Forbrukersamfunnet

 1. hva er forbruk?
  • Forbruk er å skaffe seg og bruke varer og tjenester. Varene dekker ulike behov.
  • Forskjell på grunnleggende behov og ønsker.
  • Grunnleggende behov: mat, klær, husly, tannbørste, seng.
  • Ønsker:Sydentur, ipod, smykker, planter, fritidsklær/aktiviteter, kremer, sminke.
 2. hva er forbrukermønster?
  Forbruksmønsterer et ord som beskriver forbruket. Det dreier seg om hva vi forbruker, hvor mye vi forbruker og fra hvilke land vi handler varer og tjenester, og om vi som forbrukere tenker på miljøet når vi handler.
 3. forklare utviklingen av forbrukersamfunnet før og nå.
  • De siste ti årene har forbruket økt mye i Norge. For eksempel shopping har blitt en del av det moderne livet. Dagens samfunn kaller vi for forbrukersamfunnet. Forbruk kan både være gjenstander, tjenester og goder. Det kan være jakt, nytelser, sydenturer, konserter eller kafè/restaurant besøk. Utviklingen av forbrukersamfunnet startet for fullt i 1950-årene i Norge. Etter krigen hadde
  • det vært rasjonering av matvarer, altså en begrensning av hvor mye folk kunne kjøpe av for eksempel smør og kaffe. Dette ble det slutt på i 1951. Det var fordi velstanden økte, og det kom mange nye varer. folk brukte mindre penger på
  • mat og mer på hus, klær og andre nytelser. I 1958 gikk 40% av husholdets eller familiens utgifter til mat. etter hvert som folk ble rikere, gikk en stadig mindre del av pengene til mat. i 2000 utgjorde mat 12,3% av det totalet budsjettet. Hva vi spiser har også endret seg, under den 2. verdenskrigen
  • spiste folk mye fisk, poteter og kornvarer. Det var svert vanskelig og få tak i for eksempel fløte, ost, kjøtt og kaffe.
  • I dag er den største utgiftsposten hus og brensel. i 2000 var denne utgiftsposten 23,7 % mens i 1958 var det bare 13,6 %. Forklaringen på denne økningen er først og fremst større og bedre boliger. Frem til 1960 var det begrensninger på kjøp av biler, men dette har gradvis blitt en nødvendig del av folks liv. i 2000 var det bare 9 % av befolkningen som ikke hadde bil, 56 % hadde én bil, mens 32 % hadde to eller flere biler.
 4. hva er symbolfunkjon?
  • Symbolfunksjon er varer som for eksempel kan være et tegn på kulturell tilhørighet. Varen blir en måte mennesket presenterer seg på, for eksempel merkeklær, smykker, penger og
  • ting. Varen kan symbolisere status.
 5. hva er bruksfunkjon?
  Bruksfunksjon er en vare som er nyttig som skal brukes til noe, for eksempel en skrutrekker.
 6. hva er en husholning?
  Husholdning er en boenhet, ofte en familie.
 7. hva er persjonlig økonomi og hva er budsjett?
  Personlig økonomi: Oversikt over din egen økonomi, regnskap ogbudsjett. Hvis du skriver ned alt du bruker i løpet av en måned, kan du lære mye om deg selv som forbruker. Du lager en oversikt over ditt forbruk. Dette kalles et regnskap. Du kan også planlegge innkjøpene dine og sette opp en oversikt over hva du vil bruke pengene dine på til neste uke. Dette kaller vi et budsjett.
 8. hva er forbrukerens rettigheter og plikter?
  • Noen varer for du lov til å bytte, hvis den er slik den var når du kjøpte den. Du må ha kvittering. Badeøy og undertøy går det ikke an å bytte. Hvis du skal bytte en vare, må du gjøre det så fort som mulig, noen butikker har frist, andre ikke. I mange butikker kan du bare bytte mot kvittering og innen 14 dager. Hvis du har kjøpt noe på salg, får du ikke byttet det. siden bytteretten ikke er lovbestemt, har butikken ingen plikt til å gi deg penger tilbake, du kan få en tilgodelapp eller så kan du bytte varen i en annen vare. Hvis du har kjøpt noe på internett, over telefon, TV, på døra eller lignende har du angrerett. Da må du sende det tilbake innen 14 dager etter at du fikk pakka. Hvis det er en feil, mangel eller hvis noe blir for fort øderlagt skal du enden få en ny vare, heve
  • kjøpe, få avslag eller få varen fikset uten noen kostnader for deg.
 9. hva er forbrukerombudet?
  Forbrukerombudet er en av to offentlige instanser som er opprettet for å hjelpe forbrukeren. Forbrukerombudet kontrollerer at reklame ikke er i strid med markedsføringsloven eller med regler for radio- og TV-reklame. Ombudet kan gripe inn mot villedende og urimelig markedsføringsmetoder og forby ulovlig reklame. Som for eksempel slankeprodukter.
Author
noddie
ID
129973
Card Set
Forbrukersamfunnet
Description
samfunn
Updated