Irish Vocab 15

 1. bheadh mé
  I would be
 2. bheimis
  we would be
 3. bheadis
  They would be
 4. Murach
  Were it not for/ only for
 5. if (used as a conditional)
 6. Cábhru
  help
 7. Agallamh
  interview
 8. Amadán
  clown
 9. Dúchas
  original, tradition
 10. Bualadh
  meet, hit
 11. cúrsa
  course
 12. rang
  class
 13. níos sine
  older
 14. is sine
  oldest
 15. níos óige
  younger
 16. is óige
  youngest
 17. iníonacha
  sisters
 18. sin a méid
  that is all
 19. aisteach
  strangely
 20. lóistin
  lodgings
 21. gloine
  glass (tumbler)
 22. cúrsaí
  courses (affairs of life)
 23. gnóthach
  busy
 24. níos ciúine
  quieter
 25. scannán
  movie
 26. déanach
  late
 27. ar cuairt
  on visit
 28. cuairt
  gathering, court
 29. go haoibhinn
  beautiful
 30. ar fad
  all together
 31. crá
  pain
 32. go leith
  half
 33. go leir
  all
 34. cluiche
  game
 35. thar barr
  over the top, great
 36. sult
  enjoyment
 37. leabharlann
  library
 38. teach tábhairne
  pub
 39. ródhona
  too bad
 40. oibrím
  I work
 41. solúbtha
  flextime
 42. neirbhíseach
  nervous
 43. ceisteanna
  questions
 44. ceist
  question
 45. deacra
  difficult
 46. a fhreagairt
  to answer
 47. freagra
  answer
 48. shuaimhneas
  ease, relaxed
 49. buntáistí
  advantages
 50. conradh
  contract
 51. taisteal
  travel
 52. leadránach
  boring, dull
 53. breis
  more
 54. le breis
  for more
 55. le breis bliain anois
  for more than a year now
 56. beagnach
  almost, nearly
 57. beagnach bliain anois
  almost a year now
 58. ragobair
  overtime
 59. suimiúil
  interesting, stimulating
 60. páirtaimseartha
  part time
 61. do phost
  your job
 62. cuntasóir
  accountant
 63. neart
  strength
 64. go háirithe
  especially
 65. sóisialta
  social
 66. deireadh seachtaine
  weekend
 67. deireadh
  end
 68. tosú
  beginning
 69. eitil
  fly
 70. eitilti saora
  cheap flights
 71. eitileann
  airplane
 72. an-chostasach
  very expensive
 73. deacair
  difficult
 74. óstán
  hotel
 75. tránna
  beaches
 76. róphlódaithe
  too packed
 77. chol-ceathrair
  1st cousin
 78. tuaisceart
  north
 79. bréan
  tired of, exhausted by
Author
Taelin
ID
134051
Card Set
Irish Vocab 15
Description
irish, vocab, nouns
Updated