KelimeKartı6

 1. face
  /feys/
  -yüz yüze gelmek
 2. fade
  /feyd/
  -solmak
 3. fail
  /feyl/
  -kalmak, başarısız olmak
 4. faint
  /feynt/
  -bayılmak
 5. fall (fell-fallen)
  /fol/
  -yere düşmek
 6. fall asleep
  /fol asli:p/
  -uyuya kalmak
 7. fall in love
  /fol in lav/
  -aşık olmak
 8. fall off
  /fol of/
  -bir yerden düşmek
 9. fasten
  /fa:sın/
  -bağlamak, takmak
 10. fear
  /fiı/
  -korkmak
 11. feed
  /fi:d/
  -beslemek
 12. feel sick
  /fi:l sik/
  -hasta hissetmek
 13. feel sleepy
  /fi:l sli:py/
  -uykulu olmak
 14. fetch
  /feç/
  -alıp getirmek
 15. fever
  /fivı/
  -ateşlenmek, ateş basmak
 16. fight
  /fayt/
  -kavga etmek
 17. file
  /fayl/
  -dosyalamak
 18. file nails
  /fayl neyls/
  -tırnakları cilalamak
 19. fill
  /fil/
  -doldurmak
 20. fill in/out
  /fil in/aut/
  -doldurmak
 21. find (found-found)
  /faynd/
  -bulmak
 22. fine
  /fayn/
  -ceza kesmek
 23. finish
  /'finiş/
  -bitirmek
 24. fit
  /fit/
  -tutturmak
 25. fix
  /fiks/
  -tutturmak, tamir etmek
 26. fire
  /fayr/
  -ateş etmek
 27. fire
  /fayı(r)/
  -ateşlemek
 28. fish
  /fiş/
  -balık tutmak
 29. flirt
  /flö:t/
  -flört etmek, biri ile çıkmak
 30. float
  /flo:t/
  -su yüzünde durmak
 31. flush
  /flaş/
  -sifonu çekmek
 32. fly (flew-flown)
  /flay/
  -uçmak
 33. fold
  /fold/
  -katlamak
 34. follow
  /falou/
  -takip etmek
 35. forbid (forbade-forbidden)
  /fo:bid/
  -yasaklamak
 36. forgive
  /fo:giv/
  -affetmek
 37. forge
  /fo:c/
  -demir dövmek, sahtesini yapmak
 38. freeze (froze-frozen)
  /fri:z/
  -donmak
 39. frighten
  /fraytın/
  -korkutmak
 40. fry
  /fray/
  -yağda kızartmak
Author
tahagoksoy
ID
133477
Card Set
KelimeKartı6
Description
KelimeKartı6
Updated