Handkirurgi

 1. Medianusnervskada?
  • Bortfall dig 1-3 samt radialt dig 4
  • Nedsatt oppositionsförmåga
  • Nedsatt flexionsförmåga - fingrar, handled, pronation
  • Äldre skador ger atrofi av muskler
 2. N Ulnarisskada?
  • Bortfall dig 5 samt halva dig 4
  • Svag fingerspretning
  • Svag FCU samd FDP 5
 3. N Radialisskada - Överarmsnivå?
  Oförmåga supination samt handleds- MCP och tumextension.
 4. N Radialisskada - armbågsnivå?
  Oförmåga supination samt MCP och tumextension
 5. Riskfaktorer för karpaltunnelsyndrom?
  • Medelålders kvinnor
  • Graviditet
  • RA
  • Diabetes
  • Yrkesrelaterat (vibration, repetetiva handledsflexioner)
  • Övervikt
  • Hypotyreos
 6. Karpaltunnelsyndrom - tidigt stadium?
  • Nattliga parestesier
  • Intermittenta symptom
  • Få symptom dagtid
 7. Karpaltunnelsyndrom - medelsvårt stadium?
  • Domningar, känselstörningar dygnet runt
  • Konstanta symptom - inga fria intervaller
 8. Karpaltunnelsyndrom - avancerat stadium?
  • Konstant känselnedsättning
  • Fumlighet
  • Thenaratrofi med nedsatt oppsitionsförmåga
 9. Karpraltunnelsyndrom - diagnos?
  • Anamnes
  • Tinels tecken
  • Phalens test
  • Känseltest
  • Nedsatt kraft i APB (abductor)
 10. Karpaltunnelsyndrom - behandling?
  • Nattskena
  • Steroider
  • Antiinflammatoriska farmaka
  • Kirurgi - öppet KT-klyvning
 11. Symptom - Ulnariskompression, låg nivå?
  • smärta och domningskänsla lillfinger och halva ringfinger
  • Svaghet intrinsicmuskulaturen (abduktion/adduktion)
 12. Froments tecken?
  • Symptom vid ulnariskompression
  • Pat kan ej adducera tummen ordentligt, viker upp tummens IP-led
 13. Vad betyder transposition av en nerv?
  Man flyttar nerven till en mjukare vävnad så att den kan få mer plats (t.ex till muskel eller fettväv)
 14. Diffdagnoser fingertoppskador?
  • Subungalt hematom
  • Nagelbäddskada
  • Skada med blottat ben
  • Skada utan blottat ben
 15. Behandling tendovaginitis stenosans?
  • Kortison injektion
  • Kirurgi - A1 klyvning
 16. Behandling Mb de Quervain?
  • Kortisoninjektion
  • Kirurgi - klyvning första dorsala senskidefacket
 17. Ganglion - behandling?
  • Spontan regress
  • Trauma
  • Kirurgi
  • Punktion
 18. Riskfaktorer för Dupuytrens kontraktur?
  • Hereditet
  • Alkohol
  • EP-medicin
 19. Behandling för Dupuytrens kontraktur?
  • Kirurgi - partiell fasciektomi
  • Perkutan nålbehandling
  • Medicinskt behandling - kollagenas
 20. Vanligaste karpala frakturen?
  Scaphoideumfraktur
 21. Diagnosticering Scaphoiduemfrakur?
  • Anamnes + klinisk us
  • Röntgen
  • MR
  • Scint
  • CT - kartläggning inför op
 22. Kriterier behandling scaphoideumfraktur?
  • Distala 1/3 - gips 4v
  • Proximala 2/3 - gips 6-12v bekräfta läkning med rtg
  • Felställning >2mm - öppen reposition
 23. Klinisk us scaphoideumfraktur?
  • Smärta axiellt tryck tummen
  • Ömhet fossa Tabatiere
  • Ömhet tuburculum scaphoideii
  • Alla tre komb: Sens 100%, spec 74%
 24. Komplikationer vid missad diagnos av scaphoideumfraktur?
  • Pseudoartrosutveckling
  • Kollaps av proximala karpalbensraden
 25. 3 exempel på metacarpalbensfrakturer?
  • Bennet - MCP led tumme
  • Rolando - MCP led tumme
  • Boxarfraktur
 26. Vad tänka på vid fingerfrakturer?
  • Ledyteengagemang
  • Associerade skador
  • Lux
  • Senskador
 27. Rolandofraktur?
  • intraartikulär komminut fraktur genom tumbasen
  • externfixation
 28. Behandling infektion i handen?
  • Odling!
  • Heracillin, om allergisk Dalacin
 29. Diffdiagnoser infektioner i handen?
  • Bakteriell artrit
  • Tendovaginit
  • Pulpabscess
  • Osteit
  • Djurbett
  • Högtryckinjektionsskada
 30. Undersökningsfynd tumbasartos?
  • Palpationsömhet över tumbasen
  • grinding test
  • eventuella krepitationer
  • Diagnos med röntgen
 31. Symptom ulnariskompression, hög nivå?
  • smärta och domningskänsla lillfinger och halva
  • ringfinger
  • Inkl dorso-ulnart handrygg
  • Svaghet intrinsicmuskulaturen (abduktion/adduktion)
  • Inkl m digitorum profundus dig 5
 32. Hur testar man för ulnariskompression på låg nivå?
  • Fingerspretning
  • Froment's test (m adductor pollicis)
 33. Hur testar man för ulnariskompression på hög nivå?
  • Fingerspretning
  • Froment's test
  • Aktiv flexion av FDP dig 5
 34. Behandling distal radiusfraktur?
  Gips 4v
 35. Pat med handledsfraktur som fått gips, 1v senare sensorikpåverkan dig 1, 2, 3. Vad göra?
  • Distalstatus, sensorik + motorik
  • Misstänker posttraumatisk karpaltunnelsyndrom.
 36. Komplikationer efter en distal radiusfraktur?
  • Senan till EPL kan gå av pga vaskulär nekros
  • Sentransferering möjlig av EIP (eftersom den har 2 senor)
 37. Symptom vid tumbasartros?
  • svårt att abducera tummen
  • öm och uppdriven CMC I- led
  • passiv rörelsesmärta
  • hyperextension i tummens MCP-led
 38. Hur diagnosticeras tumbasartros?
  • Grinding test
  • Röntgen
 39. Hur ska man gipsa en distal radiusfraktur?
  • Dorsal gipsskena från armbåge till knogarna med handleden i funktionsställning
  • fri rörlighet i MCP-leder, tumme och armbåge
  • Gips tas efter 4v
 40. Prognos efter klyvning av karpaltunneln?
  • Bra prognos avseende känsel, muskelkraft och fumlighet.
  • Ömhet i handflatan samt nedsatt kraft kan förekomma.
Author
rillekillen
ID
124853
Card Set
Handkirurgi
Description
Handkirurgi
Updated