Chapter 14 subjects and wa.txt

 1. I/me
  watashi
 2. you
  anata
 3. friend
  tomadachi
 4. person
  hito
 5. he/she
  sono hito
 6. pluralizer(people)
  -tachi
 7. polite name suffix
  -san
 8. we
  watashi-tachi
 9. youse
  anata-tachi
 10. people
  hito-tachi
 11. January is winter.
  Ichi-gatsu wa fuyu desu.
 12. I am John.
  Watashi wa Jon desu.
 13. The name is Suzuki.
  Namae wa Suzuki desu.
 14. July is summer, isn't it?
  Shichi-gatsu wa natsu desu ne.
 15. Is today Thursday?
  Kyou wa mokuyoubi desu ka?
 16. Is Mariko Japanese?
  Mariko-san wa Nihon-jin desu ka?
 17. Is March winter?
  San-gatsu wa fuyu desu ka?
 18. Am I a cat?
  Watashi wa neko desu ka?
 19. Are you American?
  Anata wa Amerika-jin desu ka?
 20. Yesterday was Sunday.
  Kinou wa nichiyoubi deshita.
 21. Last week was October.
  Senshuu wa juu-gatsu deshita.
 22. Mr. Suzuki was American.
  Suzuki-san wa Amerika-jin deshita.
 23. Last month was August.
  Sengetsu wa hachi-gatsu deshita.
 24. Today is not Sunday.
  Kyou wa nichiyoubi dewa arimasen.
 25. September is not winter.
  Ku-gatsu wa fuyu dewa arimasen.
 26. July is not autumn.
  Shichi-gatsu wa aki dewa arimasen.
 27. I am not John.
  Watashi wa Jon-san dewa arimasen.
 28. Mariko was not Japanese.
  Mariko-san wa Nihon-jin dewa arimasen deshita.
 29. That person was not American.
  Sono hito wa Amerika-jin dewa arimasen deshita.
 30. June was not winter.
  Roku-gatsu wa fuyu dewa arimasen deshita.
 31. Yesterday was not Thursday.
  Kinou wa mokuyoubi dewa arimasen deshita.
Author
winston1138
ID
121903
Card Set
Chapter 14 subjects and wa.txt
Description
Chapter 14 subjects and wa
Updated