ChineseLinkL13

 1. mǎi  (to buy)
 2. jiàn  (measure word for clothes)
 3. chènshān  (shirt)
  襯衫
 4. diànyuán  (salesman/woman)
  店員
 5. tiáo  (measure word for skirts, pants)
 6. qúnzi  (skirt, dress)
  裙子
 7. huòzhě  (or, either .... or .... )
  或者
 8. kùzi  (pants)
  褲子
 9. huáng  (yellow)
 10. búcuò  (not bad, pretty good)
  不錯
 11. bǐjiào  (relatively)
  比較
 12. chuān  (to wear)
  穿
 13. hēi  (black)
 14. shìshi  (to try)
  試試
 15. bāng  (to help)
 16. hǎokàn  (good-looking)
  好看
 17. ràng  (to let, allow)
 18. juéde  (to think, feel)
  覺得
 19. qián  (money)
 20. kuài  (dollar)
 21. zhāng  (measure word for piece of paper)
 22. diànyǐng  (movie)
  電影
 23. piào  (ticket)
Author
ravenhaired
ID
13364
Card Set
ChineseLinkL13
Description
Chinese Link Lesson 13 core vocabulary
Updated