CLC Stage 16

 1. aedificiō, aedificāre, aedificāvī
  build
 2. auxilium, n.
  help
 3. cōnsentiō, cōnsentīre, consēnsī
  agree
 4. cōnsilium, n
  plan, idea
 5. deinde
  then
 6. dēlectō, dēlectāre, dēlectāvī
  delight
 7. dērideō, dēridēre, dērīsī
  mock, make fun of
 8. dīmittō, dīmittere, dīmīsī
  send away, dismiss
 9. effugiō, effugere, effūgī
  escape
 10. faber, fabrum, m.
  craftsman
 11. flōs, flōrem, m.
  flower
 12. imperātor, imperātōrem m.
  emperor
 13. inter (+ACC)
  among
 14. ita
  in this way
 15. melior, melior, melius
  better
 16. nāvigō, nāvigāre, nāvigāvī
  sail
 17. nōnne?
  surely...?
 18. parātus, parāta, parātum
  ready, prepared
 19. pereō, perīre, periī
  die, perish
 20. pōnō, pōnere, posuī
  place, put
 21. postrīdiē
  on the next day
 22. pūniō, pūnīre, pūnīvī
  punish
 23. simulac, simulatque
  as soon as
 24. summus, summa, summum
  highest, greatest, top
 25. supersum, superesse, superfuī
  survive
 26. vertō, vertere, vertī
  turn
 27. tollō, tollere, sustulī
  raise, lift up
Author
mclouse
ID
124807
Card Set
CLC Stage 16
Description
CLC Stage 16
Updated