english phrasal verbs

 1. pominąć
  leave out
 2. zburzyć
  pull down
 3. zadzierać z kimś
  mess with sb
 4. powstrzymywać, zataić
  hold back
 5. zmierzać w kierunku
  head for
 6. być skierowanym do/na
  aim at..
 7. rozpadać się
  fall apart
 8. odkładać słuchawkę
  hang up
 9. zgłosić sie do odprawy
  check in
 10. wyluzować
  chill out
 11. zostać w tyle, nie dotrzymywać kroku
  fall behind
 12. zlikwidować, znieść
  do away with
 13. czytać na głos
  read out
 14. przekazać (np. wiadomość)
  pass on
 15. opiekować się, doglądać
  care for
 16. odjechać (autem)
  pull away
 17. notować
  note down
 18. zajechać drogę
  cut in
 19. zaczynac od nowa
  start over
 20. zwolnić z pracy
  lay off
 21. wyruszać w podróż
  set out
 22. odprowadzić kogoś
  see off
 23. wyjeżdżać ze stacji (o pociągu)
  pull out
 24. przycisnąć kogoś (przen.)
  pin down
 25. pasować
  go with
 26. przemyśleć coś
  chew sth over
 27. popierać
  back up
 28. rozkładać się (np. na łóżku)
  spread out
 29. wypadać
  fall out
 30. zrzucić się
  chip in
 31. wkurzać
  piss off
 32. podbiec
  run up
 33. patrzeć na kogoś z góry
  look down on sb
 34. przygnębiać
  get down
 35. pozbawić
  deprive of
 36. wpaść do kogoś (z wizytą)
  call in / drop in
 37. zepsuć się
  break down
 38. poświęcić się
  devote to
 39. zerwać z kimś
  break up
 40. wygadać się, zdradzić sekret / rozdawać
  give away
 41. dodzwonić się
  get through
 42. powodować
  bring about
 43. być poza domem do póżna
  stay out
 44. radzić sobie
  deal with
 45. odróżnić
  tell apart
 46. wygłupiać się
  fool around
 47. trzymać się z dala
  stay away
 48. zostać w domu
  stay in
 49. mieć z kimś dobre stosunki
  get on with sb
 50. poddawać się
  give up
 51. wygumować
  rub out
 52. robić coś nadal mimo trudności
  keep on
 53. być w gotowości
  stand by
 54. zamienić się w, przeistoczyć się
  turn into
 55. odchodzić
  go away
 56. rozweselić się
  cheer up
 57. narzucać coś
  impose sth on
 58. rozpogodzić sie / wyjaśnić
  clear up
 59. pasować do siebie
  go together
 60. startować (o samolocie)
  take off
 61. zawalić się
  come down
 62. wskazać, zwrócić uwagę
  point out
 63. zwracać się (z prośbą)
  turn to
 64. radzić sobie bez czegoś
  do without / go without
 65. wytrzymywać, znosić
  put up with
 66. zjechać na pobocze
  pull in
 67. odnosic się do
  refer to
 68. oddzwonić
  ring back
 69. kontynuować
  carry on
 70. uciekać, wymykac się
  get away
 71. rozpadać się
  come apart
 72. wychować / zagaić temat rozmowy
  bring up
 73. utożsamiać się z
  identify with
 74. wpaść na kogoś przypadkiem
  run across
 75. wybuchnąć (wojna, epidemia) / uciec z więzienia
  break out
 76. przełożyć na inny termin
  put off
 77. przysypiać
  nod off
 78. wymysleć
  make up
 79. wymierać
  die out
 80. wybierać
  pick out
 81. cofnąć coś co się powiedziało
  take back
 82. wjechać na stację (pociąg)
  pull in
 83. dojść do siebie po przykrym wydarzeniu, otrząsnąć się
  get over
 84. siedzieć do póżna (nie kłaść się spać)
  stay up
 85. rzucić szkołę
  drop out
 86. schylać się
  bend down
 87. zachmurzyć się
  cloud over
 88. pobić, poturbować
  beat up
 89. pyskować
  talk back
 90. opierniczyć
  tell off
 91. zapinać
  do up
 92. gasić
  put out
 93. współczuć
  feel for
 94. wycofać się (np. z zadania)
  back out
 95. spadać (cena)
  go down
 96. zatonąć (statek)
  go down
 97. wybuchać (bomba)
  go off
 98. (bomba)
 99. rządzić się
  boss around
 100. podłączyć coś do gniazdka
  plug in
 101. plajtować
  go broke
 102. podsumowywać
  sum up
 103. zawęzić
  narrow down
 104. umierać
  pass away
 105. nadrabiać, rekompensować
  make up for
 106. uniknąć kary
  get away with
 107. obijać się, kręcić się bez celu
  mess around
 108. dorastać
  grow up
 109. cucić
  bring around
 110. ograniczyć coś
  cut down on
 111. odczytać coś, dosłyszeć, zrozumieć
  make out
 112. być opublikowanym (np. książka)
  come out
 113. lądować
  touch down
 114. skutkować
  result in
 115. wykreślić
  cross out
 116. być podobnym (do kogoś w rodzinie)
  take after
 117. wynosić
  take away
 118. zmywać naczynia
  wash up
 119. odrzucić (np. propozycję, podanie..)
  turn down
 120. ustawić w rzędzie
  line up
 121. polubić kogoś/coś
  take to
 122. pojawić się
  turn up
 123. przemijać, upływać (czas)
  go by
 124. sprzeciwiać się
  object to
 125. parodiować
  take off
 126. uciekać się (do czegoś)
  resort to
 127. uprzątnąć (np. półkę)
  clear out
 128. doprowadzać do upadku, obalać
  bring down
 129. odwołać
  call off
 130. polepszyć stosunki
  bring together
 131. dorównać
  catch up
 132. uciekać
  run away
 133. upierać się
  insist on
 134. zapełnić
  fill up
 135. zbadać (np. problem, sprawę), przyjrzeć się czemuś
  look into
 136. trzymać się czegoś (przen.), pozostawać wiernym
  stick to
 137. zatrzymać (auto)
  pull up
Author
dodi
ID
13120
Card Set
english phrasal verbs
Description
phrasal verbs
Updated