mat 3.1

 1. Definice: Vzor množiny při zobrazení
  Image Upload 1
 2. Definice: funkce, funkce (ne)rostoucí/(ne)klesající, sudé/liché, periodické, omezené
  Image Upload 2Image Upload 3
 3. Definice: (prstencové) okolí (nevlastního) bodu, levé a pravé okolí
  Image Upload 4
 4. Definice: limita funkce, limita funkce zprava/zleva
  • Image Upload 5
  • Image Upload 6
 5. Definice: spojitost fce ,spojitost fce zprava/zleva
  Image Upload 7
 6. Věta o jednoznačnosti limity fce + důkaz
  Image Upload 8
 7. Věta o vlastní limitě a omezenosti + důkaz
  Image Upload 9
 8. Definice: aritmetika limit fcí + spojitost
  Image Upload 10
 9. Aritmetika limit fcí: podíl + dukaz
  Image Upload 11
 10. Aritmetika limit fcí: součet + dukaz
  • Image Upload 12
  • Image Upload 13
 11. Věta o srovnání fcí (obousměrná) (limita funkce a uspořádání) + důkaz
  • Image Upload 14
  • Image Upload 15
 12. Věta o dvou policajtech pro fce + důkaz
  Image Upload 16
 13. Věta o limitě složené fce + dukaz
  Image Upload 17
 14. Heineova věta (polovina) + důkaz
  Image Upload 18
 15. Věta o limitě monotónní fce + dukaz
  • Image Upload 19
  • Image Upload 20
 16. Bolzanova věta o nabývání mezihodnot + důkaz
  Image Upload 21
 17. Věta o zobrazení intervalu spojitou fcí + důkaz
  Image Upload 22
 18. Definice: (lokální) maximum/minimum fce na intervalu, (lokální) extrém
  Image Upload 23
 19. Definice: spojitost fce na intervalu
  Image Upload 24
 20. Věta o spojitosti fce a nabývání extrémů + důkaz
  • Image Upload 25
  • Image Upload 26
 21. Věta o spojitosti inverzní fce + důkaz
  • Image Upload 27
  • Image Upload 28
 22. Logaritmus + důkaz jeho vlastností
  • Image Upload 29
  • Image Upload 30
  • Image Upload 31
 23. Definice a vlastnosti arsin a arcos
  Image Upload 32
 24. Definice: obecná mocnina
  • Image Upload 33
  • Image Upload 34
 25. Definice a vlastnosti arctg arccotg
  Image Upload 35
 26. Definice exponenciální fce + důkaz vlastností
  • Image Upload 36
  • Image Upload 37
 27. Věta o zavední fce sin
  Image Upload 38
 28. Věta/důsledek o spojité fci a omezenosti
  Image Upload 39
Author
TeaTime
ID
124989
Card Set
mat 3.1
Description
Funkce 1/2
Updated