alapvizsga

 1. A jog:
  • a) a személyek (jogalanyok) viselkedésére vonatkozó,
  • b) az állam által alkotott, de legalább az állam által elismert és
  • c) az állam által végső soron kikényszerített, d) kötelező magatartási szabályok összessége.
 2. Jogrendszer
  az egy időben létező vagy alkalmazandó normák (az állam által alkotott általános magatartási szabályok) összessége
 3. állam
  Olyan, jogilag szabályozott egység, amelyben az együttélés legfőbb szabályait az adott állam alaptörvénye, alkotmánya adja.
 4. Alaptörvény szabályozási területe
   rendelkeznek az adott állam politikai, gazdasági berendezkedéséről,  rendelkeznek a közhatalmi szervek rendszeréről,  rendezik az állam és állampolgár viszonyrendszerét, valamint  deklarálják az alapvető jogokat.
 5. népszuverenitás
  a nép főhatalmát jelenti.
 6. képviseleti demokrácia
  a nép az általa választott képviselők útján, közvetett módon gyakorolja a hatalmat,
 7. közvetlen demokrácia
  amikor az állampolgár közvetlen módon vesz részt a döntésekben
 8. választási rendszer egyéni választókerületekben
  többségi rendszer
 9. választási rendszer területi választókerületekben
  arányos rendszer je
 10. hazánkban a választójog
  általános és egyenlő, a szavazás pedig közvetlen és titkos,
 11. választójog általánossága
  azt jelenti, hogy az adott lakosság részvétele minél szélesebb körben biztosítva legyen a politikai döntéshozatalnál
 12. egyenlőségi kritérium
  minden választópolgár azonos értékű és azonos számú szavazattal kell rendelkezzen.
 13. szavazás közvetlensége
  ne álljon semmilyen közvetítő személy vagy szervezet a megválasztott és a megválasztó közé,
 14. titkosság
  ki nem szeretné, hogy választásáról más tudomást szerezzen, az ezt titokban tarthatja
Author
Anonymous
ID
128453
Card Set
alapvizsga
Description
alapvizsga tananyag 2011 szeptember
Updated