhàoxiàngjī 照相機
 20. digital camera
  shùwèi xiàngjī 數位相機
 21. puppet show
  bùdàixì 布袋戲
 22. to delete
  shāndiào 刪掉
 23. pair
  duì 對
 24. a pair of ears
  yì duì ěrduo 一對耳朵
 25. a pair of pants
  yì tiáo kùzi 一條褲子
Author
milefo
ID
135734
Card Set
9-2.txt
Description
Ninth
Updated